17
Póól pini dê Sailas Tesalonika u ngwo lee knopwo
Póól Sailas y꞉oo Pilipay a kuwo ngópu, Ambipolis mî taa knopwo, yi ndini yé ngópu, Apoloniya mî taa knopwo, yi ndini mê yé ngópu, Tesalonika mî taa knopwo, Nju tpémi yi ngêpê ngomo kwéli doo kwo. * Póól ngê p꞉aani p꞉aani kópuni dpîmo a d꞉uud꞉uu, Tesalonika myimî d꞉uu ngê, lîme wo ngê ngêpê ngomo k꞉oo yi kee wo. Lîme wo pyile knî yi k꞉oo Chóó Lémi u komo kapî pyu yoo yi kópu dyuu yi ngêêdî doo a kpââ, u kakêmê ye doo chámêchámê. * Yepê, Ala kópu dmyinê w꞉ee ngmê. Yepê, Chóó Lémi u komo kapî pyu yoo wunê yi nuw꞉o ghi alanté doo a ya, apê, Mu dini ghi ngê Chóó Lémi ngê pi ngmêwa a ngmidi, yi pini ngê dono wa a pyw꞉oo, wa vya ngmê, u kuwó dini ghi ngê amêdê pyidu. Yepê, Yi pini u pi ala ngwo nmye n꞉aa tpapê. Yepê, U pi Yesu, pini n꞉ii ngê Chóó Lémi u komo kapî pyu yoo yi kópu yinê ntiye too. Nju pi knî ngmê yi kópu ka kêlîmî mbê dniye, Póól pini dê Sailas yi p꞉uu kaa dniye, Kîdiki pi yilî yi k꞉ii, yélini Chóó Lémi ka dnyimo ngêpê, ch꞉am ndîî knî ngmê mye yi k꞉ii, Póól pini dê Sailas yi p꞉uu mye kaa dniye.
Ngmênê Nju tpémi n꞉ii knî y꞉oo Yesu u kópu u wépi pwaa ngópu, ń꞉ee ye kaa ngópu, paambwi pyu dono knî ye ka dniye, yi mbodo dmi mye vyuwo ngópu, yi p꞉aani tpémi yintómu yi pee kaa ngópu, dnyengi dnyeng꞉aa ndîî ngma a pwaa ngópu, Njeson u p꞉aa pee lee dniye. U yi y꞉e doo kwo, Njeson u ngomo keńe nmî pwââ, Póól pini dê Sailas nmo pw꞉ii dê, pi knî yi ngîma nmî kaa dê. Ngmênê dêpê pyw꞉ee dumo, wod꞉oo Njeson Yesu u yoo knî ngmê yi k꞉ii mgîmî tumo, yi p꞉aani u kada pini knî ye ńuw꞉o tumo, kada pini knî ye dpodombiy꞉e ye mbó dniye, yepê, Pini n꞉ii knî y꞉oo wee wee p꞉aani p꞉aani yi némi dmi dnyimo a dyede, mê miyó al꞉ii kêda lê, nmî némi dmi myaan꞉aa dyênê ngmê. * Yepê, Yi pini dê Njeson u ngomo k꞉oo dpîmo ya. Yepê, Yi yéli y꞉oo Lóma tpémi yi king ndîî u kópu dyuu daa chââchââ ngmê, ngmênê u mo king u pi mu ka tpapê ngmê, u pi Yesu. * Yi p꞉aani tpémi y꞉oo yi kópu dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, Lóma tpémi ye nkîngê mbê dniye, dnyengi u ngwo kaa ngópu. Kada pini knî y꞉oo Njeson ka kwo, Ṉyoo knî yi k꞉ii ndapî kéé yó. Kwo, Alanté dnyengi daamuwa ghê knomomê, ndapî nmye amêdê diyé. Kwo, Muwa ghê knomomê, ndapî nmye mêdaawa diyé. Wod꞉oo Njeson u pyipe knî yi k꞉ii yi ndapî kéé ngópu, yed꞉oo pwii dniye.
Póól pini dê Sailas Mbédiya u ngwo lee knopwo
10 Yesu u yoo knî y꞉oo u yi y꞉e dêpwo kwo, Póól Sailas pw꞉oo dniye, wod꞉oo mgîdî dini ghi n꞉ii ngê a ghay wo, Mbédiya dy꞉ââ dumo, y꞉i lee knopwo. Lîme wo yi k꞉ii y꞉i ye dyimê wo, Nju tpémi yi k꞉ii yi ngêpê ngomo k꞉oo mye kee dniye. 11 Tesalonika tpémi y꞉oo Yesu u kópu ntee mb꞉ii ngópu, Mbédiya tpémi y꞉oo yi kópu yinté daa mb꞉ii ngópu, ngmênê yi kópu dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, yi gha dmi pywálî wo. U yi y꞉e doo kwo, Nmî lama yaa we, kópuni Póól ngê a tpapê té, ndê kópu dé ó daa ndê kópu dé, yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi u komo kapî pyu knî y꞉oo wunê kópuni a d꞉êê tumo, dye ghi yintómu dnyimo a kpââ dé. * 12 Nju pi yilî Yesu u kópu ka kêlîmî mbê dniye, Kîdiki lémi ch꞉ama mye yi k꞉ii. * 13 Ngmênê Nju tpémi n꞉ii Tesalonika doo kwo dini ghi n꞉ii ngê a ny꞉ee ngópu, apê, Póól ngê yi pini u kópu Mbédiya tpémi ye myemînê tpapê, wod꞉oo Mbédiya lee dniye, pi yilî yi mbodo dmi y꞉i mye vyuwo ngópu. * 14 Yesu u yoo y꞉oo Póól ntii kêpa até yi dy꞉ââ ngópu, ngmênê Sailas pini dê Timoti Mbédiya dpîmo a ya. 15 Póól pini n꞉ii knî y꞉oo ntii kêpa ngm꞉êê ngópu, liyé nkéli k꞉oo wo dniye, Aténi mî tee dniye, y꞉i mînê kuwo ngópu, yi yéli Mbédiya mê diyé dniye. Póól ngê yepê, Sailas pini dê Timoti ala ngwo a pwiyé dniye.
Póól ngê kópuni d꞉uu ngê, Aténi
16 Dini ghi n꞉ii ngê Póól ngê Sailas pini dê Timoti Aténi doon꞉aa t꞉âât꞉ââ dê, u gha dono ngê pyodo, apê, Ala p꞉aani tpémi yi k꞉omo yâpwo daa ghêdê, apê, yi kópu ngê a nuw꞉o dê dyênê. 17 Wod꞉oo Nju tpémi yi ngêpê ngomo k꞉oo kee wo, Nju tpémi yi k꞉ii Yesu u kópu p꞉uu nipi dnye danê, myenté kn꞉aa yéli n꞉ii Chóó Lémi ka dnye ngêpê mye yi k꞉ii. Póól Aténi tpémi yi danêmbum têdê myedpîmo lêpî, pi knî yi k꞉ii myednyimon꞉aa danêmbum. 18 Kîdiki tpémi yi lama pini knî ngmê, Póól u k꞉ii nipi dnye danêmbum, yi yéli yi vy꞉o pi dyêêdî miyó doo ya, Epikudiyên yoo ngmê, Stókî yoo myomo. Pi ngmê knî y꞉oo apê, Kî pini mtye k꞉ii nmo ka danêmbum. Apê, Doo u lama ka danê. Pi ngmê knî y꞉oo apê, Kn꞉aa dyámê tpémi yi yâpwo dê yi p꞉uu nmo ka danêmbum. Yi kópu vyi ngópu, mu kópu u dîy꞉o Póól Yesu p꞉uu ye doo danê, u pyidepyide p꞉uu ye myedoo danê. 19 Yélini y꞉oo lama pini yoo dnyimo y꞉enê, pi knî y꞉oo yi yéli ye Póól ńuw꞉o ngópu. Yi yéli y꞉oo kwo, Kópuni p꞉uu nye danê, nmî nuwo kwéli. 20 Kwo, Kópu kamî n꞉ii chi vyi té, yi kakêmê nmo chámê ngi. 21 (Yi kópu vyi ngópu mu kópu u dîy꞉o Aténi tpémi yintómu knî y꞉oo kópu kamî ngmêdnyimo nyêm, wo y꞉i dnyimo chedêchedê dé.)
22 Yi yéli yi ngîma Póól ghêêdî wo, yepê, Aténi tpémi. Yepê, A lama ka tóó, yâpwo yilî ye nmye ngêpê té. 23 Yepê, Ala p꞉aani nmyi yâpwo ka ngêpê têdê yilî nî módu, yi vy꞉o ngmênî módu, yi chêêpî kaa p꞉uu alanté d꞉êê ngópu, apê, Yâpwoni u pi nmî lama daa tóó. Yepê, Yâpwoni ka daa nmyi lama nmye ngêpê té, yi yâpwo u pi nmye mînî tpapê, u pi Chóó Lémi, pini n꞉ii ngê mbóó dyámê l꞉âmo doo, tpile yintómu yinê mye l꞉âmo ngê. 24 Yepê, Daa ngomo k꞉oo a tóó, mu kópu u dîy꞉o mbóó dyámê yi kada pini. * 25 Yepê, Doo u ntââ tpile u kwo daangmênmî y꞉oo, mu kópu u dîy꞉o tpile yilî yintómu yinê nmo wunê kuwo, ghê nmo yinê myewunê kuwo. 26 Yepê, K꞉omo tpile pi dyêêdî daa ngmidi, ngmênê nmî kn꞉ââ mu ngmidi Chóó Lémi ngê yinê l꞉âmo ngê. Yepê, Chóó Lémi ngê pi dyêêdî yintómu yi wee u kwo yi wee u kwo dy꞉ââ too, kwéli wumê pyede, yi kêlî ghi u nuw꞉o ngê mwiyé a pyw꞉ee too. 27 Yepê, U yi u ngwo doo kwo, A ka pîdnya a vyuwo, pîdnyi nmy꞉uu nê, pêdê pyw꞉ee nêne. Yepê, Ngmênê Chóó Lémi daa kuughê wunê tóó, nmî nkîgh꞉ê chono a tóó. 28 Yepê, Pi ngmê ngê ala kópu d꞉êê ngê, apê,
Wo daa vyîlo, daapóno pyede,
myedaapóno m꞉ii té,
nmî ghê dmi myedaapê t꞉a.
Yepê, Nmyi vy꞉o pini ngmê ngê ala kópu mye d꞉êê ngê, apê,
Nmo my꞉oo tp꞉oo yoo.
29 Yepê, Chóó Lémi nmî mî, yi kópu u l꞉êê dîy꞉o, nmo ntee dé, nmî Mî mye yinté pini, daa chêêpî ntee tpile, daa pi u kââ ntee tpile. Yepê, K꞉omo tpile pi u kââ silîpê ngê wanmyi l꞉âmo ngmê, nkól ngê wanmyi l꞉âmo ngmê, ngmênê nmî Mî daa yinté pini. * 30 Yepê, Chóó Lémi ngê wunê kópu nmye dêpêngmê vyu, mu kópu u dîy꞉o nmyi lama dêpwo a ya, ngmênê ala ngwo nmyo yintómu nmye kîdî vyi, u l꞉êê dîy꞉o nmyi kópu dono yilî a kuwo tóó. 31 Yepê, Chóó Lémi ngê wunê wo ngma a yó, wéni n꞉ii ngê pi yintómu ndêndê ngê wa kóté kwolo. Yepê, Chóó Lémi ngê pini n꞉ii a ngmidi ngê, yi pini ngê yinê wa kóté kalê nmo. Yepê, Yi kópu nmî lama a tóó, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi ngê yi pini kpêênî a pyidu ngê. *
32 Dini ghi n꞉ii ngê Póól ngê Yesu u pyidepyide u kópu ye yi vyu, woni knî y꞉oo Póól dnye yumuyumu, woni knî y꞉oo kwo, Mu dini ghi ngê yenté kópu nmo m꞉uu dp꞉uu vyi. 33 Wod꞉oo Póól ngê yi yéli a kuwo ngê. 34 Pi knî ngmê p꞉uu kaa dniye, Yesu ka kêlîmî mbê dniye, yi vy꞉o pi ngmêdoo kwo, u pi Dayonisiyas, lama pini yoo yi kada pini ngmê. Pyââ yi vy꞉o my꞉oodoo kwo, u pi Damadîs.
* 17:1 1 Tes 2:1-2 * 17:2 Luukî 24:26-27; Dpodo 9:22 * 17:6 Dpodo 16:20 * 17:7 Luukî 23:2 * 17:11 Njon 5:39 * 17:12 Dpodo 13:50; 17:4 * 17:13 Dpodo 14:19 * 17:24 Dpodo 7:48 * 17:29 Gen 1:27; Dpodo 19:26 * 17:31 Njon 5:22; Dpodo 10:42