10
Ĩ̱sisãnawã norĩ, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te 're ĩda'anho'reptui mono zé hã, uburé ĩ̱siré zudezu norĩ hã te te sina tãma 're uwaimrami za'ra mono da, wa tô ĩ̱sima wẽ uptabi za'ra. Taha da, wa ta norĩ ãma 're ĩ̱mreme u'âsi za'ra, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma. Ta norĩ hã te te sima 're wẽ uptabi za'ra, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma, 're sisõmri u'âsi za'ra mono da, õhõ ma si, te te 're romhuri pese za'ra mono da. Ãne na, wa tô ĩ̱si'uihâ na ãma waihu'u pese za'ra, tô sena. Tane nherẽ, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma, da te 're ĩromhuri pese za'ra mono zé hã te te waihu'u pese za'ra õ wa, te te sina tãma 're uwaimrami za'ra mono õ di. 'Re ĩhâimana u'âsi mono, dawasédé te te oto da'ãma 're ĩ'ab'madâ'â mono õ zarina, te te 're ĩda'awẽsãmri mono zé hã, tãma waihu'u pese za'ra õ di. Te te 're ĩda'awẽsãmri mono zéb da, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te tãma 're ĩpisutu za'ra mono zé hã, te te 're 'madâ'â pese za'ra mono õ di, ta norĩ hã. Si'uihâ na te te sima 're ĩpisutu za'ra mono zéb zarina si, ma tô 'râwi sô 're si'wapé za'ra, taha na te te 're wẽsãmri za'ra mono da newa. 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti na Mozési te te ĩrob'ui'éré hã da te 're ĩ'madâ'â pese za'ra mono na, da te ãma 're rosa'rata u'âsi za'ra mono õ di za oto, taha zarina 'Re ĩhâimana u'âsi mono, te te sima da'ãma 're aroti mono newa, dawasédé te te oto da'ãma 're ab'madâ'â tõ mono da, duré taha zarina te te 're ĩda'awẽsãmri mono zéb da hã. Tâibâ. Ãne hã ma tô Cristu hã dawi uprosi. Ta hã Danho'reptui'wa na te te sina 're ĩ'umnhasi za'ra mono norĩ si, te za 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã te te 're awẽsãmri, ĩwasédé hã te te oto ãma 're ĩ'ab'madâ'â mono õ zarina, po're'õ nherẽ, te te 're ahâ za'ra tõ mono da.
'Re ĩhâimana u'âsi mono te te 're ĩda'anho'reptui mono zé wasu'u
Duréihã Mozési hã ma tô ãne na rob'ui'éré:
“Ni'wa hã ĩsimiroti na rob'ui'éré hã uburé te te 're 'madâ'â pese uptabi mono wapsi, nimahã na marĩ na misi ĩsimiroti na te te upai õ wapsi, tawapsi te za rowẽ na 're hâimana u'âsi, 'Re ĩhâimana u'âsi mono 'rata.”
Ãne ma tô Mozési hã ãma rob'ui'éré. 6-8 Tane nherẽ, ni'wa hã ãne te te 'manharĩ waihu'u õ di, ĩsimiroti zarina uptabi hã. Ni'wa hã ĩsimiroti upai'õ'wa hã 're morĩ õ di. Robaba di. Ãté ãne na te za 'râwi asima 're ĩnharĩ za'ra wa'aba mo: “E 'wa hã te za hâiwa u mo, Cristu hã apâ we te te saprõni da, wa'upana wazada ĩdâ'â za'ra da hã.” Ãne hã asima 're nharĩ za'ra wa'aba mono õ di za, Cristu hã Danho'reptui'wa da, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te ĩpisudu hã wei morĩ õ newa, ti'ai u.
Ãté te za duré ãne na 'râwi asima 're ĩnharĩ za'ra wa'aba mo: “E 'wa hã te za mo, adâ 're ĩhâimana za'ra mono zéb u, Cristu hã te te hâiwa'utu da apâ.” Ãne hã asima 're nharĩ za'ra wa'aba mono õ di za duré, Cristu hã apâ hâiwa'utu õ newa, ab're hawi. 'Re ĩhâimana u'âsi mono, da te 're saze za'ra mono wapsi, te te 're ĩda'awẽsãmri mono zém na, ma tô Mozési hã ãne na ãma rob'ui'éré, duréihã:
“'Re ĩhâimana u'âsi mono zadawa wasu'u hã ma tô aipẽ'ẽ 're, 're ĩsazei pese za'ra wa'aba mo, 'râwi. Taha na, ma tô duré dama 're asiwasu'u u'âsi za'ra wa'aba mo, asadawa na.”
Ãne Mozési te te ãma ĩrob'ui'érézé hã. Taha na, wa tô duré wa norĩ hã wa te dama 're sadawa wasu'u za'ra, Cristu, da te 're sazei pese za'ra mono wapsi, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te 're ĩda'awẽsãmri mono zém na, dawasédé te te oto da'ãma 're ĩ'ab'madâ'â mono õ zarina. Zezusi hã Asib'apito uptabi na, asadawa na danho'a 're sisi za'ra wa'aba mono wamhã, duré 'râwi aipẽ'ẽ 're 'Re ĩhâimana u'âsi mono, Zezusi te te ĩhâiwa'utuzém na, 're sazei pese za'ra wa'aba mono wamhã, tawapsi te za te te 're asõ'reptu za'ra wa'wa, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã. 10 Zezusi hã wapẽ'ẽ 're, wa te wasina 're ĩ'umnhasi za'ra mono zém na, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã te te 're ĩwa'awẽsãmri mono zé hã. Zezusi hã Wanhib'apito na danho'a, wa te dama 're ĩsisi za'ra mono zém na, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te 're ĩwa'anho'reptui mono zé hã. 11 Duréihã Iza'iza hã ma tô duré ãne na ĩbaihâ na rob'ui'éré: “'Re ĩhâimana u'âsi mono hã, Danho'reptui'wa da, te te ĩpisudu hã da te dasina 're umnhasi za'ra mono wamhã, niwamhã te te sina 're umnhasi baba za'ra mono õ di za. Te za te te dama ãma 're a'uwaimrami u'âsi.” Ãne Iza'iza hã te te ãma ĩrob'ui'érézé hã. 12 Zudezu norĩ hã zudezu'õ norĩ me, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma hã, tô õhõ si, tãma 're ĩhâimana za'ra mono zé hã. Siwanhizari, tãma 're hâimana za'ra mono õ di oto ta norĩ hã. 'Re ĩhâimana u'âsi mono, uburé Danhib'apito uptabi, te dama 're hâimana. Taha wa, ni'wam norĩ hã 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te 're sõ'reptu za'ra mono da, te te tiwi 're waptẽrẽ za'ra mono wamhã, ta norĩ ma, te za tô te te tãma ãma 're a'uwaimrami, dama 're ĩsõpru mono zéb zarina. 13 Duréihã 'Re ĩhâimana u'âsi mono zadawa wasu'u'wa hã ma tô duré ãne na rob'ui'éré:
“Ni'wam norĩ hã Danhib'apito uptabi te te 're sõ'reptu za'ra mono da, te te tiwi 're waptẽrẽ za'ra mono wamhã, ta norĩ hã te za tô te te 're anho'reptu, ĩhâiba mono bâ.”
Ãne duréihã 'Re ĩhâimana u'âsi mono zadawa wasu'u'wa te te ãma ĩrob'ui'érézé hã.
14 E niha te za tawamhã da te tiwi 're waptẽrẽ za'ra, te te 're da'apawapto mono da hã, Cristu, da te dasina 're umnhasi za'ra mono õ nherẽ. Ãne wamhã, dama waihu'u õ di. Duré Zezusihi wasu'uwẽ hã dapo're'õ na da te 're wapari za'ra mono õ ré hã, e niha te za da te dasina 're umnhasi za'ra, Zezusi hã. Da te dasina 're umnhasi waihu'u za'ra mono õ di. E niha te za duré Zezusihi wasu'uwẽ na, da te 're dapawaptob za'ra mono õ nherẽ, da te 're wapari za'ra. Dama waihu'u õ di. 15 Duré, e niha te aré Zezusihi zadawa wasu'u'wa norĩ hã daro mono bâ datẽme 're nomro, ĩmreme na te te 're dapawaptob za'ra mono da, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã te te datẽme 're satõrĩ za'ra mono õ nherẽ. Ãne wamhã, te te ãma 're dapawapto waihu'u za'ra mono õ di aré. Tane nherẽ, 'Re ĩhâimana u'âsi mono, ma tô te te datẽme 're satõrĩ za'ra tô. Duréihã Iza'iza hã ma tô ãne na ãma rob'ui'éré:
“Rowasu'u wẽ hã nima hawi da te dama 're ãwisi za'ra mono wamhã, dama 're rowẽ uptabi za'ra mono di za.”
Ãne ma tô Iza'iza hã romhâ ré rob'ui'éré, Zezusihi wasu'uwẽ hã ĩsadawa wasu'u'wa norĩ hã te te oto datẽme 're ĩ'ãwisi za'ra mono zém na hã.
16 Tawamhã Zezusihi wasu'uwẽ hã, ĩsadawa wasu'u'wa norĩ hã te te oto datẽme 're ãwisi za'ra mono nherẽ, uburé da te ãma 're saze za'ra mono õ di, wẽ nherẽ. Iza'iza hã ma tô duré ãne na ãma rob'ui'éré, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma, te te ĩnharĩzém na: “Wanhib'apito, wa te dama 're asadawa wasu'u za'ra mono wamhã, e ma tô aiwasu'u na da te 're wazaze za'ra. Mare di. Da te ãma 're wazaze za'ra mono õ di.” 17 Tane nherẽ, Cristuhu wasu'uwẽ na, da te ãma 're dapawaptob za'ra mono õ nherẽ, da te ãma 're sasõmri waihu'u za'ra mono õ di. Cristuhu wasu'uwẽ hã dapo're na da te 're wapari za'ra mono wapsi, te za da te 're saze za'ra.
18 E zudezu norĩ hã zahadu ĩwasu'uwẽ hã te te 're wapari za'ra mono ã bâ bété. Ĩwasu'uwẽ hã ma tô te te 're wapari za'ra aré ta norĩ hã, tô sena. Duréihã Dawi hã ma tô ãne na ãma rob'ui'éré:
“Ĩsadawa wasu'u'wa norĩ mreme hã ma tô daro mono bâ te te 're ropé.
Ta hã ma tô ropâ dapo're na da te 're wapari za'ra, daro mono bâ.”
Ãne ma tô Dawi hã ãma rob'ui'éré.
19 E tawamhã, Izarazéhé nhihudu norĩ hã ĩwasu'uwẽ te te 're wapari za'ra mono wamhã, e te te 're waihu'u za'ra mono õ di. Ma tô te te 're waihu'u za'ra. Tane nherẽ, tipẽ'ẽ na te te sima 're wẽ za'ra mono õ di, te te 're ĩsaze za'ra mono da hã. Zudezu'õ norĩ si, ma tô te te sima 're wẽ za'ra, te te 're saze za'ra mono da. Ãne na, ma tô Mozési hã duréihã ãma rob'ui'éré 'rata, zudezu norĩ ma 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te tãma ĩrowaihu'u za'ra zém na hã:
“Ĩ̱nhib'a'uwẽ'õ aré 're ĩnomro mono norĩ hã oto ãma 're ĩ̱nhib'a'uwẽ za'ra mono wa, te za oto ta norĩ hã asiwi 're ĩ'ruiwapari za'ra wa'aba mo, ĩ̱zadawa parab õ nherẽ.
Ta norĩ hã aré te te 're ĩ̱waihu'u pese za'ra mono õ nherẽ, wa tô ãma 're ĩ̱nhib'a'uwẽ za'ra aré. Taha wa, te za asib'ru na sada 're aihâimana u'âsi za'ra wa'aba mo, ĩ̱zadawa parab õ nherẽ.”
Ãne zudezu norĩ ma, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te ĩrowaihu'u mono zé hã.
20 Iza'iza hã ma tô duré ãne na ĩsa'u ãma rob'ui'éré, zudezu'õ norĩ wasu'u na hã. Zudezu norĩ hã te te siwi 're ĩwẽ'õ pese za'ra mono zém na, ma tô siptete sina ãma rob'ui'éré, 'Re ĩhâimana u'âsi mono mreme na:
“Ni'wam norĩ hã aré ĩ̱zô 're sõpré u'âsi mono õ nherẽ, ma tô te te siwi 're ĩ̱sãmri za'ra.
Ĩ̱zô 're sinharĩ za'ra mono õ nherẽ, wa tô ta norĩ ma 're ĩ̱siwaihu'u za'ra.”
21 Ãne na ma tô duré Iza'iza hã zudezu norĩ ãma rob'ui'éré, 'Re ĩhâimana u'âsi mono mreme na:
“Wa hã wa tô aré Izarazéhé nhihudu norĩ zô 're ĩ̱nhimiwẽ u'âsi za'ra, te 're azawi pese mono wa, apâ ĩ̱tẽme we 're sihutu mono da. Ta norĩ hã po're ãna 're nomro u'âsi mono wa, te te siwi 're ĩ̱wẽ'õ pese za'ra mono nherẽ, wa tô aré sô 're ĩ̱nhimiwẽ u'âsi za'ra, te 're ĩsawi pese za'ra mono zéb zarina.”
Ãne ma tô Iza'iza hã 'Re ĩhâimana u'âsi mono mreme na ãma rob'ui'éré, Izarazéhé nhihudu norĩ ãma hã.