Polo Galesia Firampor Kumwimp Pas
Mekia Akwapnámp Kar
Jisas pok tenánko, 32 yopwar niamp arake fek, Polo mámá pas má kumwia provins Galesia mekamp Kwarén méria yakápnap koumteouráp aropampor sámp-kérépámpon.
Manénkɨr te Polo am fárákapént yakria Jisas Kraisomp Kwapwe Kare Kar farákáp. Aenámpan maok, Juda mekamp arop ankwap fákáre koropea sérarrá, “Yumo te Mosesomp lo karaok napo, yumwan Kwaro warko érékép naenámpon.” Galesia mekamp ankwap fákáre te mámá kar wawia am fárákapamp nɨnɨkaok tukup. Aenapo maok, Polo sérrá, “Mono. Nomo Kraisén mér námp fek saráp maok Kwaro nke námp fek yae-párák kare yakápria, yiki yak sámp mwanámpon.”
Tá ankwap te, Yiki Kor Spiritao nénknámp ankank sénámp te Sapta 5:22 fek yak námpon.
1
1-2 Galesia mek yakápnap Kristen fárákap e! Ono aposel Polono. Ono onont yakápnap onomp Kristen ankwapyaenáp am fárákapént má pas kumwia yumonapok kérép rae. Arop fárákapao onan am aposel tére mek sámp-kérép mo, tá arop ankwapao onan am tére mek pap mo. Ono aposel tére sámp namp te Jisas Krais ntia Naropwar Kwar Kraisén sumpwi námpan apár me mekamp fárámpea pap námp, maomp yaekamp sámp nampono.
Ono nɨnɨk namp te, nomp Naropwar Kwar ntia Jisas Krais Tokwaerao námokuráp nɨnɨk fek yumwan yonkwae porokwe sánk kiponoria nampon. Kraiso nomp Naropwar Kwaromp nɨnɨkaokria nomp kwatae nɨnɨk tirá épér nae yonkwaerá, námokuráp pourouk touwe sámpámpon. Am takria mámá apárokamp kwatae nɨnɨk mek yakáp námp fekamp warko érékép naenámpria námpon. Aenámpara, nomo fwap Kwaromp e sakap saráp yakáp mwanámpono. Am te kareno.
‘Ankárankamp Kwapwe Kare Kar mwar yak námp’rá sénámp kar
Wae! Wokwaek Kwaro Kraisomp aropomp fek yumwan wumwiria éréképeanánko, yumo warko koupour kar am pwarará ankwap kar fek tukup nap te, ono am táman wawia nɨnɨk tokwae nampon. Tak napan maok, ankwap Kwapwe Kare Kar yak mono. Arop ankwap fárákapao yumonapok koropea yiráp nɨnɨkan yampourouria Kraisomp Kwapwe Kare Kar kwatae pap mwaria napon. Aeno táte yinoku támao, tá yámar mekamp ensel ankwapao Kwapwe Kare Kar farákápámp te, yino wokwaek kar farákápámp Kwapwe Kare Kar méntér wuri popwar mo námp te, taknámp arop te yaomwi mek pɨk naenámp aropao námpon. Yino wokwaek sérimpan, taknámp oukoumwan kor, take pourouráp kar sénampon. Táte arop ankwapao yumwan Kwapwe Kare Kar farákáp nánko, am kar te yumo wokwaek wawia Kwapwe Kare Kar méntér wuri popwar mo námp te, am arop te yaomwi mek pɨk naenámpon.
10 Yumo nɨk nap te, ono má kárákáre fek sénamp kar te am ankwap kar sankoropnap arop fárákapao onan warákár mwanapria namp ni, Kwaro onan warákár naenámpria namp nie? Ae te ono aropan kar porokwerá yárak raewe? Táte ono aropan kar porokwerá yárakrá téreria te, ono te Kraisomp tére arop kare mono.
Polo aposel yaknámp kar
11 Ononamp fákáre, ono yumwan waeman kare sénampono: Mámá Kwapwe Kare Kar ono wokwaek yumwan farákápamp te arop ankwap ankárankampamp nɨnɨk meknámp korop mono. 12 Onan te arop ankwapao mámá Kwapwe Kare Kar sáp mono. Táte arop ankwapao am kar onan yénkrá farákáp mo karono. Jisas Krais námoku onan yénkép námpono.
13 Ono wokwaek Juda firamp nɨnɨkaok akwapamp te, yumo wae wawiapon. Ono te Kwaromp sios fákáreran fupukrá kákrá yárakrá, am fárákapan ponankor sámpá yampourou i konamp aropono. 14 Onomp onont ankárankamp puri fekamp Juda ménki-tárápuan kámákár akwapria, ankár onomp tékénou Juda firamp nɨnɨkaok akwapampon. Ono ankár kárákárea waeria kápae kare onomp appeyaenápomp nɨnɨkaok térerá akwapampon.
15 Wokwaek onomp éntupwar onan oukoumwan fárákap mo námp fek Kwaro onan námokuráp nɨnɨk fek nɨnɨkia, náráp firáp yak nanapria nánkáráp námpon. Tá mao námoku nɨnɨkitenámp ke fek, 16 onan warámpria mao náráp Táráp yénkép námp te, ono man nkea arop ankwap firan Kwapwe Kare Kar farákáp nanamp térean sámpaeria ninámpon. Mao onan am yénkép námp fek te ono arop ankwap fárákapan turunk mo. 17 Tá ono Jerusalem mek akwapea manénkɨr aposel yakápnapok akwap mono. Onoku nápar Arebia fi mek akwapea warko wakmwaek Damaskus mek arákarrá akwapampon.
18 Wakmwaek yinɨnk yopwar akwap tenánko, Pitant kar sénaeria Jerusalem mek akwapampono. Aea ono am mek méntér ankár sárak kɨrékapramp yae yakampon. 19 Aeampao maok, ono aposel ankwap nke mono, Jems Tokwae Karamp nánae man saráp nke nampono. 20 Ono yiráp por mámá kar má kumwi namp te, ono Kwaro nke námp fek kare kar sénampono, ono kwekárrá sér mono.
21 Warko wakmwaek ono provins Siria ntia provins Silisia mekmwaek akwapea yárakiampon. 22 Aeampan maok, Judia mekamp sios fákáre am fárákap oukoumwan onomp pourou nke mono. 23 Am fárákap te karan saráp wa napo, am arop wokwaek yinan yoporrá nkwakwe make sokoroimpao maok, oukoumwan te mao wae Kwapwe Kare Kar manénkɨr sámpá yampourouimpan fwap am Kwapwe Kare Kar farákáp námpono. 24 Am fárákapao Kwaro onan taknámp wawia, warákárrá Kwaromp e sakap napono.
1:1-2 Ga 1:11-12 1:4 Ga 2:19-20; Ta 2:14 1:7 Ap 15:1-24 1:8 1 Ko 16:22 1:10 1 Te 2:4 1:11 Mt 16:17 1:13 Ap 8:3 1:14 Ap 22:3 1:17 Ais 49:1; Ap 9:3-6 1:20 Mt 13:55