5
Yesuta bataliya walle oplami ka꞉dle
(Ma꞉t 8:28-34; Luk 8:26-39)
Epedeme Yesuta ya꞉ alotle tlalo so mate Ga꞉lili kaula seme dla uliyo. Yia꞉ tame Gelasa so yia꞉ mo ipi dla yia꞉ koa himiyo. Epo Yesu ala koa tle tamali dla hetamhallati bataliya walle oplamita pakasiyamalalo popliyele hatili mo tle woyapame Yesu hala dla puaiyo.
3-4 Oplami iye popliyele hatili mo dla halemdiyo. Ya꞉ye sikemte itiyamaiyo. Epapele koko tle opata ya꞉ do mate epo ya꞉ hete mate oli deata yupo himmdiyo. Amasiyama ya꞉ta itiyamaleta oli deaye mepele gelledemdiyo. Epame oplami haleta ya꞉ omhalloweye po-ala꞉mdiyo. Ya꞉ alila hapuloma mate epo utula꞉la hapuloma mate popliyele hatili mo dla epo koloma di dla hehetamsela꞉mama ewalata ya꞉skamu ya꞉ kapala kotimsela꞉mama hihiyelemsela꞉mdiyo.
Epedeme oplami itapo Yesu ala pateka꞉mu tle natipame kukulumtame ya꞉ hete sitali isili dla heodepo polaiyo. 7-8 Epalati Yesuta ya꞉ watle epo atlaiyo, “Bataliya, wa꞉ ya꞉ tle alikili dla ulatane,” diyo. Amasiyama Yesu ala epo atlemhallati bataliya walle oplamita asiyama yu teta꞉le mate epo atlaiyo, “Yesu, sikemte di dla hallalo God Yami, wa꞉ apa koko na꞉ dla hala puo? Na꞉ God hi mate wa꞉ dla atlema, na꞉ dla wotiyalle hamimiya,” diyo.
Epalati Yesuta ya꞉ watle epo atlaiyo, “Wa꞉ hi anata꞉?” diyo. Epalati ya꞉ta asiyama Yesu watle epo atlaiyo, “Na꞉ hiye Atumkaka. Adipalati, dia꞉ye sikemte pasatana,” diyo. 10 Epame ya꞉ta Yesu watle ma otomama epo atlaiyo, “Wa꞉ dia꞉ye mo itle alikili dla dodolomsalemiya,” diyo.
11 Epapele oloma dla donapi di dla aliya halo hapulomatapo ketame modlomsiyamaiyo. 12 Epela natipame Atumkakata Yesu watle otomama epo atlaiyo, “Wa꞉ dia꞉ye aliya dulu dla tuwaiya dene,” diyo.
13 Epalati Yesuta yia꞉ye aliya dulu dla tumulaiya diyo. Oloma edla bataliya yimlalata oplami tle u-ulapo tame ma aliya dulu dla tumulaiyo. Epalati 2,000 aliya epapeleta donapi di tle ullumtulume yú dulu dla tutula꞉mama me-paliyo.
14 Epalati aliya omha꞉ha꞉lalo sota koko i natipame potame yia꞉ mo dla epo yia꞉ dakase aya dla atlamtaiyo. Epalati mo sota koko i dalepame woloma natila tamalaiyo. 15 Opa hapulomata puame Yesu hala dla natitepo bataliya walle oplamita malamale ma-ka꞉depo tluka didiyepo polla natiyo. Epalati yia꞉ta hapulomatapo sikemte wowota꞉iyo. 16 Epame aliya omha꞉ha꞉lalo sotapo Yesuta bataliya walle oplami ka꞉dle mate epo aliyata palli koko mate yia꞉ watle matle woloma atlamaiyo. 17 Epalati opata koko i dalepame wowota꞉mama Yesu watle epo atlaiyo, “Wa꞉ di mo itle alikili a꞉ma woyapo tane,” diyo.
18 Epalati Yesuta ma ilame tlowedeme koa dla posokolome hallati oplami ya꞉ta ka꞉dleta ya꞉ watle epo atlaiyo, “Na꞉ wa꞉ mate tlowe solotama,” diyo. 19 Amasiyama Yesuta ya꞉ watle epo atlaiyo, “Hao, wa꞉ na꞉ mate potlowa. Wa꞉ ma aya dla ilame tame Lodta wa꞉ polowamama wa꞉ dla koko pato halëye wa꞉ asiyadulo dla atlamane,” diyo. 20 Epalati ya꞉ ma ilame tame Dekapolis mo dla Yesuta ya꞉ gadle kokoye atlamsela꞉iyo. Ya꞉ta koko i atlamsela꞉lati opata dlalepame sikemte yiyeliyo.
Yesuta Yelus yoti ma pasakalo hamili mate epo esiyele a꞉ya ka꞉dle mate
(Ma꞉t 9:18-26; Luk 8:40-56)
21 Yesu ma ilame ya꞉ alotle tlalo so mate kaula seme dla uliyo. Yia꞉ yame kaula seme peleyama dla ha꞉ha꞉lati opa hapulomata yia꞉ hala dla alumaiyo. 22 Opa alumale dulu dla oplami hale halaiyo, ya꞉ hiye Yelus. Ya꞉tapo mo edla Yu so inoma sumalalo aya omhalemdiyo. Ya꞉ Yesu natipame ya꞉ hete sitali isili dla tulume heodepo polomama otele mate epo atlaiyo, 23 “Na꞉ amseyemala me-ipilalo yemalaye mo-polowe mateka꞉pi dla elema. Epedeme wa꞉ puame na꞉ amseyemalaye dota hamame inoma sumane, ya꞉ta ka꞉depo hallepo depame,” diyo. 24 Epalati Yesuta ya꞉ yu dalepame ya꞉ mate taiyo.
Amasiyama dulu edla opa hapulomata Yesu mate tamama sikemte kustipo tamalaiyo. 25-26 Epalati opa alumale dulu edla a꞉ya hale ya꞉ toto koko natimama ka꞉lliwe pa꞉le esiyele hamhalaiyo. Ya꞉ 12 sokomoko dulu dla esiyele i mate halemama dakopala ilalo sota ya꞉ye ka꞉dlepo depame mani pato yia꞉ watle hamastamdiyo. Amasiyama yia꞉tapo ya꞉ye poka꞉dlalo isikimi ya꞉ dla wotiyalle tlo me-hapimha꞉ha꞉mama esiyeleta me-ta꞉mtaiyo. 27-28 Epedeme ya꞉ Yesuta opa ka꞉ka꞉demsela꞉ dalepame ya꞉ epo malamaiyo, “Na꞉ isikimi tame Yesu tluka ipi tlo umili, eta na꞉ye ka꞉dlepe,” diyo. Ya꞉ epo malapame opa dulu tle tuwame Yesu tluka ipi umaiyo. 29 Ya꞉ta tame Yesu tluka ipi umale oloma edla ya꞉ toto koko natili esiyeleta ya꞉ tle mo-pa꞉iyo. Epame esiyeleta mo-pa꞉lati ya꞉ ya꞉skamu epo malamaiyo, “Wata esiyele iye na꞉ tle mo-pa꞉po,” diyo.
30 Epalati Yesu pakasiyamalalo ya꞉ta itiyamaleta alikili dla ulatlati natipo helestame halemama opa dla epo atlaiyo, “Oplami anta na꞉ tluka ipi umo?” diyo. 31 Epalati ya꞉ alotle tlalo sota ya꞉ watle epo atlaiyo, “Wa꞉ adipapalati ‘oplami anta na꞉ umo,’ dema꞉? Wa꞉ natine, opa hapulomata wa꞉ mate kustipo tamalemama wa꞉ umamtamalapo.”
32 Amasiyama Yesu me-tlamhalaiyo, ya꞉ tluka umale oplami natilowedeme. 33 Epalati a꞉ya Yesu tluka umaleta ya꞉skamu ya꞉ta ka꞉dle koko malapame wota꞉mama eseselalle mate Yesu hete sitali isili dla puame polomama ya꞉ta ka꞉dle kokoye Yesu watle atlaiyo. 34 Epalati Yesuta asiyama ya꞉ watle epo atlaiyo, “Namkale, wa꞉ta na꞉ dla mikadepe dletapo wa꞉ye ma-ka꞉dlepo. Epedeme siyele mate tane. Adipalati, esiyeleta wa꞉ tle mo-pa꞉lepo,” diyo.
35 Yesu ala me-yukamhallati opa Yelus aya tle puame Yelus watle epo atlaiyo, “Wa꞉ amseyemala mo-powame elema. Epedeme wa꞉ta imalalo oplami sempuluweye koko pa꞉na,” diyo. 36 Amasiyama Yesuta yia꞉ta atlale yu dalepame yia꞉ yu pohalalo Yelus watle epo atlaiyo, “Wa꞉ ase sikemte wota꞉miya. Isikimi na꞉ dla mikadepe dene,” diyo.
37 Yesu epame Yelus aya dla tamama opa hapuloma medla pomelepo ma isikimi Pita mate epo Yeims mate epo Yeims ya꞉ ei Yon mate tlo elemtaiyo. 38 Epame yia꞉ tame Yelus aya dla natilati opa hapulomata a꞉lemyemama sikemte wowolimyaiyo. 39 Epalati Yesuta aya dulu dla hetame halemama yia꞉ watle epo atlaiyo, “Wua꞉ adipalati a꞉lemyemama wowolimyema꞉? Amseyemala iye popowame elasema. Ya꞉ isikimi elapo,” diyo.
40 Amasiyama yia꞉tapo Yesu yu dalepame eimelemyaiyo. Epalati Yesuta yia꞉ watle, “aya dulu itle alikili a꞉ma u-ulapo taiya,” diyo. Epame ya꞉ alotle tlalo so mate amseyemala ya꞉ a mate epo ya꞉ wai mate elepame amseyemalata ela aya dulu dla tuwaiyo. 41 Yesu tuwame amseyemala powame ela do dla hamame halemama epo atlaiyo, “Amseyemala, wa꞉ sila꞉tine,” diyo. 42 Epapele oloma edla amseyemala mo-powame elaleta ma sila꞉timsela꞉iyo. Epalati opa hapulomata koko i natipame sikemte yiyeliyo. 43 Epame Yesuta yia꞉ watle yu itiyamale mate epo atlaiyo, “Wua꞉ na꞉ta amseyemala i ka꞉dle kokoye opa opi watle atlamiyo,” diyo. Epo halemama “amseyemalaye daya hamiya,” diyo.