10
Póól chóó u dpodo p꞉uu u ngwo doo d꞉êê
Mw꞉ââkó Kódin tpémi, nê Póól, a kópu dyuu dpo ny꞉ee yó. Y꞉i a p꞉uu nmyinê danê nyédi, nmyimo, Dini ghi n꞉ii ngê nê nmî vy꞉o a kwo yédi, a nkîngê yédi, kwódu yé u kópu nmo d꞉uudpî vyi, ngmênê dini ghi n꞉ii ngê dpo kuwo nmo, kwódu yé u kópu yilî dpo d꞉êê, nmo dpo dy꞉ââ té. Yesu Kédisu ntee doo paa, u ya a nga a kwo, Yinté my꞉aa paa. Chóó u pi dêdpîmo kmîmî, lîmîlîmî ngê dêpwo nod꞉enod꞉e. Mw꞉ââkó, nînê kwunokwuno nmyo, * dini ghi n꞉ii ngê nmye anê lê, nangê nod꞉enod꞉e kalê nê. Nmyi nuw꞉o dmi a ngmêê yó, u ya a nga daa kwo, Dpodombiy꞉e nmye nîn꞉aa mbumu. Yélini nmyi vy꞉o a wee, n꞉ii knî y꞉oo a tpapê ngmê, apu, Nê ngê dyámê mbêmê tpémi yi maa ye kîgha, yi yéli yi ngópu daanî nkîngê mb꞉anê, wanî nkoko té. * Dyámê mbêmê nmo pyede, ngmênê nmî nuw꞉o dmi daa dyámê p꞉uu a kwo. Nmî Mî ngê l꞉êê têdê a dy꞉ââ nmoo, dono p꞉uu nmo l꞉êê too. Dyámê mbêmê tpémi ntee a l꞉êê nyédi, daa yinté nmo l꞉êê nyédi, ngmênê Chóó Lémi u wêdêwêdê mbêmê nmo l꞉êê nyédi. Yélini Setan ngê kóó k꞉oo kaa too, yinté nmîmo pw꞉iipw꞉ii too. * Kópu dyuu n꞉ii mbêmê Setan ngê yoo dpî dóó, yi kópu dyuu yuno vyee too. Kópu n꞉ii knî yi l꞉êê dîy꞉o yoo a mbodo ndîî mbodo ndîî nyédi, Chóó Lémi p꞉uu u ngwo daa nuw꞉o nyédi, yi kópu dyuu myeyuno vyee té. Yoo yi nuw꞉o nmo ngmêêpî too, Yesu Kédisu kóó k꞉oo nmo kapî too, u dnye u ngwo a nyêmî ngópu. Kódin tpémi. Nmyi nuw꞉o dmi a ngmêê yó, Yesu Kédisu u dnye dmyinê nyêmî. N꞉ii ngê u dnye daawa ny꞉oo, wan꞉uu kpada.
Nmyi ngwolo dmi dpo pywálî yó. Nmyi vy꞉o n꞉ii ngê choo a tpapê, Nê Yesu Kédisu u dpodo pyu ngmê, yi pini ntênê choo nuw꞉o, u lama choo ya, my꞉aa Yesu Kédisu p꞉uu dpodo pyu. Ndoo apê nmyinê nmye a chóó a dpodo ndîî ngê nmye yed꞉a pyódu, ngmênê mywene a nga daawa ghê, nmî Lémi ngê yi dpodo ńedê yinê a kaa noo. Daa nmyi dyede u dîy꞉o kada pini ngê pyódu noo, ngmênê nmyi wêdêwêdê kîgha u l꞉êê dîy꞉o. Ala kópu daanê dówo, mu kópu u dîy꞉o u ya a nga daa kwo, Pi ngmê ngê a vyi ngê, Nê ngê u pweepwee pee yedê kîyedê nkîngê kîgha nmo. 10 Kópuni nmyinê tpapê tumo, a lama ka pyede, nmyimo, Nê ngê u pweepwee pee yedê kópu ndîî yilî wunê d꞉êêd꞉êê ngê, ngmênê dini ghi n꞉ii ngê nmî vy꞉o dpo lê, a mywenemywene yédi, u kópu mgaamgaa dé, tp꞉ee k꞉ii nmo a mbumu yédi. * 11 A tîdê mbwó yoo, n꞉ii ngê yinté kópu dpî vyi, ala kópu u lama choo ya, kópuni pweepwee yedê n꞉aa d꞉êêd꞉êê too, nmyi ngópu ntênê an꞉uu d꞉uu té. *
12 Nmyi vy꞉o yélini y꞉oo yi pi dmi yi chóó a kmîmî tumo, mumdoo yi yéli y꞉oo dê t꞉ee kalê nê? Mudny꞉oo a chaa. Yinê ye, Nmo mb꞉aamb꞉aa dé, ngmênê a numo chaa kîgha nyédi, Yesu Kédisu ngê daa chaa kîgha too. Yi mbodo dmi podo dé. 13 D꞉aa yinté pini. A chóó a pi daanî kmîmî. Dpodoni Chóó Lémi ngê a ka a kpo, yi dpodo u pi yinî kmîmî, mwada y꞉i a chóó mêdaanî nî. Pi yilî yi l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi ngê a dpodo kalê noo, nmyi l꞉êê dîy꞉o myedê dpodo kalê noo. * 14 Nmyo, Chóó Lémi u yâpwo têdê. Vyîlo yi yâpwo têdê a dpodo kalê noo, y꞉i noon꞉aa nté woo kapî, Yesu Kédisu p꞉uu kópu mb꞉aa a chóó nmye mwiyé n꞉uu vyu. 15 Kn꞉aa pini ngê dpodoni u yâpwo têdê dpî dóó, daa yi dpodo p꞉uu nînê danê. A pi y꞉i daa t꞉a. Chóó Lémi ngê nmyi vy꞉o a dpodo kalê noo. U ya a nga a kwo, Nî wêdêwêdê kalê nmyo, nmyi kêlîmî ndîî ngê paa pyaa we. 16 U kuwó dini ghi ngê Chóó Lémi ngê kn꞉aa dyámê pee p꞉uu wa dy꞉ââ nê, u yâpwo têdê y꞉i m꞉uu an꞉uu yé, Yesu Kédisu p꞉uu kópu dyuu u nkwo ye an꞉uu vyi. U ya a nga daa kwo, Kn꞉aa pini u dpodo mbêmê a pi ndîî ngê pyaa we. 17 A chóó a pi dînî kmîmî ngê, mu kópu u dîy꞉o puku yedê alanté a tóó,
Pi ngmê ngê chóóchóó kîngî chaa kwolo,
nmî Lémi yichoo chaa kîgha.
18 N꞉ii ngê dpî vyi, Nê mb꞉aamb꞉aa, daa yi pini nmî Lémi u nuu u pi ngê a ya yédi, ngmênê pini n꞉ii p꞉uu nmî Lémi ngê dpî vyi, dpo, Yi pini pi mb꞉aa, vyîlo yi pini u nuu u pi ngê a ya yédi. *
* 10:1 1 Kódin 2:3 * 10:2 1 Kódin 4:21 * 10:4 Epeso 6:13-17 * 10:10 Nkal 4:12-14 * 10:11 2 Kódin 13:2,10 * 10:13 Lóma 12:3 * 10:18 1 Kódin 4:4-5