11
Kóniliyês u danêmbum u nkoo
Yesu u yoo yintómu, Njuda wee u kwo yélini doo kwo, yi yéli Yesu u dyépi knî yi k꞉ii ala kópu nipi ny꞉ee ngópu, apê, Kn꞉aa dyámê tpémi y꞉oo Chóó Lémi u kópu kîmya ny꞉ee ngmê. Dini ghi n꞉ii ngê Pita Njedusalem loo, yi yéli y꞉oo kwo, Ngmênyi kn꞉aadi ngê. Kwo, Lukwe dîy꞉o kn꞉aa dyámê tpémi yi ngomo k꞉oo ny꞉uu kee wo. Kwo, Lukwe dîy꞉o nté y꞉i myin꞉aa ndîî. Kwo, Yi kópu Nju pi ngmê ngê d꞉uudpî d꞉uu. Wod꞉oo Pita ngê yi kópu u nt꞉u kópu mb꞉aamb꞉aa ngê ye ada nt꞉o.
Pita ngê yepê, Njopa kînoo ngêpê, tpile y꞉i ngmêkînî módu, Yélî vyââ yi kêlî a ghêpê wo, wónu k꞉ii ntee tpile, kwódo páádi. Yepê, Yi tpile a nkîgh꞉ê dini ghi n꞉ii ngê a ghêpê wo, u mênê tpile tp꞉oo yilî nî módu, dyêêdî daa ngmidi, tpile pê dé, pyaa dé, ńmê dé y꞉i nî m꞉uu too. Yepê, Dnye ngmênî nyongo mbóó p꞉uu, a ka pê, Pita. A ka pê, Gh꞉êêdé, kî tpile tp꞉oo ngmê vyee, ma ngi. Kwono, A Lémi. Kwono, Yi kópu daanî d꞉uu, mu kópu u dîy꞉o kî tpile tp꞉oo dyêêdî yintómu nmo kwódu yé u tpile tp꞉oo dé, nmînê nmo tupwótupwó dé, doo u ntââ daa ngma anî ma. Kwono, Yinté tpile tp꞉oo tupwótupwó d꞉oongmê ndîî. Yepê, Yi dnyeni mbóó p꞉uu myombó m꞉aa nyongo, a ka pê, Chóó Lémi ngê tpileni p꞉uu ala kópu dê vyi, Kî tpile mb꞉aamb꞉aa, a ka pê, yi tpile p꞉uu ala kópu ṉ́yóó kidingê vyi, Yi tpile tupwótupwó. 10 Yepê, Yi kópu pyolo a nga pyodo, u kuwó dini ghi ngê yi wónu k꞉ii ntee tpile mbóó p꞉uu mê kee wo. 11 Yepê, Yi ngwo pi pyile a ka taa dniye, Sisadiya a ndê dniye. 12 Yepê, Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê a ka pê, Ngm꞉êê té, nuw꞉o kîgha nédinuw꞉o ngê kêê kidangê t꞉oo. Yepê, Nmî mbwó yoo, kî pini wéni knî ka wee, yoo yi k꞉ii Njopa nmo ndê dniye, Sisadiya nmî lee dniye, Kóniliyês u ngomo k꞉oo nm꞉uu kee dniye. 13 Yepê, Yi pini ngê enjel n꞉ii módu, u p꞉êê nmî ngêêdî até yedê nté ngê. Yepê, Yi enjel ngê ala kópu u kwo vyu, kwopê, Pi ngmê dy꞉ââ ngi, Njopa. Kwopê, Pi ngmê nya y꞉e, u pi Saimon Pita. 14 Kwopê, Yi pini ngê kópuni u mdoo nmye wa a ńuw꞉o, nmî Lémi ngê u ngwo wa ngee nmyo, kóó k꞉oo wa kaa nmyo. * 15 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê danêmbum kn꞉ââ nî chópu, Chóó Lémi ngê u Ghê Dmi mwiyé ntee nmo a kpo, yinté ye myedê y꞉ângo. * 16 Pita ngê yepê, Kópuni Yesu ngê nmo a vyu, yi kópu yi ngwo n꞉uu nuw꞉o kwólu, nmopê, Njon ngê mbwaa paa yoo dpîmo kmênêkmênê dé, ngmênê M꞉aa ngê chóó u Ghê Dmi u mênê wa kmênê nmyo. * 17 Yepê, Chóó Lémi ngê yeedeyeedeni nmo a kpo, mu kópu u dîy꞉o nmî Lémi Yesu Kédisu ka nmî kêlîmî mbê dniye, vyîlo yi yeedeyeede yi yéli ye myedê y꞉ângo. Yepê, K꞉omo tpile daa Nju tpémi, ngmênê yi yeedeyeede ye mye y꞉ângo. Yepê, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o, kópuni Chóó Lémi ngê a d꞉uud꞉uu, doo u ntââ daap꞉aa vyu, Yi kópu u dî nî puwâ. 18 Yi kópu dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, Pita ka kópu daamu vyi ngópu, Chóó Lémi mê chaa kalê ngópu, noko yepê, Chóó Lémi ngê kn꞉aa dyámê tpémi ye maa kîmyedê yé, yi dono yilî u ngwo pêdê kuwo téne, ghê kamî myepêdê pyw꞉ee y꞉e. *
Antiyóka tpémi Yesu u yoo vy꞉o u ngwo ghê dniye
19 Nju tpémi y꞉oo Stipen dini ghi n꞉ii ngê vya ngópu, Yesu u yoo mye kpada tumo, Yesu u yoo woni mbêpê dniye, kn꞉aa p꞉aani kn꞉aa p꞉aani mî taa dniye. Wo yéli chono daa lee dniye, woni yoo Antiyóka mî taa dniye, woni yoo Pênisiya Wee u kwo lee dniye, woni knî y꞉oo ntii mî ngmêê ngópu, Saipîdîs dyámê w꞉uu mbêmê lee dniye. Kwéli dnyimon꞉aa taataa, yi yéli y꞉oo Yesu u kópu Nju tpémi ye yi mo dnyimo tpapê, kn꞉aa dyámê tpémi ye dêdnyimo tpapê. 20 U kuwó dini ghi ngê Yesu u yoo ngmê Antiyóka lee dniye, woni yoo Saipîdîs tpémi, woni yoo Sadéni tpémi. Yi yéli y꞉oo nmî Lémi Yesu u kópu daa Nju tpémi ye yi mo dnyimon꞉aa tpapê, kn꞉aa yéli ye myednyimon꞉aa tpapê. 21 Yi yéli yi p꞉uu nmî Lémi u wêdêwêdê ndêndê ngê kele, pi yilî y꞉oo yi yéli yi dnye dmi ny꞉ee ngópu, nmî Lémi ka u ngwo mênê diyé dniye, u kwo mê kêlîmî mbê dniye, yi kada pini ngê pyódu ngópu. *
22 Yesu u yoo Njedusalem yélini dpîmo a kwo dini ghi n꞉ii ngê yi kópu ny꞉ee ngópu, apê, Daa Nju tpémi Yesu u yoo vy꞉o kîmya ghê dmi, Antiyóka, yed꞉oo Mbanapas y꞉i dy꞉ââ ngópu. * 23 Mbanapas Antiyóka dini ghi n꞉ii ngê ta, apê, Yesu u yoo yilî ngê até dê pyódu, u gha mb꞉aamb꞉aa ngê pyodo. Yesu u yoo knî ye yepê, Nmî Lémi mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê chââchââ, u nuw꞉o ghi p꞉uu dmyinê mbêpê, dye ghi yintómu. * 24 Mbanapas pi mb꞉aa, nmî Lémi ka u kêlîmî ndîî, Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê u gha d꞉ud꞉umbiy꞉e myedê nt꞉ee ngê. Pi yilî Yesu u yoo vy꞉o yinê kââ.
25 U kuwó dini ghi ngê Mbanapas Taasîs loo, Sóól ka doon꞉aa vyuwo. 26 Dini ghi n꞉ii ngê a pyw꞉ângo, Antiyóka ńuwo. Yi tpódu y꞉oo Antiyóka m꞉ââ ngmê ma ngópu, Yesu u yoo knî ye dpîmon꞉aa dêêpî. Antiyóka tpémi y꞉oo Yesu u yoo yi ngwo ntaa tumo, apê, Yi pi dmi Kîdistên yoo.
27 Yi dini ghi ngê Chóó Lémi u komo kapî pyu ngmê knî y꞉oo Njedusalem a kuwo ngópu, Antiyóka lee dniye. 28 Yi vy꞉o pini ngmê, u pi Akapas, yi pini Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê a wêdêwêdê kwólu, yi pini ghêêdî wo, yepê, Dyámê mbêmê daa kêmakêma nté machedê ngê a pyodopyodo. (Dini ghi n꞉ii ngê Kîlódiyas Lóma tpémi yi kada pini ngê doo ya, dyámê mbêmê m꞉uu u ngwo ghê wo. M꞉aani n꞉ii ngê Yesu pwene, m꞉ââ y꞉a mê pyile mî loo, yi m꞉uu u ngwo ghê wo.) * 29 Yesu u yoo Antiyóka yélini doo kwo noko yepê, Nmî ndapî a kââdî koo, yepê, ndapî tp꞉oo nt꞉eemwint꞉eemwi m꞉uu koo, yepê, nmî tîdê mbwó knî ye paa dy꞉ââ koo, Njuda. * 30 Wod꞉oo ndapî a kââdî ngópu, Mbanapas pini dê Sóól ye y꞉ee ngópu, yepê, Ala ndapî ńuw꞉o nyoo, Yesu u yoo yi kada pini knî ye dp꞉uu y꞉ee nyoo, Njedusalem. *
* 11:14 Dpodo 16:31 * 11:15 Dpodo 2:4 * 11:16 Dpodo 1:5 * 11:18 Dpodo 14:27 * 11:21 Dpodo 2:41 * 11:22 Dpodo 4:36 * 11:23 Dpodo 14:22 * 11:28 Dpodo 21:10 * 11:29 Lóma 15:26 * 11:30 Dpodo 12:25