2
2:1-5 Munon yamangar isig wuri qomon uber toounor
End ne ne qob wuriimbig qemerib qamb eng, Qenu qob qoregen qas wurinob qamara igunor. Munon barai wuri ya uter me nunor. Qomon qoregen end mom igorub qamb misir nanbig igub igorunor. Oau apand burab qitoubau qomon end igo qugurau gugum togor igorunor.
Eng gas ende gari yamangar isigi wuri gor qoregen qirunor. Wuri mindigar qob me qomorunor. Ne wain ya nub qamb misir me igunor. Qomon uber eng qas imbig igorunor. Igo yamangar narom wuriimbigari ete obounor: wurinou umami wuri qenungar ne wurinou wau wurit umb igorunor. Ende abari munon qei Qenu me imbig igour eng der Qenu sai qob me wot qomurunorei. Ende at wurinou misir musub igub qomon boru gitab igorunor. Igo wurinou munai musub qoat ne wurinou munon wurimusub wau oroar igorunor. Ende ebet wurinou munon qob qamarari toari ne munon wuri der Qenu me bireruimunorei.
2:6-8 Taitus qomon uber toat munon barai wuriimbiginer
Ne gor munon barai wuriimbiga wurinou uyes misir uber qoregen igub igorunor. Nonou qomon uber ebet igoan eng qugur gas ende wuriimbiga wuri der ne qomon eng toat qomon uber-uber obounor. Qob uber wurinob qemerib eng qob soagen nob morogot me wurinob qem. Qomon apand end qas naget sarau eb. Qob qoregen qas qamara munon me qangangetorunorei. Ende ebeinen eng munon qarau init qob isi me init qomurunorei, wurinou uyes qininingubour.
2:9,10 Munon ar wuri munon baraitari qob qamarari igatarunor
Ne munon baraitari wurinou sarau munon eng ete oramar qem: wurinou munon barai qob qamarari igatar ne wurinou sarau ende abar qamb qomorunor eng qeemben ende obounor. Qob qamarari ombarir me qomorunor. 10 Ne wurinou mi tau ger urim me wurit baunor. Qob musub toari ne wurinou munon barai der wurit umunor. Ende abari munon yurau ar qei Qenu qob igo eng toaubour. Munon Aib qob in dibes qamb igoun eng irimanima gubour.
2:11-15 In Qenu qomon toat igo Munon inubersiau tari deriner qen eng qoat igorun
11 Qenu wo munon gugum inmusierib at igoar eng qo ba dibesiarei. End bo in wonou munon yurau inqubeimba. 12 Qenu wonou uyes inmusub ne qomon boru eng mogirt wab wagar qamb werei inimbig igo. Ai qent qomon boru-boru eng qen see et wogub Qenu wonou qomon qoregen eng toat igorun. 13 Wo inmusub igo eng qen geret in mismisir igoruboun eng inimbig igo. In end oau apand mom igo qen eng irubet igorun. Qenu qiribi ten eng qoat igumune Munon inubersiau tari Yisas Qenu wonou begen qiribiten eng wot dibent deriba. 14 Munon inubersi igo eng wonou git goan end in qomon ombarir igumune inqubeiamorei. Wo inbirogoniamor end in wonou munon yurau. End in qenen qomon qoregen qas ebet igorun. Ende ubune ininou munon yurau munon qei mit qoot abari wurisau werei eng imbigunor. Werei end ne wurinou qomon uber eng irimanima imbigubour.
15 Qob eng qenen ende munon yamangar wurinob qamara toat igorunor. Ne munon wot me igub igour eng oramar qamara wurinou qomon boru eng wogunor. Munon ger ne negab munon ar qamb mag pesuieminer eng imbig.