KÎLOSA
P꞉aa ngmê, u pi Kîlosa, Esiya Wee u kwo p꞉aani ngmê. Pi ngmê, u pi Epapîdas, Kîlosa loo, pi knî ye Yesu p꞉uu y꞉i dpîmon꞉aa danê. Pi yilî u kwo kêlîmî mbê wo, Yesu u yoo vy꞉o u ngwo ghê dniye.
Yi ngwo Póól p꞉aani p꞉aani myedpîmo lêpî, pi knî ye Yesu p꞉uu myedpîmon꞉aa danêmbum. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o, Nju tpémi y꞉oo mgîmî ngópu, kóté kalê ngópu, Lóma lede knî y꞉oo Lóma ńuw꞉o ngópu, mbwa k꞉oo y꞉i doon꞉aa kwo. (Dpodo 28) Yi ngwo Epapîdas Póól ka loo, Kîlosa tpémi yi mdoo u kwo ńuwo, kwo, Pi knî ngmê y꞉oo Kîlosa tpémi ye nté knî ngmê a kwódukwódu tumo, ala kópu ye a tpapê ngópu, yipu, Ala dêêpî kópu dmyinê chââchââ dé, enjel yoo myedmyinê chââchââ dé.
Póól ngê u yi u ngwo doo kwo, Kîlosa tpémi yi kêlîmî nî wêdêwêdê kwolo, u l꞉êê dîy꞉o ala pweepwee pee ye dy꞉ââ ngê. Chóó daa d꞉êê ngê, ngmênê kópuni doo tpapê dé, u pyipe ngmê ngê doo d꞉êêd꞉êê dé. Yi kópu dyuu ala.
1
Nê Póól, Chóó Lémi ngê a ngmidi noo, Yesu Kédisu u dyépi ngê a pyódu noo. Yélini Yesu u yoo vy꞉o myinê ghê dniye, Kîlosa, nmî mbwó Timoti k꞉ii, ala pweepwee pee nmye nyinê dyede. A tîdê mbwó yoo, nmî Mî ngê choo a ngêêpî nmyo, mb꞉aamb꞉aa ngê nmye myechoo a vyuwo.
Póól Timoti y꞉oo Kîlosa tpémi yi l꞉êê dîy꞉o nmî Mî u ngwo dpîmo kwunokwuno
Dini ghi n꞉ii ngê nmyi l꞉êê dîy꞉o nyinê ngêpê nódó, dye ghi yintómu nmî Lémi Yesu Kédisu u Mî Chóó Lémi nyinê kwunokwuno ngê. * Nmyi l꞉êê dîy꞉o nyinê kwunokwuno ngê, mu kópu u dîy꞉o nyi lama ka tóó, Yesu Kédisu ka nmye kêlîmî té, u yoo yi nuu ghi dmi nmyi nódo mye tóó. * Yinté nmye pyede, mu kópu u dîy꞉o nmyi lama kîyedê tóó, Nmî Mî ngê daawa dóó nmo, kóó k꞉oo wa kaa nmo, u k꞉ii mb꞉aamb꞉aa ngê anmîn꞉aa ya. Yi kópu ndê kópu ngê nmye pyodo, dini ghi n꞉ii ngê nmî Lémi u kópu dyuu nmyi ny꞉ee ngópu, u kwo nmyi kêlîmî mbê dniye. Yi kópu dyuu ntee nmyi ny꞉ee ngópu, dyámê wope wope pi knî y꞉oo yinté myemînê nyêmî ngmê. Yi kópu dyuu u l꞉êê dîy꞉o, pi yilî pi mb꞉aa ngê mînê pyodopyodo té, myenté nmî Lémi u yoo ndîî ngê mye pyodopyodo. Nmyi vy꞉o mye yinté, nmî Lémi u yoo mb꞉aa ngê a pyodopyodo nmyo, kn꞉ââ wéni n꞉ii ngê yi kópu dyuu nmyinê ny꞉ee ngópu, nmî Mî ngê ndê ka u ngwo a w꞉êê nmyoo, nkoo ala ngwo. Pini n꞉ii u kwo yi kópu dyuu nmyinê ny꞉ee tumo, Epapîdas, nyi nuu u pi, Yesu Kédisu p꞉uu mye dpodo. Nmyi l꞉êê dîy꞉o mb꞉aamb꞉aa ngê a dpodo. Yi pini ngê nyepê, Nmî Mî u Ghê Dmi ngê Kîlosa tpémi kîyedê ngêêpî té, yi kópu u l꞉êê dîy꞉o yoo yi nuu ghi dmi yi nódo a pyede.
Póól Timoti Kîlosa tpémi yi l꞉êê dîy꞉o u ngwo dpîmo ngêpê
Dini ghi n꞉ii ngê nmyi pi dmi nyinê nyongo, yi ngwo ngêpê kn꞉ââ nyi chópu, dye ghi yintómu nmî Mî ka nmyi l꞉êê dîy꞉o nye ngêpê nódó. Kwonyimo, Ṉuu u kópu dé yi lama mb꞉aamb꞉aa ngê dny꞉oo a ya, myenté Ṉgê Dmi ngê yi nuw꞉o dmi choo a ńepwińepwi dé. 10 Kwonyimo, Yi l꞉êê ghi dmi mb꞉aamb꞉aa ngê a pyódu té, yi nt꞉u dmi mb꞉aamb꞉aa ngê paa kaa we, ṉuu u kópu dé yidny꞉oo a d꞉uud꞉uu dé. Kwonyimo, Yi lama ntênê cha a yââyââ, * 11 ṉgwêdêwêdê mbêmê cha a wêdêwêdê kîgha dé, dono yintómu pêdê vy꞉ee y꞉e, daapêdê mb꞉ii nyine, ngmênê w꞉aa pêdê pyw꞉ee y꞉e. 12 Nyi tîdê mbwó yoo, nmî Mî dmyinê kwunokwuno, mu kópu u dîy꞉o u ntââ ngê a pyódu nmyoo, wo u yoo vy꞉o kaa nmyoo, kóó k꞉oo wamye kaa nmyo. *
Póól Yesu Kédisu u dpodo p꞉uu u ngwo doo danê
13 Nmî Mî ngê mgîdî u yoo yi kada pini kwulo a pwaa nmoo, Tp꞉oo kóó k꞉oo kaa nmoo, pini n꞉ii u nuu ghi nódo a tóó. * 14 Nyââ, Tp꞉oo ngê kópuni d꞉uu ngê u l꞉êê dîy꞉o, yinê dyé nmoo, nmî dono yilî u kuwó kéé too, mêdaawa a ngî té. *
15 Doo u ntââ ala ngwo nmî Mî daanmî m꞉uu, ngmênê ntee a tóó, Tp꞉oo yinté doo a ya, nmî lama u ngwo yaa wo. Tp꞉oo u che p꞉ââ pee ngê a tóó, tpileni yilî yintómu l꞉âmo tumo, u maknopwo a pyede. * 16 Tpileni mbóó p꞉uu a wee, tpileni dyámê mbêmê a pyede, nmî Mî ngê yi pi dmi doo tpapê dé, Tp꞉oo ngê u nkwo doo l꞉âmol꞉âmo dé. Tpileni nmo y꞉enê té, tpileni dpîno y꞉enê té, myenté enjel yoo kada pini yoo yi k꞉ii, yintómu l꞉âmo too. Wu tpile daa l꞉âmo ngê, daa tóó. Tpile yilî yintómu yinê l꞉âmo too, chóó u l꞉êê dîy꞉o l꞉âmo too. * 17 Dyámê pê ghêlî k꞉ii dêpwo a kwo, ngmênê Yesu Kédisu doo a ya, tpile yilî yintómu u mâlo a yé too, u wêdêwêdê mbêmê yinté a pyede. * 18 Yélini yi k꞉ii u kwo nmo kêlîmî té, nmî mbodo ngê a tóó, nmo kóó kpâlî dé. Nmî kada ghê wo, kpêênî a pii wo, pyidepyide u maa komo yinê nmo kpêmî ngê, nmî ghê kamî kn꞉ââ ngê u ngwo pyodo. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o tpile yilî yintómu yi kada pini a tóó. * 19 Nyââ, Nmî Mî ntee a tóó, Tp꞉oo yinté doo a ya, u pi ntoo, Tp꞉oo u pi mye yintoo. * 20 Tp꞉oo nmo yinê a dy꞉ââ ngê, nmî l꞉êê dîy꞉o kîdosi ńedê pwene, nmî Mî ngê tpile yilî yintómu u ngwo u kwo a kââdî too. K꞉omo tpile dyámê mbêmê tpile dé, ó mbóó p꞉uu tpile dé, ngmênê nmî Mî ka yi kââdîkââdî pyu mu ngmidi Yesu Kédisu, daamu a tóó. *
21 Nmyo myentee dé, nmî Mî ka yinê a kââdî nmyoo. Mwiyémwiyé dini ghi ngê kóó kuwa nmyee a kwo, mu kópu u dîy꞉o p꞉uu nmyimo a d꞉uu, nmyi nuw꞉o dmi dono p꞉uu dnyimo a kwo, dono kópu yilî nmyimo a d꞉uud꞉uu. * 22 Ngmênê nmyi l꞉êê dîy꞉o pwene, u kwo a kââdî nmyoo. U yi u ngwo doo kwo, Yi dyââpe nî pwaa té, M꞉aa u nuu u yoo ngê nî pyódu té, u ngîma n꞉uu kaa té. * 23 Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o ntênê u kwo dmyinê kêlîmî, u maa kîdmyengê kn꞉aadi ngmê. Kópuni nmyi l꞉êê dîy꞉o wa d꞉uu, nmyi nuw꞉o dmi p꞉uu dny꞉oo kwo, kn꞉aa kîdnyingê kwo. Yinté anmyi m꞉ii knomomê, ye kóó k꞉oo wa kaa nmyo. Yi kópu dyuu nmyi ny꞉ee ngópu, u kwo nmyi kêlîmî mbê dniye, nmyi nuw꞉o dmi kîdmyengê ngmêê ngmê. Kópuni nmyi ny꞉ee ngópu, dyámê wope wope pi knî y꞉oo kîmyaan꞉aa ny꞉ee t꞉oo, kn꞉aa kópu ka namê ng꞉aa. Nê Póól, yi kópu pi knî ye vyîlo yinoon꞉aa tpapê. *
Dpodoni Póól ngê doo dódó
24 Yélini daa Nju tpémi, yi yéli ye nmî Lémi u kópu dyuu noon꞉aa tpapê, u l꞉êê dîy꞉o mbwa k꞉oo nî kee wo, al꞉ii anîmo mgînî vyîmî. Ngmênê a gha dono ngê daa pyodo, mb꞉aamb꞉aa ngê a tóó, mu kópu u dîy꞉o nmî Lémi ngê kópuni a ka a vyu, ala ngwo a nga a pyodopyodo. A ka pê, A yoo yi l꞉êê dîy꞉o anyin꞉aa mgînî vyîmî. Yi yéli kóó kpâlî ntee tpile ngê a pyede. 25 Nyââ, nmî Mî ngê a ngmidi noo, u dpodo pyu ngê a pyódu noo, yélini dp꞉ee Nju tpémi, nmye a dy꞉ââ noo. U kópu ala ngwo anî ntiyentiye, 26 kópuni wunê a ngmo ngê. Yi kópu pi knî ye wunê dêpê vyu, ngmênê ala ngwo u yoo yi lama dê yââ. * 27 Yi kópu ndîî nmî Mî ngê wunê a ngmo ngê, u yi u ngwo doo kwo, Tp꞉oo u yoo knî y꞉oo paan꞉aa m꞉uu y꞉e. Yi kópu ala, yélini yi k꞉ii dp꞉ee Nju tpémi, nmî Mî ngê u yoo vy꞉o a kapî nmyo, Tp꞉oo Yesu Kédisu nmyi mênê a tóó. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o nmyi lama kîyedê tóó, nmî Mî ngê dîyo kóó k꞉oo wa kaa nmyo. * 28 Nyââ, pi dyêêdî yintómu knî ye Yesu Kédisu u pi nmîmo tpapê ngê, nmî Mî u nuw꞉o mbêmê yi kpadakpada p꞉uu yi ng꞉aa dmi nmîmo t꞉emî ngê. U yi nmo a kwo, Pi yintómu Yesu Kédisu u yoo vy꞉o nmî kââ, yoo mb꞉aa ngê yinê paa pyódu téne, u Mî ngîma yinté paan꞉aa kaa téne. * 29 Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o u wêdêwêdê ndîî mbêmê dpodombiy꞉e n꞉aa dpodo yédi, yinê a wêdêwêdê kîgha noo. *
* 1:3 Epeso 6:18 * 1:4 Epeso 1:13,15; 1 Pita 1:3-4 * 1:10 Pilipay 1:27; Epeso 2:10 * 1:12 Epeso 1:18-19 * 1:13 Epeso 6:12 * 1:14 Epeso 1:7-8 * 1:15 Njon 1:18 * 1:16 Njon 1:3 * 1:17 Njon 1:1 * 1:18 Epeso 1:22-23 * 1:19 Kîlosa 2:9 * 1:20 Epeso 2:16 * 1:21 Epeso 2:3 * 1:22 Epeso 2:14-16 * 1:23 Hipîlu 6:11 * 1:26 Epeso 3:3-6 * 1:27 Epeso 1:18-19 * 1:28 Epeso 4:13 * 1:29 1 Kódin 15:10