3
Polo Timotin Tesalonika mek sámp-kérépnámp kar
Yino yumonapok korop mwarianámpao, mapek saráp yakrá yépék te kokwae námpantá, Sailas yino mwar Atens mek mamek yakriaka, yino yiráp nouroup Timoti sámp-kérép nenko, akwapea yumo Kwarén mérnap yaewourria kárákáre nénkanoria nempon. Mao te yinont Kwaromp téreria Kraisomp Kwapwe Kare Kar farákáp konámp aropono. Takria yumo ankwap fárákap, arop ankwap fárákapao yumwan nkwakwe make sokoro napo, am táman nkea apápriaka Kwarén mér napan pwarantánoria nampon. Yumo te wae mér napon, am te Kwaro yumo am táman sámpenkria nɨnɨk námp támaono. Yino yumont yakriaka ‘Yumwan wakmwaek nkwakwe make sokoro mwanap’rá sérimp te, am támao yumwan kare korop nánko, yumo wae mér napon. Aeria námp kwamp, ono te warko yépék mono. Ono Timotin sámp-kérép nanko, akwapá yiráp mér nkea warko arákarrá koropea onan sénaenámpria nampon. Satano yumwan kwekár nánko, yino tére námp kwaporok akwapá moyakantáno.
Timoti kar kwapwe sankoropá sénánko, Pol warákarimp kar
Tá Timoti wae arákarrá koropea yinan yumo Kwarén mérnap kar kwapwe, tá arop ankwapan nounouroup i konap nɨnɨkan farákáp námpon. Tá mao yinan sérrá, “Yumo yinan nɨnɨkria warákárria yinan nke mwaria nɨnɨk nap te, yino kor yumwan nke mwaria nɨnɨkimpnámp taknámp napon.” Ankwapyae fákáre, yino te nkwakwe make nɨnɨk kápae sámprá yakáp námpao maok, yumo mér kárákáre fek yakápnap kar wa nánko, am támao yinan kárákáre sáp námpon. Yino te wae mér, yumo Tokwae Karént koumpea kárákáre yakáp napo maok, yino kor yumwan nkeaka yiki yakáp námpon. Yino te Kwarén sér mwaria yumwan nɨnɨkria warákár tokwae námpon. Aenámpara, yino te am warákárnámp nɨnɨk fek táman Kwarén ‘Aesio’rá sér saráp yak konámpono. 10 Yino te yumwan nke mwaria te ankár wae fek, tá kumuruk kor Kwarén sér saráp yak konámpon. Yumo Kwarén mér nap pwi mo nánko te, yino warko yaewouránko, yumo fwapia mér karenkria námpon.
11 Yinomp nɨnɨk te, nomp Naropwar Kwar ntiaka nomp Jisas Tokwae Karao námoku yinan fwap éréképea yumonapok tirá kérép keponoria nempon. 12 Yinomp nɨnɨk te, Tokwae Karao yumwan yiráp nɨnɨk mek arop ankwapan nounouroup mwanap nɨnɨk kák nánko, top-pwarámpá yakanoria námpon. Aenánko maok, yumo nonopok nounouroupria, ankwap fárákapan kor nounouroup napo, yino yumwan nouroup i konámpnámp taknámp tokwae kari yak naenámpon. 13 Yinomp nɨnɨk te, Kwaro yumwan takriaka kárákáre sánk nánko maok, nomp Tokwae Kar Jisas warko náráp arop ponankor éréképrá ék námp fek te, yumo nomp Naropwar Kwaro nke námp fek yiki kukur yakápria maok, mao nke námp fek nkwak maki nap yak mo naenámpon.
3:1 Ap 17:15 3:3 Ap 16:1; 2 Ti 3:12 3:4 Ap 14:22 3:5 Fl 2:16 3:6 Ap 18:5 3:13 Fl 1:9-10