3
Wanhib'apito zazei'wa norĩ 'madâ'â'wa na rowasu'u
à hã te aima ĩwaihu hã, tô sena uptabi. Ãté ni'wa hã te za sima wẽ, ĩsazei'wa norĩ hã te te 're 'mai'madâ'â mono da. Ãne wamhã, te te sima ĩwẽzé hã wẽ di, da'madâ'â na te te 're ĩ'mairomhuri mono da hã. Ĩsazei'wa norĩ 'madâ'â'wai mono bâ, te za 're hâimana wẽ za'ra. Tawamhã, ĩwasédé hã da te ãma 're ĩsa'ra mono da hã, mare di. Timro uptabi si te za te te sima 're 'madâ'â za'ra, misi haré. Hâimana prédum na te za dama 're hâimana za'ra. Tiwasété wi te za sina 're siptete u'âsi za'ra, 're nomro wẽ mono da. Te za duré dama 're hâimana wẽ za'ra. Duré ĩtẽme 're dasihutu mono wamhã, te za te te 're da'mazasi su'u za'ra. Duré roti na rowaihu hã te za tãma 're hâimana za'ra, te te ãma 're ĩdapawaptob za'ra mono zéb da hã. Duré âzézei'wa, 're nomro mono õ di za. Duré da'ahâri zei 'wa, 're hâimana za'ra mono õ di za. Simizawi pese uptabi na, te za dama 're hâimana za'ra. Duré rob'uiprazéb zô si te te sima 're rob'ruiwapari za'ra mono õ di za. Ti'ra norĩ hã te za duré te te 're pawapto pese za'ra, timama mreme si te te 're 'madâ'â pese za'ra mono da, timama hã ĩsimiroti na te te 're wazéb za'ra mono da. Da'madâ'â'wa norĩ hã ĩ'ra norĩ hã tãma 're nomro wẽ mono da, te te 're pawapto pese za'ra mono õ nherẽ, e niha te za tawamhã 'Re ĩhâimana u'âsi mono zazei'wa norĩ hã te te 're pawaptob za'ra duré, 're nomro wẽ mono da, ta norĩ zama. Te te 're pawapto waihu'u za'ra mono õ di za. Ni'wa hã Wanhib'apito te te ĩsazezém na ãma ronomro õ nherẽ, da'madâ'â'wa na 're 'maihâimana mono õ di za. E marĩ wa. Ĩsazeté'wa hã da'madâ'â'wa, 're 'maimorĩ wamhã, ãté da'madâ'â'wai wa, te za 'râwi sina 're 'maiwata, tipire na taré. Ãne wamhã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã wa'uburé norĩ nhib'apito hã 'râwi sina 're wata mono wa, te te ĩwẽ'õ ne, te za ta hã wẽ'õ. Ĩsazei'wa norĩ 'madâ'â'wai mono bâ te za dama 're hâimana wẽ za'ra. Ãne wamhã, dama 're ĩhâimana wẽ mono zém na te za ĩsazei'õ'wa norĩ zama te te dama 're wasu'u wẽ za'ra. Dama 're hâimana wẽ za'ra mono õ wamhã, te za damreme hã te te sina 're 'rã'õtõ za'ra. Ãne wamhã, wa'uburé norĩ nhib'apito te te da'ãma sima ĩroti wasété zé hã te za te te sina 're 'mai'uwaimrami tãma, da'madâ'â'wa norĩ hã.
Dapawapto'wa norĩ wasu'u
Dapawapto'wai mono bâ te za 're hâimana wẽ za'ra. Duré âzézei'wa na 're hâimana za'ra mono õ di za. Rob'uiprazéb zô si mreme si'ahâ na 're hâimana za'ra mono õ di za. Wanhib'apito nhimiroti hã aré dama sa'rese õ nherẽ, ma tô oto te te dama 're awaihu'u, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã, da te ãma 're ĩsaze za'ra mono zéb da hã. Ĩsimiroti hã tô sena wa, te za dapawapto'wa norĩ hã te te 're 'madâ'â pese za'ra, hâimana wẽ sina. Ĩwasu'uwẽ hã tô sena na te za te te 're saze za'ra. Ãne wamhã, 'râwi tipẽ'ẽ na 're siwẽ'õ za'ra mono õ di za, tô sena na te te 're ĩsaze za'ra mono õ na hã. 10 Dapawapto'wa da, da te dasiwi pisutu õ ré hã, te za a'â da te dasiwi 're 'mai'madâ'â, dama 're ĩ'maihâimana wẽ mono zô. Tawamhã dama 're 'maihâimana wẽ mono wamhã, te za oto dapawapto'wa na 're 'maihâimana. 11 Ĩmro zama te za dama 're hâimana wẽ, pi'õ hã. Damreme hã ĩwẽ'õre na te te dama 're robzanhamri mono õ di za. Hâimana prédup sina te za dama 're hâimana. Tiwasété wi, te za sina 're siptete. Hâimana nhiptete na, te za 're hâimana. 12 Dapawapto'wai mono bâ timro uptabi si te za sima te te 're 'madâ'â pese za'ra, misi haré. Duré ti'ra norĩ hã te za te te 're 'madâ'â pese za'ra, 're nomro wẽ mono da. Duré uburé ĩsõrõwa ãma ĩsiré 're ĩhâimana za'ra mono norĩ zama, te za te te 're 'madâ'â pese za'ra, ta norĩ zama 're nomro wẽ mono da. 13 Dapawapto'wa norĩ hã te te 're dapawapto wẽ za'ra mono wamhã, ĩsimipawapto wẽ na te za da te 're wasu'u wẽ za'ra. Ãne wamhã, mreme nhiséb ãna te za duré dama 're siwasu'u za'ra, Cristu Zezusi hã te te 're ĩsaze za'ra mono zém na hã.
Wanhib'apito wasu'uwẽ hã dama ĩsihâi'rézé wasu'u
14-15 Atẽme ãma ĩ̱wisi su'u da hã ĩ̱ma wẽ nherẽ, ãma ĩ̱wisi su'u õ na dâ'âsina, wa ãne na ãma aima rob'ui'éré. E marĩ da. Niha dama 're ĩwahâimana za'ra mono zéb da na waihu'u da. Wa norĩ hã 'Re ĩhâimana u'âsi mono 'ra, wa 're wanomro. Ĩsib'a'uwẽ, wa oto 're wahâimana za'ra, daro mono bâ wa te 're ĩsaze za'ra mono hã. Wanhib'apito nhimiroti hã tô sena wa, ĩsazei'wa mono bâ wa za wa te 're 'madâ'â u'âsi za'ra. Õne haré te za dama 're hâimana u'âsi, da te ãma 're ĩsaze za'ra mono zéb da hã. 16 Tô sena Zezu Cristuhu wasu'uwẽ hã wẽ uptabi di, aré dama sa'rese õ nherẽ, Wamama hã te te oto dama ĩhâi'ré hã wa te 're ĩsaze za'ra mono zé hã, ãma 're ĩwanomro wẽ mono zéb da hã. Ãne te te dama ĩwaihu'uzé hã:
“A'uwẽ na ma podo, ti'ai ãma.
Duré tô sena ĩ'ra 're ĩmorĩ wẽ uptabi na, ma tô Tipẽ'ẽzani na dama waihu'u za'ra.
Duré hâiwa ãma 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma romhuri'wa norĩ hã ma tô titõmo na 'madâ'â za'ra.
Duré a'uwẽ mono bâ 're ĩdahâimana za'ra mono norĩ hã ma tô ĩwasu'uwẽ na da te 're dapo're pu'u za'ra, daro mono bâ.
Ma tô duré da te dasina 're umnhasi za'ra.
Duré rowẽ uptabi u ma tô mo, hâiwa u.”
Ãne Zezu Cristuhu wasu'uwẽ na Wamama hã te te dama ĩwaihu'uzé hã.