PILIPAY
Yesu dini ghi n꞉ii ngê pwene, m꞉ââ myoy꞉a mî loo, u kuwó dini ghi ngê Póól p꞉uu Pilipay lee dniye, p꞉aani n꞉ii Másîdóniya Wee u kwo a tóó. Y꞉i Yesu u yoo vy꞉o pi knî ngmê kaa ngópu. (Dpodo 16:9-40) Yi yéli yi vy꞉o Nju pi pyile njini ghê wo, Lóma tpémi Másîdóniya Wee u kwo tpémi u yoo vy꞉o yi ghê dniye.
U kuwó dini ghi ngê Póól ngê Pilipay a kuwo ngê, p꞉aani p꞉aani doon꞉aa dpodo, yed꞉oo Njedusalem loo. (Dpodo 21) Nju tpémi y꞉oo y꞉i a mgîmî ngópu, Lóma lede knî y꞉oo mbwa k꞉oo km꞉êê ngópu, Lóma u nkwo dy꞉ââ ngópu. (Dpodo 27)
Dini ghi n꞉ii ngê Pilipay tpémi y꞉oo ny꞉ee ngópu, apê, Póól mbwa k꞉oo wumê kwo, Lóma, yi ngwo yi nuw꞉o dmi dono ngê pyodo, u l꞉êê dîy꞉o ndapî a ngee ngópu, Epapîdodaitas ka y꞉ee ngópu, Póól ka yinê ńuwo, u kwo mî y꞉ângo. Dini ghi n꞉ii ngê Epapîdodaitas Pilipay modoo diyédiyé, Póól ngê ala pweepwee pee d꞉êê ngê, u kwo y꞉ângo, kwo, Pilipay tpémi ye dpî ńuw꞉o ngi.
1
Nê Póól, Timoti k꞉ii Yesu Kédisu p꞉uu nye dpodo mo. Yélini Yesu Kédisu u yoo vy꞉o myinê ghê dniye, Pilipay, nmyi kada pini yoo, yi ngêêpî pyu yoo mye yi k꞉ii, ala pweepwee pee nmye nyinê dyede. Nmî Mî, nmî Lémi Yesu Kédisu u k꞉ii, dny꞉oo a ngêêpî nmyo, mb꞉aamb꞉aa ngê nmye myedny꞉oo a vyuwo.
Póól Pilipay tpémi yi l꞉êê dîy꞉o u ngwo doo ngêpê
Dini ghi n꞉ii ngê nînê nuw꞉o kîgha nmyoo, nmî Mî nmyi l꞉êê dîy꞉o n꞉aa kwunokwuno ngê. Dini ghi n꞉ii ngê nmyi l꞉êê dîy꞉o n꞉aa ngêpê yédi, a gha mb꞉aamb꞉aa ngê dpî pyódu, mu kópu u dîy꞉o nmî Lémi p꞉uu dpodo têdê munmyee a ngêêpî nê, kn꞉ââ dini ghi n꞉ii ngê nmyi vy꞉o mwiyé noon꞉aa kwo, nkoo ala ngwo mbwa k꞉oo anî kwo. Nmî Mî n꞉aa kwunokwuno ngê, mu kópu u dîy꞉o a lama a tóó, nmyi vy꞉o dpodo mb꞉aa kn꞉ââ yinê a chópu, wéni n꞉ii ngê Yesu Kédisu wa a diyé, yi dpodo ndêndê ngê wa chedê. * Nmyi l꞉êê dîy꞉o a gha mb꞉aamb꞉aa ngê dpî pyódu, mu kópu u dîy꞉o nmyi nuu ghi dmi a nódo a tóó. Dpodoni ńedê nmî Mî ngê a kaa noo, u ntââ ngê mye pyódu noo, yi dpodo têdê nmyee a ngêêpî nê, kn꞉ââ nmî Lémi u kópu dyuu pi knî ye noo a tpapê, ndê kópu ngê y꞉e myenoon꞉aa a pyépi, nkoo ala ngwo mbwa k꞉oo anî kwo. Nmî Mî ngîma ntênê nmye nînê mbumu, nmyi nuu ghi dmi Yesu Kédisu nódo ntee a tóó, nmyo yintómu nmyi nuu ghi dmi a nódo yinté mye tóó.
Nmyi l꞉êê dîy꞉o alanté n꞉aa ngêpê yédi, u ya a nga a kwo, Nmyi nuu ghi dmi numo nódo ntênê dny꞉oo ya, nmyi nuw꞉o dmi ndîî ngê pyaa dniye, nmî Lémi u kópu dé nmyi lama ntênê dny꞉oo a ya. * 10 U ya a nga a kwo, Kópu mb꞉aa ntênê dmyinê myeme dé, myedmyinê d꞉uud꞉uu dé. Wéni n꞉ii ngê Yesu Kédisu wa a diyé, dyââpe nmyi p꞉uu daapaa m꞉uu ngê, mywene nmye daapaa ghê we. * 11 Yesu Kédisu u wêdêwêdê mbêmê nmyi l꞉êê ghi dmi mb꞉aamb꞉aa ngê adnyi ya. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o pi knî y꞉oo nmî Mî adnyi chaa kîgha, u pi amyednyi kmîmî.
Nmî Lémi u kópu dyuu Lóma ntee doo kaakaa
12 A tîdê mbwó yoo, u ya a nga a kwo, Ala kópu nmyi lama choo a ya, kópu dono yilî n꞉ii a nga pyaa dniye, yi kópu knî yi l꞉êê dîy꞉o nmî Lémi u kópu dyuu pi yilî knî yi lama dê yââ. * 13 Lóma tpémi yi king ndîî u lede yoo yi lama yi kópu dê yââ, myenté yélini al꞉ii a pyede, ala kópu yi lama dê yââ, Nê Yesu Kédisu p꞉uu a dpodo, u l꞉êê dîy꞉o mbwa k꞉oo a kwo. 14 Myenté yélini Yesu u yoo vy꞉o al꞉ii ghê dniye, pi knî ye mêdaa nkîngê té, nmî Lémi u kópu dyuu ye a tpapê tumo. Mêdaa nkîngê té, mu kópu u dîy꞉o nmî Lémi ngê mbwa k꞉oo ayedê ngêêpî nê.
15 Woni knî y꞉oo ń꞉ee a ka a kapî ngópu, u yi y꞉e daa kwo, Nê u pi ndîî ngê pyaa we, u l꞉êê dîy꞉o Yesu u pi pi knî ye yi chóó wumê tpapê ngópu. Ngmênê woni knî nê yi pee pini, u l꞉êê dîy꞉o Yesu u pi pi knî ye mye tpapê ngópu. 16 Yi yéli yi nódo a nuu ghi a tóó, yi lama a tóó, Nmî Mî ngê nê yinê a dpodo kwólu, nmî Lémi u kópu pi knî ye ndê kópu ngê yinê dpî pyódu. 17 Yélini y꞉oo ń꞉ee a ka a kapî ngópu, Yesu Kédisu u kópu dyuu pi knî ye a tpapê ngópu, ngmênê u yi y꞉e daa kwo yédi, Yoo nmî ngee té, u yi y꞉e a kwo yédi, Nmî pi dmi nmî kmîmî dé. U yi y꞉e mye kwo yédi, Nê u mgînî vyîmî ndîî ngê nmî pyódu, mbwa k꞉oo. 18 K꞉omo tpile yoo yi ngêêpî u l꞉êê dîy꞉o nmî Lémi u pi pi knî ye a tpapê ngópu, ó yi chóó yi pi kmîmî u l꞉êê dîy꞉o, yi kópu a ka daa ndîî kópu. Kópuni ndîî kópu ngê a tóó, Yesu Kédisu u pi pi knî ye a tpapê ngópu. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o a gha mb꞉aamb꞉aa ngê dpî pyódu.
Póól ngê u ngwo ye vyu, yepê, Anî ya, ó anî pw꞉onu?
19 W꞉aa nînê pyw꞉êmî ngê, mu kópu u dîy꞉o a lama ka tóó, nmyi ngêpê mbêmê, myenté Yesu Kédisu u Ghê Dmi u dpodo mbêmê, mbwa k꞉oo wanî pwii. * 20 U ya a nga daa kwo, Pi knî ye nî nkîngê mb꞉anê, mywenemywene u kópu u ngwo ngmênî d꞉uu. A dpodo u l꞉êê dîy꞉o Yesu Kédisu u pi ntee nî kmungo, u ya a nga a kwo, Ala ngwo u pi yinté nî knî. K꞉omo tpile anî ya, ó u l꞉êê dîy꞉o anî pw꞉onu, ngmênê u ya a nga a kwo, U pi ndîî ngê nî pyódu. * 21 Dyámê mbêmê n꞉aa tóó, Yesu Kédisu a ka wunê vyuwo, dini ghi n꞉ii ngê anî pw꞉onu, kóó k꞉oo an꞉uu ghê, yi kópu a ka yi mb꞉aamb꞉aa. * 22 Ngmênê al꞉ii anî ya knomomê, ye u ntââ nmî Lémi u dpodo amênî dódó. Yi kópu a ka mb꞉aamb꞉aa. Nmî Lémi ka anî lê, yi kópu a ka mye mb꞉aamb꞉aa. Yi máádi komo miyó dê a ka mb꞉aamb꞉aa dê, doo u ntââ a chóó daanî chámê dê. 23 Maa komo miyó yi kêlî n꞉aa kwo, u ya a nga a kwo, Dyámê nê kuwo, Yesu Kédisu ka nî lê, yini a ka yi mb꞉aamb꞉aa, * 24 ngmênê ghêlî k꞉ii daanê kuwo nmyo, a dpodo nmyi vy꞉o d꞉oongê kêlî ngê. 25 Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o a lama ka tóó, ala dini ghi ngê daanî pw꞉onu, nmyi vy꞉o anîn꞉aa dpodo, nmyi kêlîmî wêdêwêdê ngê an꞉uu pyódu, w꞉aa u ngwo anmyinê pyw꞉ee ngmê. 26 Dini ghi n꞉ii ngê nmye amînî lee knomomê, a dpodo u l꞉êê dîy꞉o Yesu Kédisu ntênê anmyi chaa kîgha.
Nuw꞉o dono p꞉uu l꞉êê
27 Kópuni a nga wa pyódu, yi kópu daa ndîî kópu. Kópuni yi ndîî kópu, ala. Nmyi l꞉êê ghi dmi mb꞉aamb꞉aa ngê choo ya, mu kópu u dîy꞉o Yesu Kédisu ka mywene kîngê ghê, u pi nangê dyênê. K꞉omo tpile nmye anê lê, ó kópu nmyi p꞉uu ngmanê ny꞉oo, ngmênê u ya a nga a kwo, Ngmidi ngê dmyina a ya, kópu mu ngmidi p꞉uu dmyina a dpodo, nmî Lémi u kópu ndêndê. Lede yoo ntee a l꞉êê nyédi, nuw꞉o dono p꞉uu yinté myedmyinê l꞉êê. * 28 Yélini nmyi p꞉uu a d꞉uu nyédi, ye kîdmyengê nkîngê, nmî Lémi p꞉uu dpodombiy꞉e dmyinê dpodo. Yi yéli y꞉oo u ngwo wa a w꞉ee ngmê, awo, Yâpwo ndîî ngê wa dyênê nmo, kî yéli wa ngee té. 29 Kópu miyó yi l꞉êê dîy꞉o Yesu Kédisu ngê a ngmidi nmyoo, u kwo kêlîmî, ngmê, u l꞉êê dîy꞉o mgînî vyîmî, myomo. * 30 Dini ghi n꞉ii ngê nmyi vy꞉o noo a kwo, a p꞉uu ntee dnya a d꞉uu, yinté nmyi p꞉uu mye d꞉uu té. Kópuni a p꞉uu nmyinê ny꞉ee ngópu, ndê kópu, a p꞉uu myeka d꞉uu té. *
* 1:6 Pilipay 2:13 * 1:9 Kîlosa 1:9-10 * 1:10 Pilipay 2:15-16 * 1:12 2 Tim 2:9 * 1:19 2 Kódin 1:10-11 * 1:20 1 Pita 4:16 * 1:21 Nkal 2:19-20 * 1:23 2 Kódin 5:8 * 1:27 Epeso 4:1 * 1:29 Dpodo 5:41 * 1:30 1 Tes 2:2