5
Jisaso faonkwe wi feknámp farákápámp kar
Jisaso am kápae kare koumteouráp arop táman nkea ankwap faonkwe fek poká tank nánko, mao éréképá yárak i konámp arop fárákap maonámpok korop. Aenapo, Jisaso am fárákapan arakrá sér,
Kwaro ourour nénk naenámp kar
“Am arop fárákap, Kwaromp nɨnɨkan mér mwanámp pwi moianrá nɨnɨk napan te, Kwaro ourour nénk naenámpon. Mao te Kwaro náráp firáp taokeyak naenámp mek yakáp mwanapon.
Tá arop fárákap éménkrá yakáp napan te, Kwaro ourour nénk naenámpon. Am ourour te ará: Mao fwap am fárákapamp nɨnɨk kwapwe karerá kák naenámpon.
Arop fárákap námokuráp e anámprá sánánkar yakáp i konapan te, mao ourour nénk naenámpon. Am ourour te ará: Mao ‘Am fárákapan kápae kare ankank nénk nanamp’rá sérinámp ti mwanapon.
Arop fárákap Kwaromp nɨnɨkaok akwap nae kar kɨkiankria fɨr fánae kar námp niamp, tá éntan nɨkɨp námp niamp námpan te, Kwar ourour nénk naenámpon. Am ourour te ará: Mao am fárákapamp nɨnɨk mek pwirá kák naerámpon.
Tá arop fárákap arop ankwap fárákapan aropomp napan te, Kwaro ourour nénk naenámpon. Am ourour te ará: Mao nopok am fárákapan aropomp naerámpon.
Arop fárákap maomp nɨnɨk yiki kukarrá yakáp napan te, Kwaro ourour nénk naenámpon. Am ourour te ará: Am fárákap fwap man nke mwanapon.
Arop fárákap arop ankwapao yoporrá yorowar napo, taki kwaponoria yonkwae porokwe pap napan te, Kwaro ourour nénk naenámpon. Am ourour te ará: Mao am fárákapan ‘Yumo te onomp tárápuno’rá sénaenámpon.
10 Arop fárákap yae-párák kare nɨnɨkaok tukup nap fek, aropao touwe kwatae sánk napo te, Kwaro am fárákapan ourour nénk naenámpon. Am ourour te ará: Am fárákap te Kwaro náráp firáp taokeyaknámp mek yakáp mwanapon.
11 Táte arop fárákapao yumwan nke napo, yumo ononampaok napo, am fek yumwan wouroump kar sérarrá yumwan sámpá yampourourá, nkwakwe make kwatae kar kwekárrá sérar napo te, Kwaro yumwan ourour nénk naenámpon. 12 Yumo fwapono, yonkwae kárámprá warákárrá yakáp kip. Yumo nopok sámp mwanap ankank tokwae te yámar mek tank námpon. Yumwan am tak nap te, wokwaek profet fákáreran mékɨr sámpá yampourouiap táman napon.”
‘Jisasomp firáp arop oukwe ntia wae niamp’rá sénámp kar
Mak 9:50; Luk 14:34-35
13 Tá Jisaso ankwap kar arakrá sér, “Yumo onan éntér papnap arop fárákap yumo te oukwerao napenámp niampon. Aeno táte oukwe nape konámp pwar nánko te, nomo mokopianánko am oukwe warko nape naenámpon? Taknámp oukwe te warko nape naenámp pourou mo námpara, arop fárákapao apárok wakár-sɨtenapo, arop am fek pumpur i konapono.
14 Yumo te apárokamp wae niampon. Némp narek faonkwe wi fek yak námp te, am fekamp yaomwi wae te mek wouroumpeyak mo i konámpon. 15 Tá arop lam pounkouroupea te, tap woukwapá pap mo i konapon. Ankár narek kákánar fek páte napo, am nap mek yakápnap arop fárákapan wae sánk konámpon. 16 Táte taknámp yiráp waerao kor koumteouráp arop nke nap fek wae kwapwe nánko, am fárákapao yumo kwapwe kare nɨnɨk nap nkea am fárákap fwap yámar mek yaknámp yiráp Naropwaromp e narek sampok mwanapono.”
Kwaromp lo kar
17 Tá Jisaso ankwap kar arakrá sér, “Yumo te ono lo ntia profet fákáreramp kar sámp-sɨnaeria ék nampan mpwe kwapono. Ono te am táman tirá épér mono. Ono korop namp te pwi kare pap nanampria korop nampono. 18 Ono yumwan kare kar sénampon: Nánkárap mokopia yámar ntia apár pwar námpon kor, lo kar ankwap kánanke moyak mono. Ankár lo te taki yakrá akwapea am kápae kare ankank loao sénámp korop naerámpon. 19 Aeno táte arop lo kar ankwapmwaek kánanke wae sɨr konámpao, arop ankwapan kor, take pourouráp nɨnɨk fek yénk námp te, maomp e te Kwaromp firáp arop yakáp nap mek te kánanke kwarok námpon. Aeno arop lo karwaokria, koumteouráp aropan kor ‘Mántwaokenk’ ria farákáp námp te, maomp e te Kwaromp firáp arop yakáp nap mek tokwae kari yak námpon. 20 Ono waeman yumwan sénampon: Yiráp Kwaromp karwaok nɨnɨk kwapwe, lo yénk i konap arop ntia Farisi fákáreao i konap nɨnɨkan kámákár akwap mo námp te, yumo Kwaromp firáp mek yakáp mwanap pourou mo karenono.”
Arop ankwapént kar fwapokwap i konap kar
21 Tá Jisaso ankwap kar arakrá sér, “Am lo kar wokwaek yiráp appeyaenáp sámpap te yumo wae wawi napono. Am te arakrá sénámpon: Amo arop sámp-wouroump kwapono. Tá arop ankwapao arop sámp-wouroump námp te, mao te ankár kot naenámpon. 22 Aeno ono yumwan sénampon: Arop náráp ankwapnápén yoporianámp te, mao te kot naenámpon. Tá arop ankwap náráp ankwapnápén wouroump kar sénámp arop te, mao te Juda Kaunsil fákáre ou mek kot naenámpon. Tá arop ankwap ankwapao pwarápae tokwae sámp naenámp kar sénámp te, Kwaro man yaomwi mek sɨnaenámpon.
23 Ae naenámpara, amo waráp ofa lotu nap tokwae mek Kwarén sánk naeria sakwap napao, amo waráp ankwapnáp amo maninapan nɨnɨk tokwaenámp nɨnɨk nap kwamp te, 24 amo ankár waráp ofa alta wonae fik pátará, manénkɨr akwapea waráp ankwapnápént amo aminap kar fwapokwapampo. Amo fwapokwapia pwarará maok, amo warko akwapea waráp ofa Kwarén sánkampo.
25 Táte arop ankwapao amwan kot naerianánko te, yumo oukoumwan mwaeaok akwap nep fek táman amo koupour méntér kar fwapokwapampo. Takria amwan am aropao kot i konámp aropamp yaek pap nánko, kot i konámp aropao amwan plismanomp yaek pap nánko, amwan plismano yae-souwe fákapea kalabus nap mek papantáno. 26 Ono amwan kare sénampon: Amo ankank ponankor manénkɨr nopok sánk moia te, amo kalabus nap te pwar akwap mono.”
‘Poumarop ankwapamp yupu nkea kɨkianki kwapono’rá sénámp kar
Mak 10:11-12; Luk 16:18
27 Tá Jisaso ankwap kar sérrá, “ ‘Ankwapamp yupurént, poumaropént kokopori kwapono’rá sénámp te wae wawi napon. 28 Táte ono yumwan sénampon: Arop ankwapao yupu ankwapan yi fek saráp nkea, man kɨkiank námp te, waeman maomp nɨnɨk mek te wae méntér kokopor námpon.
29 Takria te, waráp yirao amwan kwatae nɨnɨk mek sámpá akwap nánko te, amo ankár am yi wurukupea sɨrampo. Yae-párák am taknámp pourou ankwapmwaek moyak nánko, amo fwap waráp pourou ponankor yaomwi mek pɨk mo naenámpon. 30 Táte amo waráp yae-párák mwaek yae koranánko, kwatae nɨnɨk mek pɨká párákap nap kwamp te, amo ankár am yae kor karámp-tákapea sɨrampo. Am pourou ankwapmwaek ták-sɨrarea napo maok, fwap waráp pourou ponankor yaomwi mek pɨk mo naenámpon.”
‘Arop yupu pwar kwapono’rá sénámp kar
31 Tá Jisaso ankwap kar arakrá sér, “Wokwaek te arakrá sér i konapono: ‘Arop ankwap náráp yupu pwar naerámp kwamp te, ankár am yupu pwar konap pepa kumwia man sánkea pwar naenámpon.’ 32 Aenámpan maok, ono yumwan sénampon: Aropao náráp yupu arop ankwapént kokopor mo námpan kwaporok pwar nánko, akwapá ankwap nap mek tank námp te, am arop támao nánko, am yupu poumou nap mek tank naenámp lo kwe-pwararea kokopor námpon. Tá taknámp, arop ankwap poumaropao pwate nánko yaknámp yupu sámp námp te, mao kor poumou nap mek tanknámp loan kwe-pwararea kokopor námpon.”
‘Narekamp ankankráp’rá séri kwapono
33 Jisaso ankwap kar arakrá sér, “Tá ankwap kar appeyaenáp fákárerao sámpap yumo wokwaek wawi nap te ará: ‘Amo ankwap ankankan “Kare kar narekamp ankankráp tak nanamp”rá sénap kwamp te, kwekária pwar kwapono. Amo ankár Kwar Tokwae nke námp fek am sérinapaok taknámp karampo.’ 34 Aean maok, ono yumwan sénampon: Yumo ‘Narekamp ankankráp’rá séri kwapono. Ankár mo karono. Yumo kar ankwap fou e séria ‘Yámar me’ séria, am fek fou e séri kwapono. Am te Kwaro am fek tank námp támaono. 35 Yumo ‘Mámá apár’ séria, am fek fou e séri kwapono. Am te Kwaro tankria am fek pu pátea tank námp támaono. Tá yumo ‘Taun Jerusalem’ séria, am fek fou e séri kwapono. Am Jerusalem te King Tokwaeramp taun nono. 36 Tá amo waráp yépe kor séria am fek fou e séri kwapono. Am te amo me pwae ankwap wupwi pap, tá yákáre pap nanap pourou mono. 37 Aeno am take pourouráp kar farákáp nap te, Satano nénk námpon. Yumo ankár ‘Yeno’rá sér, tá ‘Mono’rá sénap te, wae támaono.”
‘Yumwan napo te, nopoki kwapono’rá sénámp kar
Luk 6:27-31
38 Tá Jisaso ankwap kar arakrá sér, “Wokwaek arop fárákapao arakrá sérap yumo wae wawiapon: ‘Arop ankwapao waráp yi porokwapá koraokop nánko te, nopok kor am aropamp yi porokwapá koraokopampo. Tá arop ankwapao waráp yu kor porokwapá kɨrɨkɨp napo te, nopok kor am aropamp yu kor porokwapá kɨrɨkɨpampo.’ 39 Aerá séri napan maok, oukoumwan te ono yumwan sénampon: Arop yumwan kwatae sokoro napo te, nopoki kwapono. Arop ankwap waráp wapra kor fek porokwap nánko te, amo ankár sámp-arákarrá ankwapmwaek wapra kor sánkampo. 40 Táte arop ankwap amwan kotria waráp siot sámp naeria nánko te, amo waráp saketan kor man sánkampo. 41 Táte ami mekamp arop ankwapao amwan, náráp kápae sámpea, mwae kup ankárankamp kilomita fek akwapaeria kárákáre nánko te, amo ankár méntér akwapea mwae kup anánk kilomita fek yárakampo. 42 Táte arop ankwap amwan ‘Ankank sápae’rá sénánko te, amo ankár man sánkampo. Táte arop ankwap ‘Amwan nánkár nopok sánk nanampan sápae’rá sénánko te, man monoria younkwe sánk kwapono.”
Yopor aropan nouroup i konap kar
43 Tá Jisaso ankwap kar arakrá sér, “Wokwaek arop fárákapao arakrá sérap te yumo wae wawi napon: ‘Amo ankár waráp nouroupén saráp warákárria waráp yopor aropan te kokwarokampo.’ 44 Aerá sériapan maok, oukoumwan te ono yumwan sénampon: Yumo ankár yiráp yopor aropan kor nouroupria, yumo ankár am arop fárákap yumwan sámpá yampourou nap ‘Man yaewourampo’ ria Kwarén sér kipo. 45 Takria maok, yumo te yiráp yámar mek yaknámp Naropwaromp tárápu kare yakáp mwanapon. Mao te kwatae aropan kor yaewour, tá kwapwe kare aropan kor yaewourria yámar yokwap naenámpria narek pap námpon. Tá yae-párák karenap aropan kor yaewour, tá yae-párák monap aropan kor yaewourria warákam sámp-kérép konámpon. 46 Táte yumo arop yumwan nouroup napan saráp nouroup nap te, yumo am fek nopok apae sámp mwanapon? Takis sámp konap arop fárákapao kor * waeman tak i konapon. 47 Táte yumo yiráp ankwapyaenápén saráp ‘Gude’rá sénap te, yumo apae ankank fek arop ankwap fárákapamp nɨnɨk kwapwe kámákár tukup napon? Kwarén mér monap arop fárákapao kor waeman tak i konapono. 48 Yumo ankár yámar mek yaknámp yiráp Naropwar yae-párák kare yak námpnámp taknámp yumo kor yiráp nɨnɨk mek yae-párák kare yakáp kipo.”
5:4 Yé 7:17 5:5 Ef 4:2 5:7 Je 2:12-13 5:8 1 Jo 3:2-3 5:10 1 Pi 3:14 5:11 1 Pi 4:14 5:12 Je 1:2 5:14 Jo 8:12 5:15 Mk 4:21 5:16 Jo 3:21; Ef 5:8-9; 1 Pi 2:12 5:17 Ro 3:13 5:18 Lu 21:33 5:19 Je 2:10 5:20 Mt 23:3; 2 Ti 3:5 5:21 Kis 20:13 5:22 Je 3:6; 1 Jo 3:15 5:24 Mk 11:25 5:27 Kis 20:14 5:31 Lo 24:1-4 5:33 Kis 20:7 5:37 Je 5:12 5:38 Kis 21:24 5:39 Lu 6:29; Jo 18:22-23; Ro 12:17-19 5:40 1 Ko 6:7 5:43 Lo 23:6 5:44 Lu 23:34; Ap 7:60; 1 Ko 4:12-13; 1 Pi 3:9 5:45 Ef 5:1 * 5:46 ‘Takis sámp konap arop’rá sénámp te, Juda arop fárákap Rom firamp nɨnɨkaokria am fek mani sámprá, tá náráp arop firamp yaekamp takis sámp napao maok, ankwapmwaek te námoku mwanámpria sámp konapono. Am fárákapan te Juda firao ‘Kwatae nɨnɨkráp arop’rá sér i konapono. 5:48 Lu 6:36; 1 Pi 1:15-16