10
Polo mao tére námp wouroump sénapo, nopok sérinámp kar
Yumo ankwap fárákap te kwekárrá ono i konampan arakrá sér, “Mao te nomont wonae fik yak námp fek saráp, námoku te apápnámp aropao i konámp niamp apárok anámpea porokwe fek yak námpao maok, panek yak námp fek te, nomwan kar kárákáre fek sér i konámpon.” Aerá sénapan maok, ono Pol onomp nɨnɨk te, Kraiso námokuráp nɨnɨk apárok sámp-anámprá arop fárákapan porokwe fekinámp nɨnɨk aran yumwan ono sénanamp kar ‘Fwapi nɨnɨkenk’ ria sénampon. Ono yumwan arakrá sénampon: Nánkár ono yumonapok korop nanko te, takria ono yumwan kar kárákáre fek sérantá ankár fwapia mér kipo. Aeno onomp nɨnɨk te arop ankwap fárákap yinan, mao te apárokamp nɨnɨk fek paokop naponrá nɨnɨknap arop fárákapan fwap kar kárákáre fek sénanampono. Tá kare, yino te apárokamp arop puri fek yakáp námpao maok, apárokamp aropao yorowar i konap nɨnɨk niamp fek yorowar mo i konámpon. Yorowar i konap ankank ponankor yino samp námp te, mámá apár mekamp ankank mono. Am te yopor arop Satanomp kárákáre kor yár pápárámp naenámp Kwaromp kárákáreráp ankankono. Yino te arop fárákapao Kwarén mér mwaria napan, nánánkári fákeyaknámp nkwakwe make nɨnɨk, tá kwekár kar, aran apárok nérrá kák konámpono. Tá yino, arop fárákap Kraisomp nɨnɨkaok tukupanáponoria, am fárákapamp nɨnɨk kákari samp-tukup konámpono. Tá yino yumwan yépék námpon. Táte yumo yino sénámp kápae kare kar mántwaok napo te, yino kar ták-pwar konap arop fárákapan nopok touwe kwatae nénk mwaria nánap námpon.
Yumo ankár am ankank nke nap am fwapia youroukoup kipo. Táte arop ankwap, námo te Kraisomp kare arop yak nampria námp kwamp te, mao ankár námokuráp nɨnɨk fek arakrá nɨnɨk kuno: Mao námoku Kraisomp arop yak námpan nánko te, yino kor mao niamp Kraisomp aropono. Tokwae Karao yinan am tére mwanámp kárákáre sáp námp te, yino yiráp mérnap kárákáre sánk mwanámpani námpon. Am te yumwan kwatae pap mwaria mono. Táte ono yinokump eran saráp am tére námp fek kánanke warákár-sérria te, ono am fek pwarápae sámp mono. Aeno onomp nɨnɨk te yumo, yinan apáp sápria kumwinamp pasan mpwe nɨnɨk te monoria nampon. 10 Tá kare, arop ankwap fárákap onan takrá sér i konapono, “Ye! Maomp pas fek te nkwakwe make kárákáre kor kar sénámpao maok, mao námoku kare korop nánko, nomo maomp pourou kare nke námp te kárákáre moria, tá maomp kar farákáp konap nɨnɨkan kor mér mo námp niamp námpon.” 11 Arop fárákap take pourouráp kar sér i konap te, am fárákap fwapia nɨnɨkia arakrá mér mwanapon: Yino panek yakáprá yiráp por pas kumwi námp, táte yino yumont yakáp námpao kor, yino waeman ankárankamp pourouráp kar pas fek kumwi námp támaono.
12 Yino te arop ankwap fárákapao námokuráp e sakap i konap niamp kar sér mwanámp pourou mono. Tá yino te ‘Yinoku i konámp nɨnɨk ankwapao i konap nɨnɨk niamp’rá sér mwanámp pourou mono. Am épépérép karenap arop fárákap te mao námoku akwapá pwi yak nae námp fek nɨnɨk papea námoku i konap nɨnɨk méntér youroukoup i konapon. 13 Aeno yino te yinokump e sakapa wae mwanámpria yino yinomp tére, tá yinomp kárákáre narek kar pap mono. Takria Kwaro sápnámp puri fek yino yinokump mao sápnámp tére youroukoup mwanámpon. Táte yumo kor yinan tére sápnámp mwaek am mek yakáp napon. 14 Yumo am mek tére mwanapria papnámp fi mek yakáp napo, yino tokwae panek koropea, am mek Kraisomp Kwapwe Kare Kar farákáp námpon. Yino te yinomp oumwi kámákarrá ankwap mek tukup mono. 15 Yino te yinomp oumwi oupoukur tukuprá, ankwap fárákapao tére napan nɨnɨkrá yinokump e narek pap mo i konámpono. Yinomp nɨnɨk te am Kwaro sápnámp oumwiaok yae-párák kare tére nánko, yiráp mér kárákáreria yinomp téreao kor yumo ou mek tokwae kari yak naenámpon. 16 Aenánko maok, yino Kwapwe Kare Kar yiráp younkwek yámar porokornámp mwae sámpá tukup mwanámpon. Yino te arop ankwap fárákapan Kwaro sánknámp apár mek tére nap am táman kwaporok yinokump e sakap mono.
17 Kwaromp Bukao sérrá, “Arop warákár-sénaenámp kwamp te, Kwaroi námpan warákár-sér kuno.” 18 Nomo wae mérámpon: Arop námokuráp eran warákárria narek sampok námp te, am arop te Kwaro nke námp fek maomp e te yak mono. Táte Tokwae Karao arop ankárankampamp e narek sampok námpao saráp, mao fwap e tokwae sámp naenámpon.
10:1 1 Ko 2:3 10:2 1 Ko 4:21 10:4 Ef 6:13-17 10:10 Ga 4:12-14 10:11 2 Ko 13:2,10 10:13 Ro 13:3 10:18 1 Ko 4:4-5