22
Ãne te Paru hã dama siwasu'u:
— Ĩ̱siré norĩ, duré wamama norĩ, ma'ãpé ĩ̱wapari pese za'ra wa'aba za. Wa za oto aima ĩ̱siwasu'u za'ra wa'wa, 're ĩ̱hâimana mono zém na hã ĩ̱waihu'u za'ra wa'aba da. — Ãne ma tô tisiwasu'u na tãma sãna'rata za'ra.
Tawamhã ebreusi mreme na te te dama ĩrowasu'u za'ra zé hã da te wapari za'ra wamhã, ma tô tãma tawarõtâ'â pese za'ra ni oto. Tawamhã te duré tãma siwasu'u za'ra, ãne:
— Wa hã, zudezu. Tasu na 'ri nho'õmo nhisi ãma ĩ̱potozé hã, Sirisiza na danhipti'a nho'õmo nhisi 'remhã. Ãme Zeruzarẽ ãma wa tô ĩ̱prédu. Damarizé hã ma tô te te ĩ̱ma 're rowahutu, wahi'rata norĩ nhimiroti na hã. Ĩ̱nhimi'ẽ na wa tô te 're romhuri pese, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma. A norĩ wa'wa hã asimi'ẽ na tãma 're ĩromhuri za'ra wa'aba mono ne, wa tô õhõ ma si 're ĩ̱sisõmri u'âsi, ĩ̱nhimi'ẽ na te tãma 're romhuri pese mono da, asine wa'aba. Wa tô te da'ãma 're rowasété aré, 're ĩdanomro mono zép tém na 're ĩdanomro mono norĩ ãma hã. Ĩ̱zadawa para ma tô aibâ norĩ hã da te 're pawasisi za'ra, pi'õ norĩ zama. Ĩ̱zadawa para, ma tô duré da te 're simro, dazazéb u hã. 'Re dâ'â za'ra mono da, wa tô ãne hã te tãma 're 'manharĩ za'ra, Zezusihi zazei'wa norĩ ma hã. 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma, da'ãma romhuri'wa ĩpire uptabi hã ma tô ãne na hã ĩ̱waihu'u, sasedoti ĩpire uptabi hã, duré uburé zudezu norĩ ma roti'wa norĩ zama. Ta norĩ hã ĩ̱'ãma sadanharĩ za'ra wa'aba wamhã, te za ãne na hã aima ĩ̱wasu'u za'ra wa'wa, sena na. Ta norĩ hã ma tô tinhimi'ui'éré hã ĩ̱ma sõmri za'ra, Damasitu u te âri da, ĩsiré dama ĩpire norĩ ma. Taha zarina, wa tô mo, Damasitu u te we simroi mono da, ĩsazei'wa norĩ hã. Ĩsi'uwazi nhorõ rutu na pawasisi ré, Zeruzarẽ u we te simroi mono da, wa tô sô ĩ̱morĩ za'ra, ãme da te hâ za'ra da.
— Tawamhã Damasitu u te rosahutu wapsi, abzuma wa'wa ma tô hâiwa hawi rowa'a za'ẽne hã ĩ̱ma ai'ubuzi, waptu na ĩ̱hâiba nho'õmoi baba. Taha wa, wa tô waptãrã, ti'ai wa. Ni'wai mreme hã wa tô wapa. Ãne te ĩ̱'mahâ: “Saru. Saru. E marĩ wa, te ĩ̱wi 're ĩrowasutu u'âsi mo.” — Ãne te ĩ̱'mahâ.
— Tawamhã wa tô asa sada'â: “Apito, e 'wa hã, a hã.”
— Tawamhã te duré asa ĩ̱ma tinha: “Wa hã Zezusi, Nazaré ãma aré 're ĩ̱nhamra mono. Te ĩ̱wi 're ĩrowasutu u'âsi mo.” — Ãne te ĩ̱ma siwasu'u.
— Rowa'a za'ẽne hã ĩ̱ma si'ubuzi wamhã, ĩ̱siré ĩsi'aba'ré norĩ hã ma tô 'madâ'â za'ra, rowa'a hã. Tane nherẽ, ta norĩ hã ĩmreme hã te te wapari waihu'u za'ra õ di, ĩ̱ma ĩnharĩ'wai mreme hã. 10 Tawamhã wa tô duré 'mahâ, ãne: “Apito, e marĩ, wa za 'manha.”
— Tawamhã Wanhib'apito te ĩ̱ma tinha: “Aiwahutu, Damasitu u aimorĩ da. Tame te za ni'wa hã aima roti, uburé 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te aima ĩpisutuzé hã 'manharĩ da.” — Ãne te ĩ̱ma tinha.
11 — Tawamhã rowa'a za'ẽne hã ma tô ĩ̱tob'a. Taha wa, ĩ̱siré ĩsi'aba'ré norĩ hã ma tô ĩ̱pano na siwi ĩ̱zaprõ. Taré ta norĩ hã te te siwi ĩ̱zaprõni na wa tô wi, Damasitu u. 12 Tame aibâ hã te 're hâimana, Ananiza na ĩsisi hã. Ta hã 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti 'rata wapari pese 'wa. Zudezu norĩ hã tame 're ĩsi'ubumroi mono hã ma tô Ananiza hã te te 're wẽsãmri za'ra. 13 Ta hã ma tô we ĩ̱zô rĩtĩ. Tawamhã, ĩ̱tẽme wisi wamhã, ma tô ĩ̱ma tinha, ãne: “Ĩ̱sisãnawã Saru, apâ rob'madâ'â.” — Ãne te ĩ̱ma tinha, aibâ hã.
— Tawamhã awa'awi, wa tô duré apâ rob'madâ. Taha wa, Ananiza hã wa oto 'madâ. 14 Tawamhã ta hã te duré ĩ̱ma tinha: “'Re ĩhâimana u'âsi mono hã wahi'rata norĩ nhib'apito hã ma tô sima aipisutu, te te ai'ãma sima 're ĩroti mono zé hã waihu'u da. Ma tô duré aima pisutu, Wanhib'apito Zezusi hã ĩwẽ uptabi 'manharĩ'wa hã bâdâdi wa, sabu da, duré ĩmreme hã wapari da. 15 A hã te za dama 're ĩsadawa wasu'u mo, dahâiba mono bâ. Ta hã atõmo na ĩsabu hã, duré aipo're na ĩmreme hã ĩwapari hã te za dama 're ĩwasu'u mo. 16 E marĩ zô te bété asimipa, ãhãna hã. Ma'ãpé aiwahutu, â dawabzuri hã da te aima 'manharĩ da, duré Wanhib'apito wi rowaptẽrẽ da, te te asõ'reptu da. Tawamhã aiwasédé hã te za aima tipa.” — Ãne ma tô ĩ̱ma roti, Ananiza hã.
'Re ĩhâimana u'âsi mono hã Paruhu ma, romhuri te te ĩpisutuzé wasu'u
Tawamhã Paru hã dama siwasu'u 'rãsutu da, ma tô ãne dama rowasu'u:
17-18 — Tawamhã, Zeruzarẽ u apâ ĩ̱wisi wamhã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma 're ĩdawata za'ra mono zéb u wa tô mo, tãma ĩ̱mreme da. Tawamhã tãma ĩ̱mreme sina, ĩ̱nhotõ õ nherẽ, ĩ̱nhotõ 'rowi te ĩrosawẽrẽ ne, wa tô Wanhib'apito hã sabu. Ĩmreme hã wa tô wapa. Te ĩ̱ma tinha, ãne: “Ai'aba'ré na aiwatobro Zeruzarẽ hawi, ãmemhã da te aiwapari za'ra õ wa za, ĩ̱wasu'u na hã.”
19 — Tawamhã wa tô asa tãma ĩ̱siwasu'u: “Ãme 're ĩsi'ubumroi mono norĩ hã ma tô ĩ̱hâimanazém na siwi ĩ̱waihu'u. Rowahutuzé mono bâ wa tô asazei'wa norĩ zô 're ĩ̱zasi, dazazéb 're te 're 'mazai mono da, duré te 're ahâ za'ra mono da. 20 Duré Esitéwã, dama aiwasu'u'wa hã da te dasiwi wĩrĩ wamhã, wa tô dasiré ĩ̱hâiba. Wa hã wa tô ãma da'ab'madâ. Ĩ̱ma wẽ di, ĩdâ'âzé hã. Ĩwĩrĩ'wa norĩ uza, ĩsisiwimhã ĩ'ubuzé hã, wa tô sa 'madâ'â za'ra.” Ãne wa tô asa tãma ĩ̱siwasu'u, Wanhib'apito ma.
21 — Ãne na Wanhib'apito ma, ĩ̱siwasu'u wamhã, ma tô ĩ̱ma rob'ru, ãne: “Mo oto aimorĩ. Zudezu'õ norĩ tẽme, wa za asatõ, romhâ na.” Ãne ma tô ĩ̱ma rob'ru, Wanhib'apito hã. — Ãne ma tô Paru hã tisiré zudezu norĩ ma hã siwasu'u.
22 Tawamhã Paru hã zudezu'õ norĩ hã te te sisi wamhã, ma tô sada tizahi za'ra, zudezu norĩ hã zudezu'õ norĩ te te sisi õ ré hã te te aré wapari wẽ za'ra nherẽ. Taha wa, te sa'ẽtẽ sima 'mahârâ za'ra, zudezu norĩ hã, ãne:
— Wĩrĩ aba. Õ hã wasétére di. Dâ'â hâ.
23 Ãne ma tô zudezu norĩ hã ãma si'mahârâ za'ra, hârâ 'rãihâ na, ĩsisiwimhã ti'ubuzé hâimo te te 're wanarĩ za'ra mono sina. Ropru te duré hâimo sãmra za'ra, sada siti'ru za'ra wa.
Paru hã da'wapéi'wa norĩ nhib'apito ma, ĩsiwasu'uzé
24 Tawamhã romanu hã da'wapéi'wa norĩ nhib'apito hã ma tô da'wapéi'wa norĩ ma 'ru za'ra, 'ri para u te te siwi 'mazébré da, Paru hã. Te duré tãma 'ru za'ra, te te siwi 're pré'é mono da, siwasu'u da, zudezu norĩ te te sima ĩ'ruzém na te te waihu'u da. 25 Tawamhã ma tô siwi hiwasisi, ĩsi'uwazi nhorõ rutu na te te siwi 're pré'é mono da. Tawamhã Paru hã ma tô da'wapéi'wa norĩ nhib'apito zadawa para dawada'uri'wai ma tinha, ãne:
— E ĩ̱wasété na asiwi ĩ̱waihu'u aba wa, ma tô asiwi 're ĩ̱pré'é aba mo. E tô ĩ'uwaibaba ãne hã, wa hã romanu nherẽ. — Ãne te Paru hã tãma tinha, da'wapéi'wa norĩ wada'uri'wai ma.
26 Tawamhã Paruhu mreme te te wapari wamhã, da'wapéi'wa norĩ wada'uri'wa hã ma tô tinhib'apito ma wasu'u:
— E marĩ ãma 'manharĩ da bâ. Ni'ã. Õ hã romanu. — Ãne ma tô tãma wasu'u.
27 Taha wa, apito hã ma tô mo Paruhu u, te te sadanharĩ da. Tawamhã ãne te sadanha:
— Ĩ̱ma asiwasu'u na, te waihu'u da. E nare a hã romanu.
— Ĩhe. Wa hã, romanu.
28 Tawamhã apito hã te duré tãma siwasu'u, ãne:
— Wa hã duré, romanu. Ĩ̱poto'wa hã romanu õ nherẽ, wa'âbâ za'ẽtẽ uptabi na wa tô ĩ̱siwa'â romanu norĩ ma, ĩ̱siromanu da.
Tawamhã Paru te asa tãma tinha:
— Tazahã ĩ̱poto'wa hã romanu wa, wa hã duré romanu u'â. — Ãne te asa tãma tinha.
29 Tawamhã Paru hã romanu na siwasu'u wa, awa'awi ma tô da'wapéi'wa norĩ hã tãma ai'ré za'ra, te te siwi sadanharĩ za'ra ãna. Duré da'wapéi'wa norĩ nhib'apito hã ãne na te te waihu'u wamhã, ma tô pẽ'ẽwara, ĩsimiwada'uri zarina, te te siwi hiwasisi wa.
Paru hã dama roti'wa norĩ nho're ĩsiwasu'uzé
30 Tawamhã da'wapéi'wa norĩ nhib'apito hã ma tô sima wẽ, zudezu norĩ hã Paruhu ãma ĩwasédé hã te te siwi ãma ĩhirizé hã sena na te te waihu'u da. Taha wa, awẽpsi ma tô 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma, da'ãma romhuri'wa ĩpire norĩ ma 'ru za'ra, uburé zudezu norĩ ma roti'wa norĩ ma zama, Paruhu zada si'rã'õtõ da. Da'wapéi'wa norĩ ma, ma tô duré 'ru za'ra, Paruhu pawasisizé hã te te tãma wasihu za'ra da, dama ĩpire norĩ nho're sab da.