25
Pestas ngê Póól u ngwo kóté kwólu
Pestas Sisadiya ta, wo pyile mî loo, Njedusalem u ngwo loo. Nju tpémi yi kada pini yoo, kpêê yiyé pyu yoo yi k꞉ii u yi y꞉e doo kwo, Póól nmî ndyîko, wod꞉oo yi kópu dyuu Pestas ka vyi ngópu. Kwo, Munmîkó nmî Lémi, u yi nmo a kwo, Póól al꞉ii nmo dpo ńuw꞉e, u ngwo anmî kóté kwolo. Yi kópu u kwo vyi ngópu, mu kópu u dîy꞉o u yi y꞉e doo kwo, Maa p꞉uu Póól p꞉oo vy꞉a. * Pestas ngê yepê, Póól Sisadiya mbwa u mênê kîyedê kwo. Yepê, Daa kêmakêma y꞉i mînê diyédiyé. Yepê, Nmyi kada pini yoo a p꞉uu dpî t꞉ee tóó, Sisadiya yi k꞉ii wanmî lee dmi. Yepê, Póól u ndyîkondyîko u kópu yi chóó u ngópu paan꞉aa vyi téne.
Pestas ngê wo wááli ó wo y꞉a yi vy꞉o mê chedê ngê, u kuwó dini ghi ngê Sisadiya mê diyé wo. Womumo kóté têdê yaa wo, yepê, Póól a pwiyé we. Póól dini ghi n꞉ii ngê kóté têdê kee wo, Nju tpémi yélini Njedusalem a ndê dniye, yi tpóknî y꞉oo Póól a yina ngópu, u ndyîkondyîko u kópu ndîî yilî vyi ngópu, ngmênê doo u ntââ yi kópu ndê kópu ngê daapî pyódu tumo. * Póól ngê yi kópu yilî a wópu ngê, Pestas ka kwo, Nju tpémi yi dêêpî kópu dyuu dîpîngmê puwâ, Chóó Lémi u ngomo k꞉oo dono kópu dîpî d꞉uu ngê, Lóma king p꞉uu kópu dono myedîpî vyu. Pestas ngê u yi doo kwo, Nju tpémi y꞉oo kópu mb꞉aa a p꞉uu pîdnyi tpapê dé, wod꞉oo Póól ka póó wo, kwo, U ntââ Njedusalem wanyi lê, y꞉i an꞉uu kóté kalê ngi? * 10 Póól ngê kwo, Kêle. Kwo, Lóma u dêêpî kópu dyuu mbêmê anye kóté kîgha nê. Kwo, Doo u ntââ Njedusalem daany꞉uu kóté kalê nê, mu kópu u dîy꞉o Nju tpémi y꞉e kópu dono dîpîngmê d꞉uu ngê. Kwo, Yi kópu ḻama mb꞉aamb꞉aa ngê ka tóó. 11 Kwo, Dêêpî kópu w꞉aangmê puwâ, ó pwopwo u kópu w꞉aangmê d꞉uu ngê, ye p꞉aa pwene, daap꞉aa mbêpê wo. Kwo, Ngmênê a ndyîkondyîko u kópu dyuu ndê kópu ngê ṉga doo pyodo, yi kópu u l꞉êê dîy꞉o doo u ntââ ye daa nyi y꞉ee nê. Kwo, Lóma king ngê yinê paan꞉aa kóté kalê nêne. 12 Wod꞉oo yélini y꞉oo nuw꞉o ghi mb꞉aa Pestas ka dnyimo yém, yi yéli yi k꞉ii nipi dnye danêmbum, Pestas ngê Póól ka kwo, U yi ṉga a kwo, Nmî king ndîî ngê yinê paan꞉aa kóté kalê nyine, yed꞉oo yi king ka anyi lê, Lóma.
Pestas Póól p꞉uu Akîdipa ka u ngwo doo danêmbum
13 Wiki knî ngmê mîmî loo, Akîdipa Helodi lémi Mbêênis u k꞉ii Sisadiya lee knopwo, noko yepê, Pini n꞉ii ngê Piliks u d꞉aa da kââdî, nye m꞉uu ngmê. 14 Wo knî ngmê Akîdipa lémi y꞉i dpîmo ya, Pestas ngê Akîdipa u ngêêdî Póól u p꞉êê adê nt꞉o, kwo, Pi mbwa k꞉oo ngmêka kwo, Piliks ngê ka a kuwo ngê. 15 Kwo, Dini ghi n꞉ii ngê Njedusalem nî loo, Nju tpémi yi kada pini yoo kpêê yiyé pyu knî yi k꞉ii u ndyîkondyîko u kópu dé a ka ka a vyi tumo, a ka pê, Dpî vya ngi. 16 Kwo, Ala kópu ye nî vyu, yenê, Nmo Lóma tpémi ye daa nmî l꞉êê ghi. Yenê, Pi u kpakakpaka têdê módó daanmî dy꞉ââ. Yenê, U ndyîkondyîko u kópu dyuu mwiyé paa ny꞉ee ngê, u wópuwópu kuwó paa d꞉uu ngê. 17 Kwo, Dini ghi n꞉ii ngê al꞉ii a lee dniye, t꞉ââ ngê kêê dîp꞉ê t꞉ângo, ngmênê womumo yi pini nî kóté kwólu. 18 Kwo, Yélini p꞉uu dnye d꞉uu daa dono kópu ndîî knî yi p꞉uu dnye danê. * 19 Kwo, Yi chóó yi yâpwo ka ngêpê p꞉uu dnye danê, pi ngmê p꞉uu myednye danê, u pi Yesu, pini n꞉ii pwene, ngmênê Póól ngê yepê, Yi pini mêdê pii wo. 20 Kwo, Yi kópu yilî dêp꞉êngmê ngêêdî, wod꞉oo Póól ka nî póó wo, kwonê, U ntââ Njedusalem wanyi lê, y꞉i an꞉uu kóté kalê ngi? 21 Kwo, Ngmênê a ka pê, Doo u ntââ. A ka pê, Ṉ́yóó chi y꞉enê nê, u kuwó dini ghi ngê Lóma king ngê yinê paan꞉aa kóté kalê nêne. Kwo, Yed꞉oo mbwa k꞉oo m꞉aa kmungo, nê, Dîyo nmî king ka p꞉aa dy꞉ââ. * 22 Akîdipa ngê Pestas ka kwo, U ya a nga kwo, Yi pini chóó a ka choo danêmbum. Pestas ngê kwo, Dîyo mââ ṉga adî danêmbum.
23 Womumo Akîdipa lémi dnye nyêm u ngomo k꞉oo lémilémi u l꞉êê ghi ngê kee knopwo, lede knî yi kada pini yoo yi k꞉ii, Sisadiya u kada pini yoo mye yi k꞉ii yi ngomo k꞉oo nipi a wó. Pestas ngê lede knî ye yepê, Póól a pwiyé we. * 24 Póól dini ghi n꞉ii ngê ta, Pestas ngê yi lémi ch꞉ama ye yepê, Mw꞉ââkó a lémi ch꞉ama, king Akîdipa lémi yi k꞉ii, yepê, pini n꞉ii p꞉uu Nju tpémi a d꞉uu té, ala vyîlo. Yepê, Nju tpémi yélini ala p꞉aani a kwo, myenté Njedusalem yélini wunê kwo, kââ paa ala kópu a t꞉emî ngópu, apu, Kî pini vya ngi, kîmê ya, pw꞉oo we. * 25 Yepê, Ngmênê u pwopwo u kópu dêp꞉êngmê pyw꞉ângo. Yepê, Yi pini ngê ala kópu a ka yinê vyu, a ka pê, Lóma king ngê yinê paan꞉aa kóté kalê nêne, yepê, yed꞉oo Lóma wanî dy꞉ââ. 26 Yepê, Ngmênê u kópu njini d꞉oongmê pyw꞉ângo, ló kópu a Lémi ka ngmanî d꞉êê? Yepê, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o ala pini nmyi ngîma u ngwo dî kââ, ngmênê nyi, king Akîdipa, ṉgîma kîdî kââ, mu kópu u dîy꞉o kópuni nipi wanmo pyw꞉oo, yi kópu a Lémi ka u nkwo anî dy꞉ââ. 27 Yepê, Mu kópu u dîy꞉o pi módó daanyi dy꞉ââ, ngmênê u nt꞉u kópu mb꞉aamb꞉aa ngê anyi d꞉êê, u ngwo anyi dy꞉ââ.
* 25:3 Dpodo 23:15 * 25:7 Dpodo 24:5-6,13 * 25:9 Dpodo 24:27 * 25:18 Dpodo 23:29 * 25:21 Dpodo 25:11-12 * 25:23 Mát 10:18 * 25:24 Dpodo 22:22