8
Kraiso kwatae nɨnɨk tirá épériaka nomwan Yiki Kor Spirit sápnámp kar
Oukoumwan te nomo Krais Jisasént koumpá yakáp námpara, lo te warko nomwan kot naenámp pourou mono. Oukoumwan te nomo te Krais Jisasompara, yiki yak sánk konámp Yiki Kor Spiritamp kárákárerao kwatae nɨnɨk ntia sumpwiramp poukwapnámp mekamp érékép nánko, amwar yakáp námpara, am lo te warko yumwan poukeyak mono. Lo te nomp kwatae nɨnɨk yaewour naenámp pourou mo námp te apae riteanápe, nomp épi nɨnɨk te Mosesomp loaok naenámp kárákáre te mo námpono. Aeno am ankank loao tére naenámp pourou mo nánko, Kwaro námoku tére námpon. Mao náráp táráp sámp-kérép nánko, ékia nomo kwatae nɨnɨkráp arop niampi námp te, nomp kwatae nɨnɨkan tirá épér naeria ék námpon. Tá maomp sumpwi fek Kwaro nomp kwatae nɨnɨk kákea kotia tomorompá pwara námpono. Kwaro am takimp te, nomo oukoumwan te wokwaekamp nɨnɨk fek paokop mono, Yiki Kor Spiritamp nɨnɨkaok paokopria maok, nomwan, loamp yae-párák kare nɨnɨkaok paokop mwanapria nimpon.
Arop fárákap wokwaekamp nɨnɨkaok paokop i konap te am nɨnɨk támao tokwae kari yakria poukwap námpon. Aeno arop Yiki Kor Spiritamp nɨnɨkaok paokop nap te, am fárákapamp nɨnɨk Yiki Kor Spiritao poukwap námpon. Aeno aropamp épi nɨnɨkaok saráp yárak námp te, am arop te sumpwi naerámpon. Tá Spiritamp nɨnɨkaok saráp yáraknámp arop te, yiki yakria yonkwae porokwe fek yak naenámpon. Aeno aropamp nɨnɨk wokwaekamp nɨnɨk fek saráp yárak námp te, Kwarén yopornámp aropono. Am te apae riteanápe, mao Kwaromp lo ankore mek yak moria, am loaok nae-námp te pwi mo kare námpon. Aropamp nɨnɨk wokwaekamp kwatae nɨnɨkaok saráp yárak námp te, Kwaro warákárnámp nɨnɨkaok naenámp pourou mono.
Aeno yumo oukoumwan te wokwaekamp kwatae nɨnɨk fek yakáp napanápe, mono. Kwaromp Spirit kare kar yumwan oupouroupeyak nánko te, yumo Yiki Kor Spiritamp nɨnɨk fek paokop mwanapon. Aeno arop ankárank Kraisomp Spirit yak mo námp te, mao te Kraisomp arop mono. 10 Kwatae nɨnɨk te yiráp pourouan sumpwi pap naenámpan maok, Kraiso yiráp pourou mek yak nánko te, yumo Kwaro nke námp fek waeman yae-párák kare arop yakáp napara, yiráp waemp te kwapwe kare yiki yakáp mwanapon. 11 Kwaro Jisasén apár me mekamp fárámpea papámpon. Aeno am Kwaromp Spiritao yumwan oupouroupeyak nánko, Kwar te Jisas Kraisén apár me mekamp fárámpea papámpara, maomp Yiki Kor Spiritamp tére fek yumwan kor taknámp yiráp sumpwi konap pourouan yiki yak nénk konámpono.
Yiki Kor Spiritao tére námp fek Kwaromp tárápu yakáp námp kar
12 Kémpiyae tárápu, wokwaekamp nɨnɨkaoi námpan, nomo kor nopok ampaok paokop mwanámpanápe mono. Nomo nopok mwanámp yak námp te Yiki Kor Spiritamp nɨnɨkaok paokop mwanámpon. 13 Aeno yumo wokwaekamp nɨnɨk fek paokopria te, yumo sumpwi mwarea napon. Aeno Yiki Kor Spiritamp kárákáre fek maok, yumo pourou fekamp wokwaekamp nɨnɨk sámp-wouroumpea, yiki yakáp mwanapon. 14 Arop ponankor Kwaromp Spiritaok paokop nap te, am arop fárákap te Kwaromp tárápuno. 15 Kwaro yumwan sánknámp Spirit te yao-pwaeráp niampao yiráp waemp poukeyak námpan yumo apáp mwanapanápe. Yumo sámpnap Spiritao yumwan fwapokwapianánko, yumo Kwaromp tárápu yakáp napara, Yiki Kor Spiritamp kárákáre fek táman maok, nomo nomp Naropwarén ‘Ayao’rá wumwi ri konámpon. 16 Kwaromp Yiki Kor Spiritao nomp waempént tapokwapria maok, nomo énénki érik sérrá, ‘Nomo Kwaromp tárápu yakáp námp’rá sér i konámpono. 17 Ae konámpara, nomo Kwaromp tárápu yakáp námpara, nánkár wakmwaek nomp Naropwar Kwar nompor nánapi pátenámp ourour te Krais sámp námpnámp taknámp mwanámpon. Ae mwanámpara, nomo oukoumwan máyakáp námp fek, Kraiso tére kwapweria touwe sámpámpnámp taknámp sámpeanámp te, nomo kor Kraisént yámar mek wae tokwae kwapwe fek énénki yae-párák kare yakáp mwanámpon.
Nánkár wakmwaek nomo yámar mek kwapwe kare tankáp mwanámp kar
18 Onomp nɨnɨk te, nomo oukoumwan sámpnámp nkwakwe make touwe kwatae máte kánanke kwarokono. Nánkár wakmwaek nomwan Kwaro yámar mek sáp naenámp wae te yoporop tokwae karono. 19 Kwaro yoroimp ankank ponankor te, Kwaro nomwan náráp tárápu érik farákár mwanámp kean kárákáre fek yépékrá yakáp námpon. 20 Oukoumwan te Kwaro yoroimp ankank ponankor yae-párák yak mo, kounkour námpon. Am taknap ankank te námoku kwaporok napanápe. Kwar námoku taki yakápanáponria pwate nánko napon. Nánkár wakmwaek Kwaro kwapwe kare tére tére naenámpan yépékrá yakáp nap te arak naenámpon: 21 Oukoumwan tomore naenámp ankank fákapá yakáp nap, nánkár Kwaro má ankank ponankor fwapokwap nánko, am ankank Kwaromp tárápu nomont amwar kar kwapwe kare yakáprá warákár tokwae mwanámpon.
22 Nomo wae mér námpon: Ankank ponankor Kwaro yoroi námp te, yupurao táráp sámp naeria touwe sámprá fépén i konámpnámp taknámp fépénénkrá yakáprá koropea oukoumwan námpon. 23 Am ankank támao mwar fépénénk mono. Nomo kuri fépénénk námpon. Nomo Yiki Kor Spirit sámp námp te, Kwaro nomwan kwaporok sápnámp kwapwe kare ankank niampono. Aenámpan maok, nánkár am yae pwar nánko te, Kwaro nomwan ‘Náráp tárápuno’ ria érik sénámp fek te, nomp pourouao kuri amwar kar yakáp mwanámpan yépék námpon. 24 Manénkɨr te, Kwaro nomwan éréképanoria yépékrá yakápánko, érékép námpon. Aeno nomo ankank nke mwanámpria yépékrá yakápianámpan wae nke námp te, warko yépék mono. Táte arop ankárankao wae nke námp te, warko apaerá yépék naenámpanáp. 25 Aeno nomo oukoumwan nke monámp ankankan maok, táman nke mwanámpria am táman nɨnɨk kárákáre fek yépékrá yakáp konámpon.
26 Tá ankwap te, kárákáre monámp arop nomwan te Yiki Kor Spiritao yaewour i konámpono. Nomo apae ankank Kwarén sér mwanámp mér mo námpan maok, Yiki Kor Spiritao érik kar tákaprá sér mono, yonkwae meknámp saráp yonkwae touwe fopo. Aenánko, am fek táman Yiki Kor Spiritao nomp kar toropwap námp yaewour i konámpono. 27 Kwar te aropamp nɨnɨk mek nkeria, Yiki Kor Spiritamp am nɨnɨk wae mér i konámpon. Am te apae riteanápe, Yiki Kor Spirit te Kwar námokuráp nɨnɨkaokria, Kwaromp firáp arop fárákap nomwan yaewourrá kar toropwap i konámpon. 28 Nomo te wae mér námpon: Kwarén nourouprá warákárnámp arop fárákapan Kwaro kápae kare ankank méntér téreria kwapwe kare yaewour námpon. Am taknámp arop fárákap te Kwaro ‘Warko érékép nanamp’ ria wumwi námp támaono. 29 Am te apae riteanápe, am arop fákáre te Kwaro wokwaek kar mériaka, náráponoria nánkárápámpara, am fárákapao kor ankár maomp Táráp niamp yakáp mwanapon. Aeria maok, maomp kápae kare tárápu yakáp napo, Kraiso am fárákapamp naenáp yak naenámpon. 30 Am arop fárákap te wokwaek kar náráponoriaka nánkárápámpara, am fárákapan kor wumwi námpon. Aeriaka am fárákapan wumwirá sénámp te, ‘Yumo te yae-párák kare arop fákáreno’rá sénámpon. Mao ‘Yae-párák kare arop’rá sérinámp arop fárákapan te yiki yak kwapwe, tá námokuráp wae am fárákapan nénk námpon.
‘Ankwap ankankao Kwaromp aropompan taokor mono’rá sénámp kar
31 Aenámpara, Kwaro am térenámp ankank kwapwe te nomo te apaerá sér mwanámpanáp. Kwaro nomwan yaewour námp te, nomwan wa ampwae sámp naenámpanáp. 32 Mao te wokwaek námokuráp Táráp wuriman námoku sámp-fákeyak moimpon. Mao te waeman nomwan ponankor yaewour naenámpria man sámp-kérép námpon. Mao námokuráp Táráp wuriman sáp námpan nánko te, nomwan ponankor ankwap ankankan kor fwap ti-sáp naeria námpon. 33 Kwar te waeman námoku nomwan náráponoria nánkáráp námp te, wa nomwan kot naenámpon? Kwaro námoku waeman nomwan fwapokwapia ‘Yae-párák kare arop’rá sénámpon. 34 Nomwan te wa ‘Kwatae nɨnɨki nap fek touwe sámp nanap’rá sénaenámpon? Waeman Krais sumpwia warko fárámpea Kwaromp yae-párák mwaek ankank poukeyak námpara, mao kor nomwan yaewour naeria Kwarén sér i konámpon.
35 Kraiso nomwan aropomp tokwae námp te, apae ankankao mao aropomp námp mekamp pwarokwap naenámpanáp. Nomp nɨnɨk mek kápae fárámp námpao ni, touwe sámp námpao ni, aropao nomwan nkwakwe make sokoro napao nie? Nomwan yae-porokweao ni, wae waempyam mo námpao nie? Apáp mwanámp ankank korop námpao ni, nomwan tirá wour napao nie? Am ankank am te nomwan aropomp i konámp arop Kraisomp yaekamp te pwarokwap mono. 36 Am ankank nomp pourouk korop konámpan maok, arop ankárankao Kwaromp Buk fek kumwianámp karao sérrá,
“Yino waráp arop fi yakáp námpara,
kápae kare por yinan tirá wour i konapon.
Arop fárákapao yinan nke nap te,
yénképrá kák mwanap sipsip niamp námpono.”
37 Aeno Krais nomwan yonkwae touwenámp te, apae ankank nomp pourouk korop námpan kor, mao nomwan yaewour nánko kwe-pwar konámpon. 36 Sng44:22’ 38 Kare karon. Ono waeman mér kare nampon: Apae ankankao nomwan yonkwae touwenámp Kwaromp yaekamp samp naenámpanáp. Ae te sumpwi konapao ni, yiki yakao nie? Ensel fákáreao ni, kwatae-arop nkwakwe makeramp kárákáreao nie? Oukoumwan yakápnap ankankao ni, wakmwaek korop naenámp ankankao nie? 39 Yámar kear mekamp ankankao ni, waempomp némpoukamp ankankao nie? Mámá ponankor ankank máte, nomwan Kwaro aropompnámp mekamp pwarokwap mwanap pourou mono. Am aropomp te nomp Tokwae Kar Krais Jisas námpan sámp námpon.
8:4 Ga 5:16 8:6 Ga 6:8 8:9 1 Ko 3:16 8:13 Ga 6:8 8:15 2 Ti 1:7; Ga 4:6 8:16 1 Jo 4:13 8:17 Ga 4:7; Yé 21:7 8:18 2 Ko 4:17 8:20 Stt 3:17-19 8:21 Yé 21:1 8:23 2 Ko 5:2-4 8:27 Sng 139:1 8:28 Ef 1:11 8:29 1 Jo 3:2 8:30 2 Te 2:13-14 8:34 1 Jo 2:1; Hi 7:25 8:37 2 Ko 4:8-11 8:39 Jo 10:38