12
Nomp pourou ankár Kwarén ofanámp sánk mwanámp kar
Kémpiyae tárápu, ono Kwaromp aropomp tokwaeran nɨnɨk namp kwamp, yumwan érik kárákáre fek sér rae: Yumo yiráp pourou te ankár oukoumwan yiki yakáp nap fek ankár Kwarén ofanámp sánkria, maomp tére mwanap amwar kar yakápria, Kwaro warákárnámp nɨnɨkaok saráp paokop kipo. Yumo tak nap te ankár yiráp Kwarén lotu kare nap támaono. Yumo te apárokamp aropao kwatae nɨnɨk fek paokop nap niamp paokopi kwapono. Yumo ankár, Kwaro numwar yiráp nɨnɨk wourékam yoroi papanorá yénképá yakáp kipo. Takria maok, yumo fwap Kwaromp nɨnɨk mér mwanapono. Am nɨnɨk te ará: Kwapwe kare nɨnɨk mériaka, Kwaro warákárnámp nɨnɨk, tá ankár pwi yaknámp nɨnɨkan mér mwanapon.
Yiki Kor Spiritamp nɨnɨk fek tére mwanámp kar
Kwaro námoku nɨnɨkia onan ourour sápea, náráp tére nanapria nánkáráp námpara, ono yumwan ponankor ankákárankan mér kipria sénae rae: Yumo te yiráp mér, yiráp nɨnɨk younkoup nap te, námo ankwapan kámákár akwap namprá nɨnɨkia warákár-séri kwapono. Yumo ankár fwapi youroukoupia maok, yae-párák kare nɨnɨkria yiráp Kwaro sánknámp mér am puri fek tére kipo. Nomo te wae mér námpon, nomp pourouk yakápnámp ankank te kápae karerao maok, moumountukri tére napono. Taknámp, nomo kuri aropao kápae kare námpao maok, Kraisén mér námpara, ankárankamp finono. Nomo ankákárank ponankor maomp pourouk tukuri yakáp námpara, énénki yakáp námpono.
Kwaro námokuráp nɨnɨk fek nomwan yaewourria maok, námokuráp ourour nomwan wor-pwate nánko, ankákárankrá moumountukri mér ti-sáp námpon. Aenámpara, arop ankwap profet kar farákáp konámp kwamp te, mao ankár náráp Kwarén mér námp puri fek farákáp kuno. Táte arop Kwaromp ankwap koumteouráp aropan yaewour naenámp mér námp kwamp te, mao ankár am tére táman tére kuno. Táte arop ankwap tisamp térean mér námp kwamp te, mao ankár tisa tére táman tére kuno. Táte arop ankwap ankwap fárákapamp nɨnɨk mek kárákáre sánk naenámp tére mér námp kwamp te, mao ankár am táman tére kuno. Táte arop ankank monap koumteouráp aropan yaewourrá ankank nénk námp kwamp te, ankár aropompria warákár fek nénk kuno. Tá arop ankwap tére taokeyak konámp te, mao te ankár am tére táman kárákáre fek tére taokeyak kuno. Tá arop ankwapao arop ankwapan aropompria yaewour naenámp kwamp te, ankár warákárrá yaewour kuno.
Nomo ankár ankwapyaenáp fárákapan nouroup kare mwanámp kar
Yumo arop ankwapan nouroup mwaria te, ankár kare kar nɨnɨk meknámp kar kipo. Yumo te kwekár nɨnɨk feki kwapono. Kwatae-námp nɨnɨk te ankár younkwek pwarará ankár Kwaromp kwapwe kare nɨnɨk fek saráp kip. 10 Yumo Kwaromp ankwap koumteouráp aropan nouroup nap te, ankár yiráp ankwapnáp karean nouroup i konap niamp kipo. Yumo ankár arop ankwapamp eran saráp kárákáre fek sakap kip.
11 Yumo te Kwaromp tére mwaria nap te, kokwae kwapono, kárákáre fek ankár tére mwar karrá warákárrá tére kipo.
12 Yumo te Kwarén mériaka, Tokwae Karao yumwan yaewouranoria yépékrá yakáp nap kwamp te warákárria maok, yiráp pourouk kar korop námpon kor, wampwe kwaeria kárákáre fek yakápria, Kwarén kápae kare por kar toropwap saráp yakáp kip.
13 Aeria maok, Kwarén mérnap arop ankwap fárákap ankank mo napo te, yumo am fárákapan yaewourria maok, tá ankwap némpoukamp arop yumonapok korop napo te, am fárákapan fwapia taokeyakáp kipo.
14 Tá ankwap te, arop yumwan kar napo kor, yumo Kwarén ‘Am fárákapan yae-párák kare yaewourae’rá sér kipo. Kareno, ankár makrá sér kipo. Aeno yumo te, Kwaro man kwatae papanoria kar toropwapi kwapono. 15 Yumo te ankár warákáránknap aropént warákáránk kipo. Tá yumo éménknap arop fárákapént éménk kipo. 16 Yumo te ankár yumokuráp pourouran yaewour i konap niamp, take pourouráp nɨnɨk fek arop ankwapan kor tak kipo. Yumo te, arop tokwae yakáp mwarrá nɨnɨki kwapono. Yino te mér kwapweráp aroponoria yiráp e sakap kwapon. Yumo te némpoukamp aropént fekarea tére mwarria warákár kipo.
17 Yumwan kar sénapo te, yumo nopoki kwapon. Yumo te arop ponankor nke nap fek te yae-párák kare nɨnɨkaok paokop kip. 18 Yumoku kok ampwae sámprá yorowar mwanap nɨnɨk sámp kwapono. Yumo ankár kápae kare por arop ponankor ankárankamp nɨnɨk fek yakáp mwanap nɨnɨkan saráp oupourounk kipo. 19 Onomp kémpiyae tárápu, yumwan napo te, yumo nopok mwaria nɨnɨki kwapono. Nánkár Kwaro námoku am fek nopok naenámpria pwar kipo. Kwaromp Buk fekamp karao arakrá sénámp te, yumo wae mér napon: Kwar Tokwaerao sérrá, “Nopok i konap tére te onomp téreno. Nánkárap onoku am fárákapan touwe kwatae sánk nanampon.” 20 Aeno táte arop amwan yopor i konámpao yae-porokwe nánko te, amo ankár man fɨr sánkampo. Tá mao ént nɨkɨp nánko te, amo ankár man ént sánkampo. Tak napo maok, amo taknap nkeaka amwan i konámp nɨnɨkia pwarápae tokwae sámp naenámpon. 21 Aeno arop yumwan kwatae sénapo, yumo nopok sér mwanap nɨnɨkao yumwan kwe-pwar naeane. Amo ankár kwapwe kare nɨnɨkria maok, kwatae nɨnɨk apárok sámp-anámp nanapono.
12:1 Ro 6:13 12:2 Ef 4:22-24; 5:17 12:3 Ef 4:7 12:5 1 Ko 12:12 12:8 1 Ko 12:7-10; 1 Pi 4:10-11 12:10 1 Pi 1:22 12:11 Kl 3:23 12:12 1 Te 5:16-18 12:14 Mt 5:44; Lu 23:34 12:16 Ro 14:19; Fl 2:2-3 12:17 1 Te 5:15 12:19 Lo 32:35; 2 Te 1:6-7