5
Apárok yakápnap ntia yámar mek yakáp mwanámp kar
Nomo wae takrá mér námp te ará: Mámá sákae nomo am mek yakáp námp am turupwi nánko te, nomo waeman nap kwapwe kare Kwaro nomwan sáp naerianámp yak námpon. Am te aropao yae fek ti moi napono. Am te yámar mek yakria ankár taki yaká yak naenámpon. Nomo oukoumwan mámá nap mek yakáp námp fek te, nomp am nap yámar mek yak námp táman sámp mwar karrá éménkrá yakáp námpon. Am yámar mek yaknámp nap te waempyamnámp nomp pourouk oupoupouri yak naenámpon. Am te apae riteanápe Kwaro am nomp pourouk yirɨmp tenánko te, nomo pourou mwar yakáp mono. Ye, kare, nomo oukoumwan mámá sákae mek yakáprá touwe sámprá éménkrá yakáp námpon. Am te apae nomp épi pourou man pwar mwarrá sénámpanápe mono. Nomo te wourékam pourouan waempyam wourékamnámp sámpea mámá sumpwi mwanámp pourouk yirɨmp nánko, mao fwap yiki yak kare sámpanoria námpon. Kwaro námoku nomwan am yiki yak sámp mwanapria nánapi pwararea, mao nomwan Yiki Kor Spirit wae sáp námpon. Yiki Kor Spirit am te ankank Kwaro nomwan wakmwaek sáp naenámp yak nánko, manénkɨr sápnámp ankankono. Waeman kare karono, mao fwap nomwan ankár ponankor ti-sáp naenámp mérámpon.
Ae naenámpara, am támao kápae kare por nomwan nɨnɨk kárákáre sáp konámpon. Nomo te wae mér, oukoumwan nomp pourou kare fek yakápnámp ke fek te, Tokwae Karént maomp némpouk yakáp mono. Nomo oukoumwan man mér námp fek saráp paokop námpon. Nomo te man oukoumwan nke mono. Aeno ono wae sénampon: Nomp nɨnɨk am fek táman warákárrá kárákáre yakria, nomo mámá pourou mapek pwarará pokea Tokwae Karént mao yaknámp némpouk yakáp nánko, am te nomp némp kare yakano kar námpon. Aenámpan maok, wampweno. Nomo apae némpouk yakáp námp kápae kare por nomo nɨnɨk kárákáre fek yakáprá, Tokwae Karao warákárnámp nɨnɨk fek tére konámpon. 10 Am te apae riteanápe, nomo wae mér, nomo ponankor te Kraiso kot námp fek nomo tukup mwanámpono. Aeria táte nomo oukoumwan pourou yiki yakáp námp fek kwatae nɨnɨki námp, tá kwapwe kare nɨnɨki námp, am ankank ponankor nomo ankákárank am takinámp puri fek nopok sámp mwanámpon.
Nomo arop fárákap Kwarént nouroup mwanap yaewour mwanámp kar
11 Yino Kwaro nomwan takrá youroukoup naenámpan nɨnɨkia apáp námpara, yino arop fárákapan, Kwarén mérenkria maomp nɨnɨk mek kékéménk námpon. Aenámpan maok, Kwaro nke námp fek te yino wae kwataenámp nɨnɨk fek tére mono. Yinomp nɨnɨk ponankor te Kwaro wae méri yak námpon. Onomp nɨnɨk te, yumo kor yinan, yae-párák kare tére naponorá nɨnɨkenkria nampon. 12 Mámá kar te yino yinokump eran sakap nánko, yumo yinan kwapwe kare aroprá nɨnɨkenkria kar porokwerá sér mono. Yinomp kwapwe kare nɨnɨkan warákárenkria, mámá kar kumwi námpono. Yinomp nɨnɨk te yumo fwap arop fárákap pourou mwar táman warákárria aropamp nɨnɨk younkoupia warákár mo i konap arop fárákapamp kar pwarokwaprá sér mwanapria námpon. 13 Táte kare, yinan ‘Épépérép nap’rá sénapan maok, wampweno. Yino te Kwaromp tére námpan maok, yino arop nke nap fek épépérép niamp námpono. Aeno táte yino yae-párák nɨnɨk fek tére námp te, am támao yumwan yaewour naenámpria námpon. 14 Am te apae riteanápe, Kraisomp yonkwae touwerao yinan tére mek kákea poukwapá akwap nánko tére námpon. Yino waeman énounkoupia wuri nkea wae mér námpon: Arop ankárankampao nomwan ponankor ér-pwarará sumpwi námpon. Am takinámp támao maok, waeman nomo ponankor mént koumpea sumpwi námp niampono. 15 Mao taki námp támao yiki yak sámpnámp arop nomwan yaewour námpara, warko nomoku nomp nɨnɨk fek paokop mono. Nomo ankár am arop nomwan ér-pwarará sumpwia warko fárámp námp, man saráp nɨnɨkrá paokop mwanámpon.
16 Aeria maok, nomo Kristen yakáprá koropea oukoumwan námp te, warko épi nɨnɨkaokria arop ankwapaonap nɨnɨk youroukoup mo i konámpono. Tá kare nomo wokwaek te épi nɨnɨkaokria Kraisomp nɨnɨkan takrá youroukoupimpono. Aeno oukoumwan te yino man take nɨnɨk fek youroukoup mo i konámpono. 17 Aenámpara, arop ankwap Kraisént koumpá yak námp te, Kwaro man wourékam kare yoroi páte nánko yak námpon. Yumo fwapi wawenk: Oukoumwan te épi nɨnɨk fek paokop i konap te wae ponankor pwate nánko, wourékam nɨnɨk fek paokop mwanapao wae korop námpon.
18 Kwaro námoku nompor am ankank ponankor yoroi námpon. Wokwaek nomo te maomp yopor arop yakápimpan maok, Kraisomp tére fek mao yinan méntér nouroupi yakáp mwanámp nánapi pwara námpon. Aeria mao yinan man yaewourrá yopornap arop tirá méntér nourouprá párakop mwanámp tére sáp námpon. 19 Yino sénámp kar te ará: Kwaro waeman Kraisomp tére fek ponankor aropan tére nánko, yopor i konap sɨrarea méntér nouroup napono. Aenámpara, mao te am aropaoinap kwatae nɨnɨk ponankor warko nɨnɨk mo, pwar námpon. Tá mao aposel yinan, am yopor nap pwarará man nouroupi yakápnap kar farákápenkria tére sáp námpon. 20 Aenámpara, yino Kraisomp top kor fekamp kar sámpeanámpan farákáp námpon. Am te ará: Kwaro námoku kápae kare aropan yinomp top kor feknámp wumwi námpon. Yino Krais námokuráp karan ponankor aropan farákápria yino am fárákapan arakrá sér: ‘Yumo ankár Kwarén yopornap nɨnɨk pwarará mént nouroupi yakápenk’rá sér i konámpono. 21 Krais te kwatae nɨnɨk mo i konámpan maok, Kwaro nomwan yaewour naerianámp kwamp, nomp kwatae nɨnɨk tia maomp pourouk koupoukarrá yurumuntukia pwate nánko, mao kwatae nɨnɨkinámp arop niampi námpon. Kwaro am takimp te, nomo fwap Kraisént yakáp nánko, maomp kárákáre fek nomo fwap Kwaromp yae-párák kare koumteouráp arop yakáp mwanapria nimpon.
5:1 1 Ko 15:47-49 5:2 Ro 8:23 5:4 1 Ko 15:53 5:5 Ro 8:16,23 5:7 Hi 11:13-14 5:8 Fl 1:23 5:10 Ro 2:16 5:15 Ro 14:7-8 5:17 Jo 3:3 5:18 Ro 5:10 5:19 Kl 1:19-20 5:21 Hi 4:15; 7:25-26