2
Kwekár tisamp kwatae nɨnɨk
Wokwaek kar kwekár profet fárákap Israel fi mek téreapon. Aeno tá taknámp yumo ou mek kor kwekár tisa fárákap tére mwanapon. Am fárákapao kánánkámp námokuráp kwekár nɨnɨk fek farákápria, yiráp waemp kwatae pap mwanapon. Am fárákap te Jisas Tokwae Karao man kor yamokwapea érékép námpan warko man younkwe sɨr mwarea napon. Am fárákap takria te námoku támao koupour touwe kwatae sámp mwarea napon. Aeria kápae kare arop am kwekár tisa fárákapamp kokopor nɨnɨkaok tukup napo, arop ankwap fárákap nkea Kraisomp nɨnɨkaok tukup konap nɨnɨkan te wouroump kar sér mwanapon. Am kwekár tisa fárákap te maniantá kɨkiank kar i konap arop fárákapara, kápae kare kwekár kar sérarrá paokoprá, yiráp maniráp ankank ti mwanape. Tak napan maok, wokwaek kar Kwaro yae nánapi pwate námp fek am fárákapan kot nánko, am fárákapao touwe kwatae sámp mwanapon. Am touwe sánk naenámp ankank te apae ampnámp námpanápe, mono. Am te érik karaok yakrá yépék námpon.
Wokwaek ensel ankwap fárákap kwatae nɨnɨkapo te, Kwaro námoku mwar takanáponoria yépék mono, mao te am fárákapan me tokwae kɨrɨkɨp támáre mek épéri tenánko, am mek yakáprá mao támao kot naenámp yaeran yépék napono. Wokwaek kar Noa koumteouráp aropan ‘Kwaromp nɨnɨkaok araki yakápenk’rá sérimpon. Aerámpan maok, am fárákap Kwarén younkwe sɨrapo kor, námoku mwar takanáponoria yépék mono, mao éntenk tokwae sámp-kérépánko, am fárákap ponankor ént mek faokarapono. Aeno Noa te am fárákapan yae-párák kare nɨnɨk farákápámp aropara, Kwaro Noa ntia maomp fákánek séraroan taokeyakánko, yae-párák yakápiapono.
6-8 Sodom ntia Gomora te taun tokwaenono. Am mekamp kwatae kare arop fárákap poumou kok kokoporrá paokop napara, Kwaro séránko, yaomwirao fári pwatenánko, yaomwi ntu mwar yakámpon. Am taun anánkaopwe mekamp aropan touwe kwatae sánkámp te, nánkár wakmwaek Kwarén younkwe sɨnámp aropan touwe kwatae am fárákapan kor korop naenámpan yénkép námpon. Loto am Sodom, Gomora mekamp kwataenap arop ou mek yakria am fárákapamp kwatae nɨnɨk nkerá, kumur méntép kwatae kar sérarapo, wawimpon. Aenámpao maok, maomp nɨnɨk te yae-párák kare yakria maok, am fárákapao lo kwe-sɨrarrá, kwatae sokoro nap táman nkea, kokwae kareria, tak te mon karrá nɨnɨk tokwae námpon. Aenámp fek, Kwaro am yae-párák kare Lotén am yaomwi wouroukourámp mekamp warámpánko, fwap yakámpon. Kwaro tak i konámpara, nomo wae mér, arop Kwaromp nɨnɨkaok tukup napo, man ankank kwatae korop nánko te, Kwaro am wae nkea mérianámpan man yaewour i konámpono. Táte kwataenap aropan kor Kwaro wae nkea mér námpara, nopok am fárákapan touwe kwatae nénk nanampria oukoumwan ti-fákeyakrá akwapea kot naenámp yae fek naenámpon. 10 Táte koumteouráp arop pourouk énounkouprá kɨkiankáprá kwatae kare nɨnɨk fek kokoporria, Kwaromp lo karan te kánanke kwataeran mpwenap arop fárákapan Kwaro youpoukwap tokwaeaka touwe tokwae kar nénk naenámpon.
Tá am yiráp ou mek yakápnap kwekár tisa fárákapao ták-sɨrirá paokoprá námokuráp nɨnɨkaok sarápria, kárákáre kor enselén te wouroump kar sérria apáp mo i konapono. 11 Aeno am ensel fárákapamp kárákáre tokwae te am arop fárákapan kámákár akwap námpan maok, Kwaro nke námp fek am kárákáre kor ensel fárákapao am fárákapan wouroump kar sérria kot mo i konapono.
12 Am arop fárákap te yao pwae mekamp nape fɨrao yonkwae kour moria námokuráp nɨnɨk fek kwaporok paokop i konapnámp, arop ankwap fárákapao kor kar karean sénapo te, am mér moria wouroump-sér i konapono. Am nape fɨr éntupwaro morok fékérianánko, arop yénképrá fári konapono. Am arop fárákapao kor nape fɨrao i konapnámp taknámp wour mwanapono. 13 Am fárákap arop ankwap fárákapan nkwakwe make kwatae nɨnɨk napo, nopok touwe kwatae sámp mwanapon. Námokuráp pouroukamp nɨnɨkaok nap te kumuruk saráp mono, wae fek kuri takrá paokoprá, kwapwe kare ritea warákár konapono. Takria am fek yumont koupoukarrá fánapao maok, maomp kwatae nɨnɨk nap yumo ou mek yakápria, yumwan oumi papria, yiráp eran kor kwatae pap napon. Aenapao maok, am fárákap te námokunap kwekár nɨnɨk táman warákáránk i konapono. 14 Am fárákapamp yi te kápae kare por koumteoump pourouk énounkouprá kokopor mwanap nɨnɨkan sámpá paokopria, kwatae nɨnɨk te pwar mwanap pourou mo námpono. Táte arop ankwap fárákap nɨnɨk kárákáre mo napan, kar porokwerá kwatae nɨnɨk mwaria érékép-tukup konapon. Am fárákap te ankwapamp ankank kɨkiank mwanap nɨnɨk waeman mákia maránki yakáp napono. Nánkár Kwaro am fárákapan touwe kwatae kare nénk naenámpon. 15 Am fárákap kwapwe kare nɨnɨkaok paokop i konap te pwararea, yiki mwaek tukupria épéréprá paokop napon. Am fárákap te Beoromp táráp profet Balamomp nɨnɨkaok tukup napon. Mao te kwatae nɨnɨkria am fek mani sámp naeria kɨkiankimpon. 16 Donki kar sér mo i konámpao maok, Balamo am tak námp fek mao aropnámp kar sérria Balamomp kwatae nɨnɨkan yoporimpon. Am donki taknámp nɨnɨk te profet Balamomp nɨnɨk am épépérép naerianámp táman taokari námpon.
17 Am kwekár tisa fárákap te ént merao torokwari yak námp niampono. Táte warákam támárenámp koumweran ouwi tokwaerao sámpea yárak námp niampon. Am taknap arop fárákapampor te Kwaro kɨrɨkɨp tokwae mek tukup mwanap némp nánapi pwate nánko yak námpon. 18 Am arop fárákap te nkwak mak mwanámprá épérépnámp kar sérara wae konapono. Arop ankwap fárákapan, kokoporrá pouroukamp nkwakwe make kwatae nɨnɨkanáponoria kar porokwerá sérar i konapono. Am fárákap tak nap támao, arop ankwap oukoumwan kar táman kwatae nɨnɨkao fákapá yak námp mekamp pwarará Kwaronámpok korop nap arop fárákapan poupwekáp napo, warko am kwatae nɨnɨk mek tukupea fákapá yakáp napon. 19 Am kwekár tisa fárákap am arop fárákapan sérrá, “Yumwan te apae ankankao fákapá fákeyak námpanáp, fwapono.” Aerá sénapao maok, mao námoku kare te kwatae nɨnɨkao fákapá fákeyak námpon. Am te arak i konámpon: Ankwap ankankao aropan poukeyak nánko te, am arop te man poukeyaknámp ankankamp yae ankore mek yak konámpono. 20 Tá kare, am fárákap waeman nomp Tokwae Kar námwan warko éréképnámp Jisas Kraisén mér kareria, am apárokamp kwatae nɨnɨkao fákapá yak námp pwarará, Jisas Kraisonámpok korop napon. Aenapan maok, am fárákap warko arári tukupea, am mek fákapá fákeyakáp nap te araki yakáp napon: Manénkɨr kwatae nɨnɨk fek fákapea, kwatae yakápiapan maok, táte warko tukupea fákapá yakápria kwatae kare yakáp napono. 21 Aeno am fárákapao yae-párák kare paokopnap nɨnɨk mér mo nap te, am te kwatae napono. Aeno táte am fárákapao Kwaro sánknámp yiki kukur sánk konámp lo sámpea napao, am táman younkwe sánk nap te, waeman kwatae kare napon. 22 Amnap ankank te as ntia kouao nepo, sér i konámp. As youpouki pwatea, warko arákarrá akwapá youpouk fári konámp niamp. Táte ankwap kar sérrá: Kou ént mek éntupia pourou yiki kwapwe námpao maok, warko akwapea kwar takére mek énou i konámp niampono.
2:1 Lo 13:1-5; Mt 24:24 2:3 Ro 2:24; 16:18 2:4 Mt 25:41 2:5 Stt 6:13,18; Hi 11:7 2:6-8 Stt 19:12-13,24 2:9 1 Ko 10:13 2:15 Nam 22:12,15-17,21,23,28-34 2:17 Ju 9-13 2:19 Jo 8:34; Ro 6:16-17 2:21 Mt 12:43-45; 26:24; Hi 6:4-6 2:22 Snd 26:11