12
Kwaro Polén yémén kápae kare kar yénképámp kar
Ankwap mwae kup yak mo námpara, ono ankár warákár-sénanampon. Tá kare, am nɨnɨk te nomwan yaewour naenámp pourou mo námpan maok, wampweno. Ono yém nkenamp kar, tá onan Tokwae Karao mek wouroumpeyaknámp kar farákáp námpan sénae rae. Ono Kraisomp arop ankwapan mér namp te wokwaek 14 yopwar fek Kwaro man warámpá pokea mao yak konámp yinɨnk kárar yámar mekimpan mérampon. Am te pourou make yakámp ni, pourou pwararea yakámp ni, ono mér mono, Kwaro saráp mérámpon. 3-4 Ono am arop táman mérampon: Kwaro man warámpea kwapwe kare némp yámar mek pokámpon. Am te pourou make yakámp ni, pourou pwararea yakámp nie, ono mér mono. Kwaro saráp mérámpon. Yámar mek mao wa nánko, kar aropao farákáp mwanap pourou mo, tá arop farákáp mwanap fou kare niamp pourouráp kar wawimpon. Ono am aropamp eran saráp sakap naerampono. Aeno onokump e te sakap mono. Ono fwap ‘Ono te kárákáre mo namp’rá sénanampon. Ono am ankárankamp ankank fek saráp fwap onokump e sakap nanamprá sénanampon.
Tá kare, ono warákár-sénamp te ono ‘Épépérép arop’rá sénanamp pourou mono. Am te apae riteanápe, ono kare kar karan saráp farákáp nanampono. Aeno ono te warákár-sér mono. Am te apae riteanápe, arop ankwapao onomp nɨnɨkaokria onan e tokwae sáp te monoria nampon. Onomp nɨnɨk te am fárákap ankár ononamp nɨnɨk nke, ono farákáp namp kar waria, am nɨnɨk fek táman youroukoupia onan, yae-párák kare aroprá nɨnɨk mwanapon.
Polomp pourouk wirao koumantérenámp niamp kar
Am kar Kwaro onan yénkép námp te tokwae kar ankankono. Tá Kwaromp nɨnɨk te onan onokump e narek karaok sampok te monoria námp kwamp, mao onan ankwap ankank wirao pourouk párákeyakrá koumantérenámp niamp sáp námpon. Am te Satan náráp tére aropan sámp-kérép nánko, onan porokwapea ono onokump e narek sampok te monoria onan apárok anámpá pap námpon. Ono yinɨnk por Tokwae Karan ‘Am tirá épérano’ ria tékén kar kar toropwapi nampono. Aenampan maok, mao onan arakrá sér, “Onomp aropomp te amwan fwap pwi námpono. Am te apae riteanápe, onomp kárákáre te kárákáre moráp aropan térea wae konámpono.” Tokwae Karao aerá sénánko, ono kárákáre moráp arop niampia yak namp táman warákára wae nampon. Aenanko maok, Kraisomp kárákáre fwap onont yak naenámpon. 10 Aenámpara, táte am Kraisomp tére fek ono kárákáre mo, tá arop fárákapao onan pwarápae fwap sámp nanampnámp ankank kwatae pap, ta ono nkwakwe make touwe sámp, tá Kwaromp firáp yak nampara, arop fárákapao onan sámpá yampourou, tá nkwakwe make kápae fárámpnámp ankank sáp napan kor, onomp nɨnɨk fwap porokwe fek saráp yak námpon. Ye! Ono kárákáre mo namp ke fek táman Kraisomp kárákáre onont yak nánko, ono kárákáre kare nampon.
Polo Korin fárákapan, mér kárákáre sámpanáponoria yaewournámp kar
11 Ono mámá kar sénamp te, ponankor épérépi akwapnámp karono. Aeno yumoku kareao onomp nɨnɨk mek farákár napo, ono arakrá sénampon. Nopok yumo maok onomp e narek sampok mwanapan maok, yumo tak moi napono. Kare ono te kánanke kwataeao maok, ono te yumo ‘Aposel tokwae’rá sénap fárákapamp yae ankore mek yak mono. 12 Ono yumont yak namp fek te ono kárákáre fek fokopeyakrá térerá akwap nanko, am fek táman yumo ou mek Kwaro nkwakwe make kárákáre yoro nánko, am támao ono aposel kare yak namp yénkép námpon. 13 Ono yumo ou mek tére namp niamp take pourouráp nɨnɨk ankwap sios mek takrá tére konampon. Ankárankamp ankankan saráp yumo ou mek take pourouráp nɨnɨk moi namp te, ono yiráp ankank pouroukoupria yumwan nɨnɨk tokwae pap moi nampon. Ae te ono yumwan kwatae nɨnɨki tenamp yak nánko te, onomp kwatae nɨnɨk nɨk mo, pwar kipo.
14 Oukoumwan te ono yinɨnkan yumonapok akwap naeria nánap nampono. Am ke fek kor ono yumwan kápae sánk mono. Yumo wawenk! Ono yiráp ankank te sámp mono, yumwan saráp érékép nae rampon. Yumo mérapon: Tárápu te tére tokwaerá éntupwar naropwarén yaewour mwanap fɨr oupourounkrá koupoukour mo i konapono. Éntupwar naropwaro mwar tárápuan yaewour naenámp ankank koupoukour konapono. 15 Ono te fwap warákárria onomp ankank ponankor, tá onomp pourouan kor yumwan yaewour naeria sɨnanampon. Ono yumwan yonkwae touwea wae nanko, tá nopok am támao yiráp yonkwae touwe kánanke námp nie?
16 Aeno ankwap fárákap te onan arakrá sér, ‘Kare, mao te érik nomp ankank ti mo námpao maok, mao te aropan kar porokwerá kwekár sérar i konámp arop’rá sénapon. 17 Ae te mokopono? Ono arop ankwap fárákap yumonapok tirá kérép namp te, ono ankwap ankárankampamp yaek kwekárrá séria, ‘Yiráp ankank pouroukoupá sankoropano’ ria tirá kérép namp nie? 18 Ono wae Taitusén akwapanoria nanko, mao yumonapok akwap nánko, ono ankwapnáp mént sámp-kérép nanko, akwap námpono. Am te Taitus kwekária yiráp ankank ankwap pouroukoup námp nie? Ae te yino ankárankamp pourouráp nɨnɨkaokrá tére mo i konemp nie? Yino ankárankamp mwae-porok saráp yárak mo i konemp nie? Am fi kor te yumo fwapia nɨnɨkenke.
19 Onomp nɨnɨk te yumo ponankor mámá pas fekamp nkerá farákápea, yumo yinan, mao te náráp kwatae nɨnɨk mek oupouroup fákeyakáprá yinan ‘Fwapono’rá sérenkria kumwi napan mpwe napan maok, mono. Yino te Kraisomp arop yakáp námpara, yino Kwaro nke námp fek mámá kar sénámpon. Tá onomp nouroup fákáre kare, yino mámá kar ponankor sénámp te yiráp mér nap mek kárákáre sánk naenámpria námpon. 20 Ono apáp tae morokria arakrá nɨnɨk nampon: Takria ono yumonapok koropea yumwan nke nanko, yumo ono nke naeria nɨnɨk namp pourouráp yakáp mo mwanape. Tá takria yumo kor onan nke napo, ono yumo nke mwaria nɨnɨknap arop niamp yak mo nanae. Takria nkwakwe make nɨnɨk araki yakantáno! Kar yorowar i konap nɨnɨk, tá ankwapnápén kokwarok i konap nɨnɨk, tá yopor i konap nɨnɨk, tá námoku nae nampan saráp nɨnɨk i konap nɨnɨk, tá arop pourou wouroump i konap nɨnɨk, tá kánánkámp sérar i konap nɨnɨk, tá námoku saráp nɨnɨk i konap nɨnɨk, tá siosomp nɨnɨk yampourou i konap, ono am táman apáp nampon. 21 Takria manénkɨri nampnámp taknámp ono warko yumonapok akwap nanko, onomp Kwaro yumo nke nap fek yiráp kwatae nɨnɨk fek onan pwarápae sápantáno. Takria kápae kare koumteouráp arop wokwaek kwatae nɨnɨkiap, oumnámp nɨnɨk kwatae, tá kokopor nɨnɨk, tá kwataenámp nɨnɨk nɨnɨk mek oumnámp fárámp konámp, ará kwatae nɨnɨk mao wokwaekiap. Am oukoumwan younkwe sɨr mo, taki yakáp napo, ono am nkeria te yonkwae touwe tokwaeantánoria apáp nampono.
12:7 Jop 2:6 12:9 Fl 4:11-13 12:12 Jo 4:48; Ap 19:12 12:13 2 Ko 11:9 12:21 2 Ko 13:2