6
6:1-14 Yisas der bugamor end in nob der bugaminei
End ne in maigas at qomoruboun? “Qenu bo sabar inborusieriba gab, in ar qomon boru ubune-ubune wo ar inmusub igoriba,” ende qamb qomon boru tandari ebet igoruboun qiyo? Sig ue ar, in qomon boru ten igoun end ne in mom umuminei. End ne bo sabar maigas qomon boru ebet igoruboun? An mi e mom imbigoumon eng. In munon inubersiau tari Yisas eng nob qiumunimune inimbag inmaragansi ya obotaremirei. Eng ebetemin end ne Yisas wo umor eng in wo nob umuminei. Yisas wo uma tumumiamir end ne in yat inmaragansiamir eng in wo nob erogori umune intumunimau gas ende gari. Qenu Yisas uma wogub wonou qiribiten wes end menima der bugamor gas ende in gor inmenima bo igom uber igoun.
Eng in Yisas umor eng wapet wo nob erogori umb wogub bo Qenu wo menima bugamor eng gas ende wo nob erogori bo der bugomboun. In eng mom imbigoun eng, Ininou qomon boru qoan eng git goan et me igoar qamb Yisas umb der bugab wogub mom biruet ariramorei. End ne in bo sabar qomon boru wonou wau gogor gas ende me igorun. End ne munon ger umb eng bo sabar qomon boru ger bais me ebinerei. In Yisas nob erogori mom umumin eng, wo bo der bugamor eng in wo nob erogori bugomboun qamb oabig igoun. Eng in mom qoyam, Krais wo umb wogub der bugamor end bo maigas me uminerei. Umau qomon eng wo bo qeretutnob igo gab bo sabar me bumaiminerei. 10 Wo qen gari qas umorei. Umb wogub qomon boru eng gugum bumaiamorei. Munon gugum init qen gari qas umb igomot der bugamorei. End see Qenu nob qenen igomot igo. 11 Eng gas ende an gor qomon boru end mom umuminei qamb misir igar. Umari eng bo sabar qomon boru me anoar igorinerei. Ne gor an Krais Yisas nob erogori bo igomot der buguminei qamb Qenu menmant sarog big qib igoarar.
12 End ne qomon boru ger oboub qamb misir igub gab eng nugutumuget wagar: Git goan e umb bieribar eng wonou misir eng aba an toat qomon boru ebet igo moui ten mom umunon qamb. 13 An munon mom umb wogub bo der bugab igour gas ende Qenut isari annonogursia ne qomon qoregen qas at qib igoarar. Misir boru ger igub, gotent qiyo, ubent mi baub ebet gab eng gugum nugutumuget wogub Qenut qas misir igar. 14 Qomon boru bo sabar aninou baraitari me igorinerei. Qomon qob Moses gumater eng qoan anmorima igoumon eng isi yarab see Qenu wonou oau mein eng uyes anmusia igoumon.
6:15-23 Qomon qoregen end wau unebi gas ende igorun
15 End ne in maigas obouboun? Qomon igama ne in qitengorwab ebet igunei. See Qenu wonou oau mein end igoun, meimi ger me ebinerei qamb qomon boru song-song obouboun qiyo? Ende ue. 16 An qomon ete igo eng misir igar. Munon ger qob qamara qenunget toat eng an aninou misirt mi ger me ubunanei. Eng gas ende, an qomon boru toat igo eng an umuboumon. A, Qenu qob toat eng an qomon qoregen end igoruboumon. 17 Git apand, qoan qomon boru end igumanei. See Qenu wonou qob end anmusier end wot uber qamb wonou qob eng inimbigor eng misir gugum wot gari big igub igoarar. 18 An qomon boru wonou wau gogor gas ende igamari Qenu wonou uyes anbirueter end see an wonou qomon qoregen end igoumon. 19 An mi eng sir me imbigari gab ininou munangit qomon end big qemeribam. Ye musub ete at qemerine igar. Qoan an misir gugum qomon boru toau end qas igo qomon irou biisitet igumanei. Ne see an misir gugum qomon qoregen end qas igub igoarar. Igo an munon qau igoruboumon.
20 Qoan an qomon boru end wau gogor gas ende sarau qumundigir ebet igoumon qen end an munon qoregen me igamau. 21 Eng an qiningau qomon eng ebet taui mi uber ger baumanei qiyo? Qomon boru ebet eng umb qas woguboumon. 22 See an qomon boru eng mom mogirt wab wogub an ar munon banam Qenu nob igoumon eng. End ne an mi uber eng gagar bauboumon: Qomon boru end gitab igo ne qenen bebereg igoruboumon. 23 Qomon boru ebet eng taui qamb umuboumon. Ego Qenu initoubar Yisas Krais imurima derer eng gab-gab ar anmusia qenen bebereg igoruboumon.