10
Epa Niospa ãfe ãjirinĩ kirika tsoma
Askata ẽ õia Niospa ãfe ãjiri fetsa mitsisipakõi nai mẽranoax fotoaito, nai kõiya. Ãfe maiti nãfa fai keskara maia. Ãfe femãnã xinĩ chaxai keskara. Ãfe kishi rafe chii keskara. Kirika fepekemea tsomax nia ika. Ãfe tae kayakai aõri fakafã femãkĩa paia. Akka ãfe tae oshkiori mai ano paia ika. Askata ãfe meka poomã efapato meka keskara ẽ nika. Askatari ẽ nika naitiriki fetseaito. Mẽ nikaxõ nã yoiafo keskara ẽ kenekerana. Akka nai mẽranoax Nios ika anoa meka fetsa ẽ nika ea yoiaito iskafakĩ: “Nã mĩ nika keskara ãto meka keneyamafe. Mĩ tsoa tãpimatiroma,” ixõ ea yoia.
5-7 Askata nã Niospa ãfe ãjirinĩ takai fetsa fakafã aõri paita takai fetsari mai ano paixõ anã yoia. Epa Nios nã nipanakato nai onifaa. Askatari nai mẽra ikafo onifaa. Askatari mai onifaa. Mai ano ikafori onifaa. Askatari fakafã onifaa. Fakafã mẽra ikafori onifaa. Nã Nioskõichi ãfe ãjiri yoia iskafakĩ: “Epa Niospa ea õiaino chanĩmakõi ẽ mato yoi. Epa Niospa anã manaima. Ãfe ãjiri fẽtsa ãfe maneti manekĩ chãi chãisafaino Epa Niospa axiai keskara ãfe meka yoimisfãfe yoiaifo keskara yorafãfe tãpinifoma. Iskaratĩa a Nios yoimisfãfe yoinifo keskara mã askakõia,” ixõ Niospa ãjirinĩ ea yoia.
Askata anã nai mẽranoax mekaito ẽ nika ea yoia iskafakĩ: “Oa Niospa ãjiri fakafãki paita mai ano paiax nia ano katãfe. Nã kirika kataramea fẽpexõ tsoma fĩatãfe,” ea faa.
Askata ẽ Niospa ãjiri ano kaxõ ẽ yoia iskafakĩ: “Nã kirika pishta ea inãfe,” ẽ faito, “Nakĩa, fife. Õixõ tãpikõife. Mã tãpikõixõ mĩ tãpitiro nã meka chanĩmakõi. Niospa meka shara. Askatari mĩ tãpitiro na meka yoiaifo keskara yorafo omiskõikani. Mĩri tãpixõ mĩ fãsi shinãtiro,” ea faa.
10 Nãskaxõ ẽ kirika pishta fita ẽ õia. Ea yoia keskara chanĩmakõi mẽ tãpikõia. Nã Niospa meka sharafinakõia. Nãskakẽ nã inõpokoai yoia keskara yorafo omiskõixikani. Nã õiax ẽ shinãmitsakõia. 11 Ẽ askano, anã ea yoia: “Niospa afe yorafo yoipaiyai keskara anã ato yoife. Afarafo ixiai yorafoõnoa yoife, manifetsafoõnoari yoife, xanĩfofoõnoari ato yoife,” ea faa.