2
Kǝm-balwaarʋ maŋa na wʋ́ ba te tɩn
Dɩ́ ko-biǝ-ba, á ye nɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi wʋ́ joori o ba, yɩ Wɛ wʋ́ la dɩbam sɩ dɩ́ taá wʋ o tee nɩ. Dɩ́ nan lagɩ dɩ́ loori abam sɩ á yɩ pa á bɩcara taa di kʋntʋ ŋwaanɩ. Á yɩ zaŋɩ á pa á wʋbʋŋa vugimi, dɩ nɔɔna balʋ na tɛ ba wɩ dɩ́ Yuutu Zezi dɛ dɩm maŋɩ dɩ yi tɩn. Nɔɔna na tɛ dɩ abam ba wɩ, Wɛ Joro kʋm mʋ brɩ kʋntʋ, naa ba na wɩ kʋ yɩ dɩbam taanɩ mʋ, naa ba na pɛ abam tɔnɔ yɩ ba wɩ kʋ nuŋi dɩbam tee mʋ, sɩ á yɩ sɛ á pa nɔɔn-nɔɔnʋ ganɩ abam dɩ wǝǝnu tɩm kʋntʋ dwi. Bɛŋwaanɩ maŋa kalʋ nɔɔna zanzan na wʋ́ ba ba ywǝri Wɛ cwǝŋǝ kam wʋnɩ tɩn wʋ́ da yigǝ kʋ kɩ mʋ, sɩ dɩ́ Yuutu wʋm dɛ dɩm laan ba dɩ yi. Kʋlʋ na wǝli da tɩn, kǝm-balwaarʋ tu wʋm wʋ́ da yigǝ mʋ o ba. Wʋntʋ gurim je nan wʋ́ ta yɩ cɔgɩm mʋ. Oó brɩ nɩ wʋm dwe wǝǝnu tɩlʋ maama nɔɔna na zuli dɩ kʋlʋ maama ba na bǝ nɩ ba wa tɩn, yɩ oó dʋnɩ wǝǝnu tɩm kʋntʋ maama. O ma wʋ́ vu o zʋ o jǝni Baŋa-Wɛ tɩtɩ digǝ kam wʋnɩ, yɩ o brɩ nɩ wʋm tɩtɩ mʋ yɩ Wɛ. A ya na wʋ abam tee nɩ maŋa kalʋ tɩn, a maŋɩ a brɩ abam wǝǝnu tɩm kʋntʋ. Á nan wʋ guli-tɩ na?
Woŋo kʋdoŋ nan mʋ cɩgɩ wǝǝnu tɩm kʋntʋ cwǝŋǝ sɩ tɩ ta yɩ kɩ lele, yɩ á ye kʋ ni nɩ. Kʋ daarɩ maŋa kam na sɩɩnɩ ka yi, kǝm-balwaarʋ tu wʋm laan wʋ́ ba sɩ nabiinǝ lwar-o jaja. Kǝm-lwaanʋ dam dɩlʋ na sǝgi nɔɔna yiǝ nɩ tɩn maŋɩ dɩ wʋra dɩ cɔgɩ nabiinǝ. Kʋ nan na yɩ wʋlʋ na wʋra o cʋ kǝm-lwaanʋ tɩm cwǝŋǝ lele sɩ tɩ yɩ kɩ tɩn, kʋntʋ tu wʋ́ ba o viiri. Maŋa kam kʋntʋ nɩ mʋ, kǝm-balwaarʋ tu wʋm laan wʋ́ brɩ o tɩtɩ jaja. Dɩ́ Yuutu Zezi na wʋ́ joori o ba maŋa kalʋ tɩn, o laan wʋ́ ma o ni-viu o cɔgɩ wʋntʋ fasɩ. Zezi na wʋ́ joori o ba dɩ dam-fɔrɔ tɩn, mʋ o laan wʋ́ cɔgɩ kǝm-balwaarʋ tu wʋm.
Maŋa kam kǝm-balwaarʋ tu wʋm na wʋ́ ba tɩn, oó joŋi dam-fɔrɔ sʋtaanɩ tee nɩ o ma kɩ wo-kɩnkagɩla dwi tǝri tǝri ya na daɩ cɩga tɩn. 10 O ma wʋ́ kɩ kǝm-balwaarʋ dwi maama o ma ganɩ balʋ na wʋ́ ga ba ŋwɩa Wɛ tee nɩ tɩn. Kʋʋ́ kɩ-ba kʋntʋ, bɛŋwaanɩ ba ba sɛ sɩ ba joŋi Wɛ cɩga kam dɩ sono, sɩ kʋ pa DƖ vrɩ-ba ba lwarɩm wʋnɩ. 11 Ba na vɩn Wɛ cɩga kam tɩn ŋwaanɩ, DƖ laan wʋ́ pa ba wʋbʋŋa daa yǝri cɩga, yɩ ba sɛ ba tɔgɩ kʋlʋ na yɩ vwan tɩn. 12 Balʋ maama na wʋ sɛ DƖ cɩga kam yɩ ba daarɩ ba soe kǝm-balwaarʋ tɩn, Wɛ wʋ́ di ba taanɩ yɩ ba na cam.
Wɛ na kuri dɩbam sɩ dɩ́ taá yɩ DƖ nɔɔna te tɩn
13 Dɩ́ ko-biǝ-ba, dɩ́ maŋɩ sɩ dɩ́ kɩ Wɛ le maŋa maama abam ŋwaanɩ, á na yɩ balʋ dɩ́ Yuutu wʋm na soe tɩn. Kʋ zɩgɩ pulim nɩ mʋ Wɛ kuri abam sɩ DƖ vrɩ abam DƖ yagɩ. DƖ mɛ DƖ Joro kʋm dam mʋ DƖ pa á ji DƖ tɩtɩ nɔɔna, dɩ á na kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ cɩga kam tɩn ŋwaanɩ. 14 Wɛ na bǝŋi abam sɩ á taá yɩ kʋntʋ tɩn, kʋ dɛ dɩ DƖ kwǝr-ywǝŋǝ kam dɩ́ na tɔɔlɩ dɩ́ brɩ abam tɩn ŋwaanɩ mʋ, sɩ DƖ pa á tɔgɩ dɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi á na zulǝ.
15 Kʋntʋ ŋwaanɩ, dɩ́ ko-biǝ-ba, fɔgɩ-na á zɩgɩ kǝŋkǝŋ, sɩ á yɩ yagɩ cɩga kalʋ dɩ́ na maŋɩ dɩ́ brɩ abam tɩn, kʋ na yɩ dɩ́ na maŋɩ dɩ́ wʋ abam tee nɩ yɩ dɩ́ ŋɔɔnɩ kʋlʋ tɩn, dɩ dɩ́ na pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋlʋ dɩ́ pa abam tɩn dɩ.
16 Dɩ́ Yuutu Zezi Krisi dɩdaanɩ dɩ́ Ko Wɛ soe dɩbam yɩ DƖ pa dɩbam yu-yoŋo, dɩ DƖ na pɛ dɩ́ jɩgɩ baarɩ dɩlʋ na bá fɔgɩ dɩ ti tɩn, dɩdaanɩ tɩɩna yalʋ na yɩ cɩga tɩn. 17 Dɩntʋ wʋ́ zǝni abam dɩ wʋbʋŋ-ŋʋna sɩ á taá jɩgɩ dam, sɩ á wanɩ á taá kɩ lanyɩranɩ á tɩtʋŋa dɩ á ni-taanɩ maama wʋnɩ.