12
Yesu u maa kîgha
Yélini Chóó Lémi ka mwiyé a kêlîmî mbê dniye, yi yéli, yoo ndîî. Yi yéli Chóó Lémi u maa p꞉uu nmî kada ghê dniye, wumê t꞉âât꞉ââ nmo. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o kópuni knî y꞉oo dpî dînga nmo, kéé téme, dononi knî y꞉oo dpî mgîmî nmo, dny꞉ii d꞉ii téme, Chóó Lémi u maa dpodombiy꞉e kîgha koo. * Nmî nuw꞉o dmi Yesu p꞉uu kaa koo, myedê nj꞉ii koo. Nmî kêlîmî nkoo kn꞉ââ vyîlo yi pini p꞉uu a kwo mo. K꞉omo tpile kîdosi u maadî doo kwo, ngmênê daa kede wo. K꞉omo tpile dnye mywenemywene kîgha, ngmênê u kwo têdê kópu ngê pyodo. U lama doo ya, Dîyo w꞉aa anîmo pyw꞉oo. Yi w꞉aa wunê a pyw꞉ângo, Chóó Lémi ka mê diyé wo, u wéni pee mî yaa wo, u che p꞉ââ pee ngê mîmî pyodo. * Máádini kwólu, yi máádi p꞉uu dmyinê nuw꞉o. Yoo dono yi vy꞉o kópu dono yilî dpîmo a vyîmî. Dmyina a nj꞉ii, yi máádi myedmyinê kîgha, nangmê kede. * Dono vyîmî têdê nmyi vy꞉o pini doongmê vya ngópu.
Chóó Lémi ngê tp꞉oo módó tp꞉oo mââ yoo u ngwo wunê kpadakpada too
Dono vyîmî têdê Chóó Lémi ngê wunê kpadakpada nmoo, mu kópu u dîy꞉o nmo tp꞉oo módó tp꞉oo mââ yoo. Yi kópu puku yedê alanté a tóó,
A tp꞉ee, nmî Lémi ngê adî kpadakpada ngi, nangê vyi, Têdê kópu yila.
Dini ghi n꞉ii ngê ṉguwó ada a mbumu knomomê, ye p꞉uu dpodo nangê yé,
mu kópu u dîy꞉o yélini yi nuu ghi dmi nmî Lémi nódo a tóó, yi yéli wunê kpadakpada too,
n꞉ii dé tp꞉oo ngê dpî pyódu té, dpî kpaka té.
Dononi nmyinê vyîmî tumo, nmî Mî ngê yi dono ngê wunê kpadakpada nmyoo. Yi kpadakpada u wépi kîdmyimê pwapî, mu kópu u dîy꞉o pi ngê tp꞉oo módó tp꞉oo mââ yoo ntee a kpadakpada too, Chóó Lémi ngê yinté myewunê kpadakpada nmyoo. Doo u ntââ pi ngê tp꞉ee daawa tpyé, módó, ngmênê dpî dêêpî kê. Chóó Lémi ngê tp꞉oo módó tp꞉oo mââ yintómu ntee wunê kpadakpada too, yinté wodêdê kpadakpada nmyoo, ye tp꞉oo njini ngê daap꞉ee pyede, p꞉ee maadî tp꞉ee dé. Dyámê mbêmê nmî mî knî y꞉oo dnyimo kpadakpada nmo, u ngwo nmîmo kpadakpada, u nkwo nmo chââchââ too. Nmî Mî n꞉ii mbóó p꞉uu wunê tóó, dini ghi n꞉ii ngê dpo kpada nmo, ntênê paa kpada kmêle, ghê kamî u ngwo anmo pyw꞉oo. 10 Daa ndîî la ghi tp꞉oo, nmî mî knî y꞉oo yi chóó yi l꞉êê ghi dmi mbêmê dnyimo kpadakpada nmo, ngmênê Chóó Lémi ngê nmî mb꞉aamb꞉aa u l꞉êê dîy꞉o wunê kpadakpada nmoo. Ntee a tóó, dyââpe p꞉uu daa t꞉a, u yi u ngwo a kwo, Yinté nî pyódu té. 11 Dini ghi n꞉ii ngê dpo kpada nmo, nmînê nmo daa nmî nuu u kópu nmo yedê d꞉uu, dono kópu nmo yu d꞉uu, ngmênê u kuwó dini ghi ngê anyinê w꞉ee, u nt꞉u kópu anyinê pyw꞉oo, pi mb꞉aa ngê anyi pyódu, yoo yi k꞉ii mb꞉aamb꞉aa ngê noko anmyi ya.
12 K꞉omo tpile nmyi kêê dmi dpî wiy꞉a dniye, nmyi yi dmi dpî nté dniye, ngmênê Chóó Lémi p꞉uu dpodombiy꞉e dmyinê dpodo. 13 Nmyi yi dmi dono u maa p꞉uu nangmê kââ, maa mb꞉aa yidmyinê kîgha. Nmyi yi k꞉aa pyââ u pono dmyinê vyápê, tpuu pyââ u pono n꞉uungmê vyápê. N꞉ii ngê yu pyââ wunê a dêê ngê, maa mb꞉aa kîdangê kuwo, u kwo wa mbó. Maa mb꞉aa yichoo kîgha, mb꞉aamb꞉aa ngê moo pyaa we. 14 Pi yintómu knî yi k꞉ii mb꞉aamb꞉aa ngê noko dmyinê ya. Kópu mb꞉aa dmyinê d꞉uud꞉uu dé. N꞉ii ngê kópu mb꞉aa daadî d꞉uud꞉uu dé, nmî Lémi daawa m꞉uu.
Mbwaa kuu yiyé u danêmbum
15 A tîdê mbwó yoo, noko mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê vyuwo. Máádini Chóó Lémi ngê a yó, nmyi vy꞉o pini ngmê yi máádi p꞉uu kîdangên꞉aa diyé. Nmyi vy꞉o pini ngmê ngê mbwaa kuu nmyi mênê kîngê yé, nmyi mbodo dmi kîngê vyuwo té. 16 Pyââ ti mââ ti nmyi vy꞉o kîngê ya. Chóó Lémi p꞉uu kópu dyuu têdê kópu ngê nmye kîngê pyaa dmi, Yisó u nt꞉anê nangmê yââ, mu kópu u dîy꞉o kópuni Chóó Lémi ka ndîî kópu, têdê kópu ngê u kwo pyodo. K꞉omo tpile pi kaa, ngmênê nté kuu ngmidi u l꞉êê dîy꞉o u mbwó tpuuni ka kwo, Nyi a kada pini. * 17 U kuwó dini ghi ngê u yi u ngwo doo kwo, M꞉aa ngê Chóó Lémi u kópu mb꞉aa a p꞉uu ngmê t꞉ee ngê, ngmênê Chóó Lémi ngê a mb꞉ii ngê. K꞉omo tpile Yisó ngê u yi doo kwo, Maa mb꞉aa p꞉uu m꞉aa ghê, u l꞉êê dîy꞉o myedoo mbê, ngmênê doo u ntââ. *
Chóó Lémi u chââchââ
18 A tîdê mbwó yoo, maa kamî mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê kîgha. Kópuni nmî kn꞉ââ knî y꞉oo a m꞉uu tumo, yi kópu dpîp꞉e m꞉uu tumo. Dini ghi n꞉ii ngê Sainay mbwini vyuwo lee dniye, Chóó Lémi ndê k꞉ii ntee tpile ngê mbu mbêmê ye a ghêpê wo, yi ndê dpudu ngê mgîdî a gh꞉ay ngê. Yópu ndîî doo a wupe, * 19 nkéli dpuwo u dnye dnye nyêmî, Chóó Lémi u dnye mye ny꞉ee ngópu. Pi knî y꞉oo Mósisi ka kwo, U yi nmo daa kwo, Yi dnyeni m꞉oo ny꞉oo, 20 mu kópu u dîy꞉o kópuni mwiyé a ny꞉ee ngópu, yinê ye doo u ntââ ngê pyodo. Yi kópu ala, N꞉ii ala mbwini paa da lee knomomê, chêêpî ngê dpî vya yó, myenté tpile tp꞉oo n꞉ii ala mbwini paa da lee knomomê, chêêpî ngê myoo vya yó. 21 Kópuni m꞉uu ngópu, d꞉ud꞉umbiy꞉e nkîngê kalê too, Mósisi mye nkîngê kwólu, yepê, Ntênê myidî nkîngê mb꞉anê.
22 A tîdê mbwó yoo, yi mbwini vyuwo dpîp꞉e lee dniye, ngmênê Chóó Lémi kwéli a tóó, y꞉i nmyinê lee dniye. Yi p꞉aani Njedusalem ntee p꞉aani. Njedusalem daa Sainai mbwini mbêmê a tóó, ngmênê Saiyon mbwini mbêmê a tóó. Enjel yilî tp꞉oo témi tap yi vy꞉o nmye wee. * 23 Chóó Lémi ka nmyinê lee dniye, pini n꞉ii pi yintómu yi kóté kîgha pyu ngê a tóó. Dyámê mbêmê tp꞉ee kaa u pi ndîî ngê ntee a tóó, Chóó Lémi ngê nmyi pi dmi ndîî ngê yinté mye pyódu ngê, nipi a danê nmyoo, nmyi pi dmi mbóó p꞉uu a d꞉êê too, w꞉aa u ngwo nmyinê pyw꞉ee ngópu. Yélini Chóó Lémi ka mwiyé dnya a kêlîmî, dini ghi n꞉ii ngê a pw꞉oo dniye, Chóó Lémi ngê mb꞉aamb꞉aa ngê pyódu too, ala ngwo yi yéli yi vy꞉o nmye wee. * 24 Yesu ka nmyinê lee dniye, pini n꞉ii ngê Chóó Lémi ka a kââdî nmoo, chóó u wêê ngê nmî dono yilî yinê mye chedê too. Dini ghi n꞉ii ngê Kéén ngê u mbwó Epel a vyâ, wêê têpê mbêmê ghîgho, Chóó Lémi ngê Epel u ntââ Kéén ngê a vy꞉ungo, ngmênê Yesu u wêê ngê kópu mb꞉aa kn꞉ââ yi chópu, u l꞉êê dîy꞉o nmî yikî dmi u pwo ghay wo. *
25 A tîdê mbwó yoo, maa kamî mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê kîgha. Nmyi ngópu dmi dpî kpêmî tóó. Yélini Mósisi ka dyámê mbêmê dêdnyimo a ng꞉aa, yi ngwo dnyimo a pwopwo. Nmî Lémi mbóó p꞉uu nmo wunê mbumu. U dnye daanmî ny꞉ee knomomê, ye ntênê wa kpada nmo. * 26 Dini ghi n꞉ii ngê nmî Lémi nmî kn꞉ââ knî ye a mbwolo, u dnye ngê têpê a ghêdê kwólu, ngmênê mu dini ghi ngê daa têpê u mo wa a ghêdê kwolo, ngmênê mbóó amye ghêdê kwolo. Yi kópu puku yedê mye tóó. * 27 U nt꞉u kópu ala, dyámê u tpile dé adnyi ghêdê, chedê ngê wa pyaa dmi, ngmênê tpile ndêndê dé chedê ngê daawa pyaa dmi.
28 Chóó Lémi kwunokwuno koo, mu kópu u dîy꞉o yélini yi vy꞉o kaa nmoo, yi yéli yi k꞉ii chedê ngê daanmî pyaa dmi. Chóó Lémi u nuu u yoo ngê pyaa kmêle, mb꞉aamb꞉aa ngê chââchââ koo, u kwo mye nkîngê kmêle, 29 mu kópu u dîy꞉o nmî yâpwo, yoo dono ndiya yinê dpî kéé. *
* 12:1 1 Kódin 9:24-25 * 12:2 Hipîlu 1:3; 3:1 * 12:3 Mát 27:28-44 * 12:16 Gen 25:33-34 * 12:17 Gen 27:30-40 * 12:18 Ex 19:12-13,16-20; Ex 20:18-21 * 12:22 Tpyuu 21:2; 5:11 * 12:23 Luukî 10:20 * 12:24 Hipîlu 8:6; Gen 4:10 * 12:25 Hipîlu 2:1-3; 10:28-29 * 12:26 Ex 19:18 * 12:29 Deut 4:24