11
Pita Jerusalem mekamp siosén Kwaro námwan yénkimpan farákápámp kar
Aposel fákáre, tá Judia mek yakápnap Jisasén mérnap arop fárákap wa napo, ‘Ankwap fi arop wae Kwaromp kar wawia sámp nap’rá sér. Pita Jerusalem mek akwapámp ke fek te, Jisasomp firáp ankwap fákárerao yɨpi fárákap konap nɨnɨkaok napao, Pitan yopor. Aeria sérrá, “Amo yɨpi fárákap mo i konap arop fárákapamp nap mek akwapea méntér tankrá fánap te apaeritea ninapon?”
Aerapo maok, Pita am nkenámp ankank ponankor táman kar farákápria, arakrá sér, “Ono taun Jopa mek yakria, kar toropwaprá tankria maok, ono yém niamp fek nkeria nke nanko maok, waempyam tokwae niamp te yiawor woupwi fek yámar meknámp sámpea ér-popwar napo ononampok ékámpon. Aenánko maok, ono fwapia nke naeria am waempyam mek ta mek nke nanko maok, apárokamp nkwakwe make fɨr am mek yakápámp te, yao pwae mekamp fɨr, tákamráp sipar niamp, ant, makia yak. Aenko maok, ono wa nanko, arop ankárankampamp kar niamp onan sérrá, ‘Pita, amo fárámprá, má fupukrá kákea fárae.’ Aeránko maok, ono sérrá, ‘Tokwae Kar e, ono tak mo kareno! Ono te wokwaekia koropea oukoumwan namp te amo nke nap fek yiki kukur monap nape fɨr, tá loao taokornámp fɨr fár moi nampon.’ Aeranko maok, táte yámar meknámp warko kar ankwap por sérrá, ‘Kwaro yiki kukarrá pap námp te amo am táman “Yiki kukur monámp”rá séri kwapono.’ 10 Am takámp te yinɨnk poria maok, am ankank ponankor warko yámar mek pokámpon. 11 Aenko maok, am ke fek táman koupour kar Sisaria mek yakámp aropao arop yinɨnkaopwe tirá kérépánko, ono yak nampok korop. 12 Aeapo maok, Yiki Kor Spiritao onan sérrá, ‘Amo pɨkia méntér akwapae. Nɨnɨk tokwae kwapono!’ Mámá fárákap tokwampok ankwapyae fákáre mao kuri onont tukupea maok, yino énénki am aropamp nap mek yinkámpon. 13 Aenko maok, mao yinan sérrá, ‘Enselo náráp nap mek koropea yakria sérrá, “Amo arop Jopa mek tirá kérép napo, tukupea, Saimon, ankwap e Pita, man sénapo, koropano. 14 Mao te amwan kar ankwap sénaenámpono. Aenánko maok, am kar fek táman yumwan Kwaro warko warámpria, waráp nap mek yakáp napan kor ponankor mént érékép naenámpon.” ’ 15 Am onan wumwinámp arop takrá séri pwar nánko, ono am feknámp kar sénanko maok, am fek táman am fárákapamp pourouk Yiki Kor Spirit ékámp te wae manénkɨr nomp pourouk ékámp niamp wuri popwarono. 16 Aenánko maok, ono Tokwae Karao wokwaek sérimp kar warko nɨnɨk. Mao arakrá sér, ‘Jon te koumteouráp aropan ént fek saráp nérrá kák námpan maok, yumwan te Yiki Kor Spiritao oupouroup naenámpon.’ 17 Wokwaek nomo Jisas Krais Tokwaeran méránko Kwaro Yiki Kor Spirit kwaporok sápámp niamp, oukoumwan kor Kwaro take pourouráp am fárákapan nénk námpon. Aenámpara, ono te wa namp kwamp, Kwaro námoku am fárákapan takrá tére námp fwap taokor nanampon?”
18 Aeránko maok, am arop fárákap Pitamp kar wawia, am fárákapao kor warko man yopor mwanap nɨnɨk pwararea, Kwaromp e sakapria maok, arakrá sér, “Oukoumwan te nomo wae mér námpon: Kwar te ankwap firan kor numwar kwatae nɨnɨk pwarará, nɨnɨk wourékam nénkeanánko, yiki yak sámpanáponoria námpon.”
Antiok mekamp arop fárákap Kristeniap kar
19 Wokwaek kar Stivenén sámp-wouroumptea maok, táte am mekamp arop Jisasén mérnap aropan kor nkwakwe make sokoro. Aenapantá maok, am mekamp Kristen kápae kare te pɨrɨkɨmpea tukupria maok, ankwap fárákap distrik Fonisia mek, tá apár amor ke Saiprus mek, tá taun Antiok mek, am mek turukumpria maok, Jisasomp Kwapwe Kare Kar farákáp. Aenapao maok, am fárákap te ankwap fi koumteouráp aropan farákáp mono, Judan saráp kar farákáp. 20 Aenapan maok, ankwap fárákap Saiprus mekamp, Sairini mekamp, makia, Antiok mek koropea maok, Jisas Tokwae Karaoinámp kar Grik firan kor farákáp. 21 Aeapo maok, Tokwae Karamp kárákáre am fárákapént yakánko maok, kápae kare arop Jisas Tokwaeran mériaka kwatae nɨnɨk pwararea Tokwae Karamp firáp yakáp napon.
22 Aeapo maok, Jerusalem mekamp Kristen fákárerao kor am kar wawia maok, am fárákapao Barnabasén Antiok mek sámp-kérép. 23 Aenapo, mao akwapea Kwaro am fárákapan yae-párák kare yaewour námp nkea maok, warákár. Aeria maok, am koumteouráp arop fárákapan Tokwae Karamp nɨnɨkaok saráp yakáp mwanapria kar farákáp. 24 Barnabas te kwapwe kare aropria maok, Yiki Kor Spirit man top-pwarámpeanánko, Tokwae Karan mér kárákárenámp aropono. Aenámpara kápae kare koumteouráp aropao maomp kar wawia, Tokwae Karamp firáp yakáp nap mek koropapon.
25 Aeapo maok, táte Barnabaso Tarsus mek akwapea Solén oupourounk. 26 Mao Solén wae nkea maok, Antiok mek warámpá korop. Takia maok, am arop yawor ankárank yopwar fek Antiok mek sios mekamp koumteouráp aropént yakria maok, kápae kare aropan Kwaromp kar yénkrá farákáp. Aenepo maok, am Antiok mekamp arop fárákap am feknámpia e Kristen sámpapono.
27 Am ke fek maok, profet ankwap fárákap Jerusalem meknámp Antiok mek korop. 28 Profet ankwap te Agabus, mao te Yiki Kor Spiritamp kárákáre fek fokopeyakrá sérrá, “Nánkár te mámá apár ponankor némp-némp yae-porokwe tokwae korop naenámpon.” (Nánkár Klodius Sisar yak nánko, am yae-porokwe támao koropámpon.) 29 Aerámpantá maok, Kristen fákáre am Agabusomp kar wawia maok, ‘Nomo Judia mek yakápnap naeou fárákapan yaewourrá mani sámp-kérép mwanámpono’ ria kar pap. Aeria maok, Kristen ankákárank námoku nénk mwarianap puri fek nénk. 30 Takia maok, Barnabas ntia Solén tirá kérép napo maok, am mani ti-akwapea, sios taokeyakáp konap arop fárákapamp yaek nénk.
11:14 Ap 16:31 11:15 Ap 2:4 11:16 Ap 1:5 11:18 Ap 14:27 11:21 Ap 2:41 11:22 Ap 4:36 11:23 Ap 14:22 11:28 Ap 21:10 11:29 Ro 15:26