5
Ankank kápaeráp arop fákáreramp kar
Oukoumwan ono ankank kápaeráp arop yumwan sér rae: Yumo te nkwakwe make ankank kwatae korop naerianámp aran nɨnɨkria éménkria fépénénka wae kipo. Yiráp ankank kápae kare te turupwiria, yiráp mopor i konap ankank te ponankor sárárao wae fépéri pwar námpono. Yiráp mani gol ntiaka silva te sorok nánko, am mani támao yiráp kwatae nɨnɨk érik farákár nánko, mao yiráp pourou ponankor yaomwinámp wouroukoump naenámpon. Oukoumwan wae pwarnámp yae wonae fik námpara, yumo maniráp ankank koupoukour nap te, kwaporok táman napon. Yumo fwapia wawenke! Yiráp tére konap aropao yiráp yopwar mekamp fɨr tia koropea napo, yumo kwekáriaka, mani ponankor nénk moia, ankwapmwaek yumokuráp por pap konapono. Tá am ankwapmwaek pátenap mani támao yoporrá wumwi nánko, am tére arop fárákapamp wumwi karao kor Ponankor Kárákáre Tokwaeráp Tokwae Karamp woupwi mek akwap námpon. Yumo mámá apárok yakáp nap fek warákáránk mwanap kokwapwe ankankan ti napon. Yumo fɨr tokwae fépérrá nununkwi nap te, bulmakauran tokwae kari yak nánko, yankop mwaria nánap nap niamp napon. Yumo kwapwe kare aropan kotiaka ankank moráp arop arákarea pap napo, yumwan nopok am fek kar sér mo, wampwe kwaeria pwarará am fek sumpwi námpon.
Kárákáre fek fokopeyakrá Jisasén yépék mwanámp kar
Aenámpara, kémpiyae tárápu, yumo te ankár Kwar Tokwae Kar warko ék naenámpara, yépékria kárákáre fek yakáp kipo. Yumo te wae méron: Aropao noump nánko yopwar yoroia pwatea taokeyakáprá yépékrá tukupea, am fɨr kare nánko fári konapnámp taknámp mwanapon. Kwar Tokwae warko ék naenámp yae te wae fápae námpara, yumo kor ankár nɨnɨk kárákáre sámpea, sánánkar yakápria yépék kipo.
Ononamp fákáre, yumo te yiráp ankwapyaenápén nonopok yoporrá e-poup sérari kwapon. Am tak nap fek te Jaso yumwan nopok touwe kwatae sánk naerámpon. Yumo fwapia wa kip: Jas ék naeria nánap námp te wae fae námpon. 10 Ononamp fákáre, yumo te fwapia nɨk kipo: Profet fákárerao wokwaek kar Kwar Tokwaeramp e fek kar farákápapo, épérépnap aropao man nkwakwe make napo kuri, mao te kárákáre fek yae-párák kare yakápapon. Yumo kor am fárákapao takiap nɨnɨk táman sámpea mántwaok kipo. 11 Nomo má kar te wae mér námpon: Manénkɨr farákápap arop te, nkwakwe make kar koropriaka touwe tokwae sámpria kor, kárákáre yakápiakapan, wakmwaek warákárapon. Yumo te Jopomp kar te wae wawiapon. Mao nkwakwe make ankank náráp pourouk koropámpan kor nɨnɨk kárákáre sámpea fokopeyakeanánko maok, nánkár wakwmwaek Kwar Tokwaerao man yaewouriaka yae-páráki papámpon. Am takimp te, yumo kor wae mér napono. Kwar Tokwae nomwan kor yonkwae touweria aropomp saráp yak konámpon.
Fou e sér i konámp kar
12 Aeno ononamp fákáre, yumo fou e sér mwaria te, yámar mekamp ankankamp e, tá apárok mapekamp ankankamp e, tá ankwap ankankamp e fek kor fou e séri kwapono. Taki nap fek Kwaro yumwan nopok kot naeane. Moan nap kwamp, párák ‘Mono’rá sér, tá karenoria nap kwamp, ‘Yeno’rá sér kip.
Kwapwe kare aropao Kwarén sénámp kar
13 Aeno yumo ankwapao nkwakwe make kar korop nánko te, mao te Kwarén kar toropwap kun. Tá ankwapao warákárámp kwamp te, tár kar sámpeaka, Kwaromp e sakap kun. 14 Tá yumo ankwap ankárank touwe sámpria te, siosén taokeyakáp konap aropan wumwi nánko maok, koropea Kwar Tokwaeramp e fek maomp pourouk wel papria maok, Kwarén ‘Man yaewourae’rá sér mwanapon. 15 Táte am fárákapao Kwarén mér nap fek kar toropwap napo te, Tokwae Karao am aropamp touwe fwapi pap naenámpono. Aeria mao kwatae nɨnɨk sámpá yak nánko te, Kwar Tokwaerao am kwatae nɨnɨk ponankor tirá épér naenámpon. 16 Ae naenámpara, yiráp kwatae nɨnɨk ankwapyaenápén nonopok érik farákápria maok, yumo Kwaro am fárákapan yaewouranoria kar toropwap napo, Kwaro yumwan yaewouriaka yiráp touwe fwapi pap naenámpon. Yae-párák kare aropao Kwarén sénámp kar te kárákáre korara, arop ankwap fárákapan fwap yaewour naenámpon. 17 Elaija te arop námoniamp makerao maok, Kwarén ‘Warákam sámp-kérép kwapono’ ria kárákáre fek sérimpon. Aenko, yinɨnk yopwariaka tokwampok yunk máte warákam ék moi yakánko maok, 18 warko Kwarén kar toropwapánko, warákam ékria maok, yopwar mekamp fɨr yae-párák forokorimpon.
Arop mwae pwar nánko, warámp mwanap kar
19 Ononamp fákáre, yumonap mekamp arop ankárankao Kwaromp kar kare pwararea, mwar mwaek yárak nánko, arop ankwapao man warko warámpea korop námp te, mao waeman kwapwe kare nɨnɨk námpon. 20 Yumo te arakrá nɨnɨk kip: Arop kwatae mwae-párák akwapnámp aropan warko Kwaronámpok warámp-sankorop námp te, maomp waemp te yaomwi mek akwap mono, Kwaro maomp kápae kare kwatae nɨnɨk tirá épéri námpon.
5:6 Wkp 24:15; Mt 6:19-21; Mk 4:19; 1 Ti 6:9-10 5:7 Ga 6:9; Hi 10:36-37 5:8 Fl 4:5; 1 Te 3:12-13 5:9 1 Ko 4:5 5:10 Mt 5:11-12 5:11 Jop 42:10-13; 1 Pi 2:19 5:12 Mt 12:36 5:13 Sng 50:15; Kl 3:16 5:15 Snd 28:13; 1 Jo 1:9 5:18 1 Kin 17:1; 18:1,42,45 5:19 Mt 18:15; Ga 6:1 5:20 1 Pi 4:8