8
Sipsip Morokao buk fekamp fákánekan éntu kwar-pwarnámp kar
Tá Sipsip Morok buk fekamp fákánek tompnámp éntu kwar-pwar nánko, am ke fek te pourounk kánanke yak mo, tá yámar mek kar sérar mo, akwapea hap aua fek. Aenánko, wakmwaek ono nke nanko, ensel fákánek Kwaromp wonae fik foukouri yakáprá fákánek wur tia fákeyakáp. Tá ensel ankwap koropea alta wonae fik fokopeyak. Mao te gol fekamp dis am mek paura nánákáre souri pokanoria yankap konap yaek sámp-fákeyak. Aenánko man kápae kare paura nánákáre nénk. Am enselo am tia, kápae kare Kwaromp firáp aropamp kar toropwap i konap koupoukarea mént tapokwapea Kwarén ofa i konap golráp alta fek paprá Kwarén sánk. Am alta te Kwaromp sia king wonae fik yak námpon. Tá am yaomwi souri paura nánákáre yankap nap, ntia Kwaromp koumteouráp aropamp Kwarén kar toropwap i konap, am ponankor enselomp yaek pwarará narek pokea Kwaromp nás mek. Aenánko ensel paura nánákáre yankap konap dis am sámpea alta fekamp yaomwi am dis mek top-pwarámpea am yaomwi sámprá apárok sɨr. Mao apárok sɨrarrá pwaránko oukurér tokwae párákapria pourounk tokwae nánko, mékér wae fápárákár akwap nánko, apár némp yérur tokwae.
Ensel yiaworaopwerao wur fukurnap kar
Tá am fákánek ensel fákánek wur kor tia yakáprá wae wur foukour mwaria nánap. Tá ensel ankárankamp mao náráp wur fokop nánko maok, warákam ais, tá yaomwi ntia yɨrirént tapokwapea apárok kwarokor pɨk. Aenánko, ponankor apár yinɨnk mwaekamp ankwap ankárank mwaek kɨrɨkɨri mwaekamp apár, tá am mwaekamp yao ponankor, tá yiki kor apwar pwaeran kor ponankor yaomwirao fári pwar.
Tá ensel anánkao náráp wur fokop nánko, faonkwe tokwae fek yaomwi yurunknámp niamp sɨnapo, solwara mek pɨká párákap. Am solwara te yinɨnk mwaek fékérrá oumwi kákea pwate napo, ankwap ankárankamp mwaek te yɨri arákarrá yak. Aenánko am solwara mek yiki yakápnámp ankank yinɨnk mwaek pɨr-pwara nap am te ankárankamp mwaek fi te ponankor surumpwi pwar. Tá sip yinɨnk mwaek pɨrékarea pwaranap, ankárank mwaek ponankor tokopá akwap.
10 Tá ensel yinɨnkao náráp wur fokop nánko maok, térme tokwae ankárankamp yaomwi kare saromnámp yurunkia am yámar mek pwararea apárok pɨká párákap. Ént yinɨnk mwaek pɨr-pwarará oumwi kák tenap am térme ankárankamp mwaek ént oukurnámp mek, tá ént kar mek pɨká párákap. 11 Am térmeamp e te Top i konámp Marasin. Am ént yinɨnk mwaek pɨrékarea pwatenap ankárankamp mwaek te, am ént wae top kwatae kare. Aenánko kápae kare arop am ént fánapo, am fárákapamp yare mek topa wae nánko, am fek surumpwi napono.
12 Tá ensel yiaworao náráp wur fokop nánko, yámar ntia yunk, tá térme ponankor yinɨnk mwaekamp ankárank mwaek ponankor souroumpouri yakáp napo, wae yokor konap am táman kor yinɨnk mwaek pɨrékarea napo, ankárank mwaek kɨrɨkɨri wae yokor konámp akwapea kɨrɨkɨp. Aenánko, yámar ntia kumur ankárankamp mwaek kɨrɨkɨri te wae yokor mono.
13 Tá ono nke nanko, tu tokwae ankárankamp yámar mek amorik furukarea akwap. Ta ono wa nanko, mao tékén arakrá wumwi, “Koupoutáráp nap, koupoutáráp nap, koupoutáráp nape, apárokamp koumteouráp arop koupoutáráp nape! Am te apae riteanápe, ankwap yinɨnkaopwe ensel mao náráp wur foukour mwarea nap te, touwe tokwae koumteouráp arop fárákapan korop naenámpon.”
8:4 Yé 5:8 8:7 Kis 9:23; Jol 2:30 8:9 Kis 7:20-21 8:13 Yé 9:12; 11:14