8
Kristen fákáre ankwap Kristen fákárean yaewour nap kar
Ononamp fákáre, yino te Kwaro Provins Masedonia mekamp sios fákáreran aropomp tokwae sánkámpan yumwan sér mwarianeano. Am fárákapamp nɨnɨk mek kápae tokwae korop námpan maok, am fárákapamp nɨnɨk mokop nap nke naeria námpon. Tá am ke fek te am fárákap ankank mo napao maok, am te wampwenoria, am fárákap énénki warákár tokwae napon. Aeria maok, am fárákap te ankwap Kristen fákáreran nɨnɨkria kápae kare maniráp ankank nénk mwanámpria koupoukour napon. Ono wae mér nampan érik sénampon: Am fárákap te námokuráp nɨnɨkaokria am mani papapono. Am fárákap te ankank nénk mwanap wae pwi nánko, táman nénkapao maok, am kámákarea kápae kare nénkapon. Am fárákap te ankank nénk mwanap wae pwi námp te, táman nénkapao maok, am kámákarea kápae kare nénkapon. Am fárákap te yinan ‘Yumo takenk’rá sénapo, ankwap siosént téreria Judia mekamp Kwaromp koumteouráp aropan yaewour mwaria kárákárea waeapon. Wokwaek te yino arakrá nɨnɨk: Am fárákap wae mani ankwapmwaek nénk mwarea napon. Aerimpan maok, am fárákap te am kámákarea tukup napon. Manénkɨr te námoku támao Kwarén ponankor sánkea maok, mao Kwaromp nɨnɨkaokria námoku támao yinan kor ponankor sáp napon.
Wokwaek Taituso am arop aropomp mwanap tére yumo ou mek térempan yino, ankár warko arákarrá akwapá térea pwaranoria kárákáre námpon. Ankank ponankor te yumo kwapwe kare nɨnɨk fek kámákár napon. Yumo te Kwarén mér kárákáreria am mér nap érik farákáp konapon. Yumo te waeman mér kápae kare napara, yumo Kwaromp tére mwaria warákárrá tére napon. Tá yumo yinan kor warákár kare napon. Táte taknámp oukoumwan kor yumo ankár am aropomp mwanap tére te kwapwe kare nɨnɨk fek téreria kámákár tukup kipo.
Ono te yumwan lo sánk mono. Ono párák karan ‘Arak kip’rá sénamp te, ankwap fárákapao am tére yae-párák tére mwaria napan, am nɨnɨk fek táman yiráp ankwapan aropomp nap te, tokwae kar ankank nie nke naeria nampon. Yumo te nomp Tokwae Kar Jisas Kraisomp aropomp te waeman mérapon. Mao te waeman ankank kápaerápao maok, yumwan yaewour nanampria te, ankank moráp arop niampimpon. Tá mao ankank moráp arop niamp yak námp te, támao yumwan yaewouránko, yámar mekamp kápae kare ankank ti mwanapria nimpon.
10 Am te yumwan yaewour kwapwenámp nɨnɨkan yumwan érik sénae rampon. Ankwap yopwar fek yumomékɨr ankwap siosén yaewour mwanap am mani ankank koupoukournap tére fi yokoria yumomékɨr takrá tére mwaria warákár tokwae napon. Taki napara, yumo ankár takrá térea pwar kipo. 11 Oukoumwan te yumo fwap térerá tukupea pwar mwanap te kwapwe kareno. Wokwaek yumo am tére koupour kar tére mwaria wae napara, tá taknámp oukoumwan koupour yiráp ankanként puri fek térea pwar mwanapon. 12 Táte arop ankank nénk mwaria warákár napo te, Kwaro kor am nɨnɨk táman warákár tokwae konámpon. Kwar te arop mao fákeyaknámp ankankan nkea maomp nɨnɨkan saráp youroukoup i konámpon. Aeno mao te aropao monámp ankankan ‘Sápae’rá nɨnɨk mo i konámpon.
13 Ono te ‘Yumo kápae tokwae sámp napo, ankwap koumteouráp arop fárákap kánanke sámpenk’ ria sér mono. Ono warákár namp te, yumo ponankor ankwap fárákapént puri fek yakápenkria nampon. 14 Oukoumwan má ke fek te yiráp kápae kare ankank fwap ankank monap aropan pwi pap naenámpon. Tá wakmwaek yumo ankank mo napo kor, mao ankank kápae kareria te fwap nopok yumwan pwi pap mwanapon. Takria maok, yumo nonopokria ponankor ankárankamp puri fekamp nɨnɨk fekria kwapwe kare yakáp mwanapon. 15 Am te wae Kwaromp Buk fek sénámp niampon:
“Arop fɨr mana kápae kare sámpea te,
ponankor fári pwar námp te ankwap tank mono.
Tá arop kánanke sámpea fánámpao maok,
maomp yare mek wae pwi námpon.”
Taitus Korin mek akwapá yaewournámp kar
16 Ono Kwarén ‘Aesio’rá sénamp te mao Taitusomp nɨnɨk mek tére nánko, maomp nɨnɨk te yinomp nɨnɨk niampria, yumwan yaewour naeria warákár tokwae námpan nampon. 17 Mao wae yino sénámpaok námpao maok, mao námoku kor am tére naeria warákár námpara, mao námokuráp nɨnɨk fek yumonapok akwap námpon. 18 Tá yino yinomp ankwapnáp ankárank Taitusént akwapanoria sámp-kérépreano. Am arop te sios mek Kwapwe Kare Kar farákáp konámp eráp aropono. 19 Tá am támao mwar mono. Sios fákárerao man yinont yárakrá am arop aropompria, mani koupoukour konap tére yaewour naenámpria pap napono. Yino am tére tak námp te Tokwae Karamp eran saráp sakapria, arop fárákapan yénkép nánko, mao wae fwap yino am tére mwanámpria warákár námp mér mwanapria námpon.
20-21 Yino te Kwaro nke námp fek saráp kwapwe kare nɨnɨk mwaria mono, ankár arop nke nap fek méntér kwapwe kare nɨnɨk mwarianámpon. Táte yino arop ankwapao yino mani taokeyakáp námp fek yinan kar kwatae sér te monoria námpon. Aeria námp kwamp, yino yinomp ankwapnáp méntér sámp-kérépreano.
22 Tá yino yinomp ankwapnáp ankwap am arop yaworént sámp-kérépreano. Kápae kare por yino wae mokopon nke mwaria, nkwakwe make tére mek pap tea nke nánko, mao fwap tére kárákáre konámpono. Mao arakrá mér kare námpon: Yumo man kwapwe kare nɨnɨk mwanap mér kare námp, mao am tére naeria kárákárea wae námpon. 23 Yumo Taitusén te wae mérapono: Mao te onont fearámpea onomp ankárankamp téreria yumwan yaewour i konempon. Tá Taitusén ankwapnáp yawor te yumo fwap arakrá mér kipo: Am yawor te sios fákáreamp tére arop yakria am arop yawor tére nep fek, Kraisomp e narek sampok konepono. 24 Tak nepara, yumo te ankár yiráp aropomp am arop yinɨnkaopweran yénkép kipo. Aenapo maok, am aropan sámp-kérépnap sios fákáre yiráp aropomp mér karia am fárákap yino yiráp térean warákár námp am te kwaporok mwar táman warákár mono, waeman kare karnámp nke mwanapono.
8:1 Ro 15:26 8:4 1 Ko 16:2 8:7 2 Ko 9:8 8:9 Mt 8:20; Fl 2:6-7 8:12 Mk 12:43 8:14 2 Ko 9:12 8:15 Kis 16:18 8:24 2 Ko 7:13-14