4
Aropamp nɨnɨk mek épérépi papnámp kar
Yiki Kor Spiritao érik arakrá sénámpon: Nánkár wakmwaek ankwap ke fek arop ankwap fárákap Kwarén mér nap pwateaka Satanomp kwekár i konap kwatae spirit yénk i konap karan woupwi pátea wawia ampaok mwarea napon. Kwekár i konap arop fárákap te kwekár nɨnɨkan sámpá paokopria maok, am kwekár karan sér saráp yakáp napara, am kar támao am fárákapamp nɨnɨk mek top-pwarámpeyak nánko, náráp kwatae nɨnɨk yak námp warko nɨnɨkia mér mo i konapon. Aeria maok, am arop fárákapao ‘Yupu sámp kwapono’rá sér, tá nkwakwe make fɨran ‘Arop fári kwapono’rá sér i konapon. Aeno mao ‘Wurienk’rá sénap ankank te Kwaro yoroimp ankankara, nomo Kwarén méria maomp kar kareran kor mér námp kwamp te, fwapon, Kwarén aesioriaka sámpea fár mwanámpon. Nomo te wae méron, ankank ponankor Kwaro yoroimp te, kwapwe kare mwarono. Nomo monorá mwareano. Fwapono, nomo sámpria maok, Kwarén kar toropwaprá ‘Aesio’rá séria sámp mwanámpon. Kwaromp kar ntiaka nomo Kwarén kar sénámp te am fɨr fwapokwapianánko, Kwaro nke námp fek kwapwe kare konámpon.
Timoti ankár Kraisomp kwapwe kare tére arop yak naenámp kar
Amo má kar má kémpiyae tárápuran farákáp saráp yakria te, amo te Krais Jisasomp tére arop kwapwe yak nanapon. Amo wokwaek sámpap kar kwapwe Kristen mér i konap nɨnɨként tapokwapeaka ankár sámpá yárakria te, am fek kárákáre tokwae sámp nanapon. Aeno ankwap fárákapao Kwarén younkwe sánk konap épérép kar mwar farákáp nap te, amo ankár amwar yakria, Kwaro i konámp nɨnɨkaok tére kárákáreampo. Amo te wae mér napon, pourou poukwap konap asasais te nomp pourou fwap yakano ritea nomwan fwap tae morok yaewour i konámpono. Aeno Kwaro i konámp nɨnɨkaok tukup námp te, am támao nomwan kápae kare ankank fek yaewouriaka oukoumwan yiki yakáp námp fek, tá nánkár wakmwaek yaká yakáp mwanámpan kor yaewour i konámpon. Mámá kar fi te kare karara, arop ponankor kare karonorá mér mwanapono. 10 Nomo yiki yak konámp Kwarén yépékrá yakáp námpon. Mao te arop ponankoran warko érékép nae yonkwae námp te, nomo man mériaka ‘Kareno’rá sénámp arop nomwan kor kare kar warko érékép konámpon. Nomo am mér námpara, nomo térerá kárákárerá tukup konámpono.
11 Amo te ono farákápnamp kar man koumteouráp aropan méranáponoria yénkrá farákápampo. 12 Am fárákap amwan nke nap te, tár-ménki tae morok napan maok, takria amwan te kwaporok yaknap aropan mpwe mwanape. Amo am fárákap amonapaokanáponoria, amo kar sénap, amo yárak nap, amo arop ankwapan nouroup nanap nɨnɨk, amo Kwarén mér nap, Kwaro nke námp fek yiki kukur yaknap nɨnɨk, aran ampaok mwanapon. 13 Amo oukoumwan onan yépékrá yaknap ke fek te Kwaromp Buk fekamp kar arop wa nap fek nkerá farákápria maok, kar fi kor érik farákápria, Kristen i konap nɨnɨkan yénkrá farákápampo. 14 Sios taokeyakáp konap arop fákárerao waráp pourouk yae pap, tá arop fárákapao amo tére nanapan profet kar farákápapo, Yiki Kor Spiritao amwan ourour sánkámpan nɨk mo nanape. 15 Amo ankár am tére fwapia taokeyakria maok, amo ankár takrá térerá yak napo, arop ponankor waráp tére am nke napo, yae-párák kare naenámpon. 16 Amoku waráp nɨnɨk ntia aropan yénkrá farákápnap tére fwapia taokeyakampo. Amo kárákáre fek takrá yak napo maok, waráp waemp, tá waráp kar wanap aropamp waempao kor fwapi yak naenámpon.
4:1 2 Ti 3:1 4:2 2 Pi 3:3; 1 Jo 2:18 4:3 Stt 9:3; Ro 14:6 4:4 Stt 1:31; Ap 10:15 4:7 1 Ti 6:20 4:9 1 Ti 1:15 4:14 2 Ti 1:6; Ap 8:17