12
Póól ngê kópuni módu, mbóó p꞉uu
Pi u pi kmîmî nmyi nuu u kópu ngê a tóó, u l꞉êê dîy꞉o a pi myinî kmîmî, ngmênê mb꞉aamb꞉aa p꞉uu daa t꞉a. Nmî Lémi u wêdêwêdê mbêmê kópuni nî m꞉uu too, kópuni nê w꞉ee too, yi p꞉uu nînê danê. M꞉ââ y꞉a mê páádi d꞉uu lê, Yesu Kédisu ngê yi ngwo mbóó p꞉uu km꞉êê noo, Chóó Lémi ngîma mî kaa noo. A lama daa tóó, nt꞉unt꞉umbiy꞉e nî loo, ó a ghê dmi yi loo, Chóó Lémi mu ngmidi u lama a tóó. Kópuni dî vyi, myombó mênê tpapê, a lama daa tóó nt꞉unt꞉umbiy꞉e Chóó Lémi u ngîma n꞉uu ghê wo, ó a ghê dmi yi loo, Chóó Lémi mu ngmidi u lama a tóó. Chóó Lémi u kópu ndîî dé y꞉i n꞉uu ny꞉ee too, doo u ntââ pi ngê d꞉uudpî vyi té. Kópuni a nga pyodo, ndîî kópu ngê nmye choo ya, ngmênê a chóó a pi u ngwo dînî kmîmî ngê. Kópuni yi l꞉êê dîy꞉o pi knî y꞉oo dpo w꞉ee ngmê, dpo, Nê u wêdêwêdê doo u ntââ, nmî Lémi u wêdêwêdê ndîî, yi kópu knî yi mbêmê nmî Lémi u pi n꞉aa kmîmî ngê. U ya a nga wo kwo knomomê, A chóó a pi nî kmîmî, daapênê k꞉omodanê, myedaap꞉aa mbodo podo mbodo podo, ngmênê a chóó a pi daanî kmîmî. U ya a nga daa kwo, Kópuni a nga pyodo u l꞉êê dîy꞉o a pi ndîî ngê pyaa we. Pi knî y꞉oo yi chóó dny꞉oo yenê nê, a kópu dyuu ka dny꞉oo ng꞉aa, a p꞉uu u ngwo ntênê pêdny꞉oo nuw꞉o.
Chóó Lémi ngê yi kópu ndîî a nga a d꞉uu ngê, kópu ndîî yilî u ngwo nê w꞉ee too. U yi u ngwo dêpwo kwo, Yi kópu knî yi l꞉êê dîy꞉o nê choo mbodo ndîî mbodo ndîî, u l꞉êê dîy꞉o Setan ka daa kwódu ngê, mbii ntee tpile a nga ngmê t꞉ângo. Pini n꞉ii yu mênê yi dii dpî kee, ntee a mgînî vyîmî yédi, yinté myinî mgînî vyîmî yédi, mu kópu u dîy꞉o nmî Mî ngê dpo, Nê wadî mbodo ndîî mbodo ndîî. * Nmî Lémi ka pyolo noo ngêpê, kwonê, A mgînî vyîmî machedê ngê mêdê pyódu ngi. A ka pê, N꞉aa ngêêpî ngi, u l꞉êê dîy꞉o u ntââ mbêmê anyi ya. A ka pê, Dini ghi n꞉ii ngê ṉgwêdêwêdê doo u ntââ ngê adî pyodopyodo, pi knî y꞉oo a wêdêwêdê yi ngwo adnyi mumu. Kópu n꞉ii knî yi l꞉êê dîy꞉o pi knî y꞉oo dpo w꞉ee ngmê, dpo, Nê u wêdêwêdê doo u ntââ, nmî Lémi u wêdêwêdê ndîî, yi kópu knî yi mbêmê nmî Lémi u pi n꞉aa kmîmî ngê. U wêdêwêdê mbêmê yi kópu knî n꞉aa d꞉uud꞉uu too. * 10 Yi kópu dé a nuu u kópu dé, mu kópu u dîy꞉o dini ghi n꞉ii ngê a wêdêwêdê doo u ntââ ngê dpî pyódu, Yesu Kédisu ngê u ntââ ngê dpo pyódu nê. Dini ghi n꞉ii ngê Yesu Kédisu p꞉uu dpodo têdê n꞉aa mgînî vyîmî yédi, yoo a p꞉uu a peede tpapê nyédi, ó a kpakakpaka noo, a gha mb꞉aamb꞉aa ngê dpî pyódu, mu kópu u dîy꞉o Yesu Kédisu ngê u ntââ ngê dpo pyódu nê.
Dyépi ndêndê yoo yi l꞉ii
11 Kódin tpémi, a pi w꞉ee km꞉êê ngópu, ye nmye daapêd꞉a mbodo ndîî mbodo ndîî mb꞉anê. Lukwe dîy꞉o k꞉omo tpile ngê nmyi pyódu noo, yélini nmyinê nmye Yesu u dyépi ndîî dé, yi pi dmi nmyi km꞉êê tumo. Doo u ntââ daawa t꞉ee kalê nê. 12 Nmî Lémi ngê u yi doo a kwo, Pi knî y꞉oo nê nyi mya y꞉e, yi lama choo ya, nê u dyépi ngê a pyódu ngê. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o a wêdêwêdê kalê noo, pwopwokopwe nmyi vy꞉o daa ngmidi nî pyi ngê, yinté mbwudu yilî nî chópu, daa wo ngmidi ngê. * 13 Lukwe dîy꞉o nmyi mb꞉ii noo? P꞉aani p꞉aani Yesu u yoo knî y꞉oo daa mb꞉ii noo. Ndoo apê mu kópu u dîy꞉o nmyi ntépînâ k꞉oo dênoo a kmaapî, ngmênê kn꞉aa p꞉aani tpémi y꞉oo ndapî knî a ka ngma a dy꞉ââ ngópu. Lukwe, nmyinê nmye nî kn꞉aadi ngê? Kêle, dîpî kn꞉aadi ngê. *
Póól ndapî p꞉uu u ngwo ye doo danê
14 A tp꞉ee yoo, a nuw꞉o k꞉oo nîmo, Pyolombó ye m꞉aa lê. Dini ghi n꞉ii ngê nmye an꞉uu t꞉aa, nmyi ntépînâ k꞉oo myedaanîn꞉aa kmaapî. Nmyi l꞉êê dîy꞉o anê lê, daa nmyi ndapî u l꞉êê dîy꞉o anê lê. Daanmyin꞉aa mbonombono nê, mu kópu u dîy꞉o tp꞉ee dmââdîma y꞉oo yi pye mî yoo daa mbonombono tumo, yi pye mî knî y꞉oo tp꞉ee dmââdîma p꞉ee a mbonombono tumo. 15 U ya a nga a kwo, A chóó a ndapî nmyi p꞉uu an꞉uu chedê, nmyi l꞉êê dîy꞉o dpodombiy꞉e anîn꞉aa dpodo, mu kópu u dîy꞉o nmyi ghê dmi l꞉âmo daangmêpêdê ngee yó. Nmyi nuu ghi dmi a nódo ndêndê ngê a tóó, lukwe dîy꞉o a nuu ghi dnyinté nmyi nódo wunê tóó?
16 Doo u ntââ daanmyinê vyi ngmê, Nê ngê nmî ndapî yedoo pîpî, ngmênê nmyinê nmye nê ngê dóó nmoo, 17 yélini nmo a dy꞉ââ ngê, 18 ndapîni kmênê ngópu, nê ka mî y꞉ee ngópu. K꞉omodanê kópu yila. Yi yéli y꞉oo dîmî dóó nmyoo. Taitas nî kwuno ngê, nmî mbwó m꞉uu k꞉ii nmye u ngwo a lee knopwo. Mumdoo Taitas ngê mî dóó nmyoo, nmyi ndapî u ngwo t꞉âmo ngê? Kêle, k꞉omodanê kópu yila. Daa dóó nmyoo. Taitas u k꞉ii nyi dpodo mu ngmidi, maa mu ngmidi y꞉ee kîgha.
Kópuni knî yi l꞉êê dîy꞉o Póól Kódin tpémi yi p꞉uu doo nuw꞉o
19 Ndoo apê alanté nmyinê nuw꞉o té, Nê ngê nmî ngîma u pi mb꞉aamb꞉aa ngê mêka pyépi. Kêle, dp꞉ee kóté kîgha nê, Chóó Lémi u ngîma n꞉aa kwo. Yesu Kédisu p꞉uu ntênê n꞉aa dpodo yédi, u pi mbêmê yi kópu dé nmye d꞉a d꞉êê té, nmyi gha wêdêwêdê kîgha u l꞉êê dîy꞉o, myenté nmyi wátiwáti u l꞉êê dîy꞉o. Nmyi nuu ghi dmi a nódo wodaa tóó, ye daapêd꞉a d꞉êê té. 20 Anînê nuw꞉onuw꞉o nmyo, ndoo apê dini ghi n꞉ii ngê nmye anê lê, dnyinté an꞉uu m꞉uu nmyo, daa nmyi nuu u pi ngê wan꞉uu pyódu, wan꞉uu kóté kalê nmyo. Angênté an꞉uu m꞉uu nmyo? Ndoo apê dnyepéli têdê wan꞉uu m꞉uu nmyo, apê noko nmye ń꞉ee kapî nyédi, nmyinê numo mbodo l꞉âmo ngêêpî nyédi, nmye numo nod꞉enod꞉e kîgha nyédi. Ndoo apê pi p꞉uu danê têdê an꞉uu m꞉uu nmyo, apê numo u pi nmyo dyede tumo, apê pi woni knî y꞉oo yi pi yi chóó a kmîmî tumo, ndoo apê d꞉ud꞉umbiy꞉e noko dnyinté nmyinê pyede. 21 Nmyi nuw꞉onuw꞉o ndîî a nga da ghê, dini ghi n꞉ii ngê nmye anê lê, a Yâpwo ngê nmyi dono yilî yi mbêmê wa mywenemywene kalê nê. Yélini a kuwó dnya a dono, dnya a pyââ ti, ó mââ ti, ó yi gha dmi tupwótupwó ngê dnya a ya, pi u dnye dêdnya a nyêmî, ngmênê tpéé kópu daa vyi ngópu, yi dono yi kuwó daa kéé tumo, yi yéli y꞉oo wa mywenemywene kalê nê, yi l꞉êê dîy꞉o anî mbê. *
* 12:7 Njópi 2:6 * 12:9 Pilipay 4:11-13 * 12:12 Njon 4:48; Dpodo 19:12 * 12:13 2 Kódin 11:9 * 12:21 2 Kódin 13:2