15
Kristo kɨmagek kɨmoron da pɨdagɨt
Not kabɨ, Gen Bin Tagɨsi dayɨgɨm uŋun do butji pabo pɨsaŋban nandani do nandɨsat. Gen Bin Tagɨsi kɨlɨ abɨdawit da uŋudon tebai akgaŋ. Ae gen dayɨgɨm uŋun tebaisi abɨdoni kaŋ, Piŋkop da uŋun Gen Bin Tagɨsikon da ji yokwikon baŋ tɨmɨtdɨsak. Yaŋ dɨma ani kaŋ, nandaŋ gadatji uŋun yo ɨsalɨ.
+Gen kɨnda abɨdagɨm uŋun da gen wagol madepsi asak. Gen uŋun kɨlɨ damgum. Gen uŋun yaŋ. Piŋkop gen tosok uŋun da arɨpmon Kristo nin dakon yokwi wɨrɨrɨt do kɨmakgɨt. +Ae Piŋkop gen tosok uŋun da arɨpmon amɨn da kɨmakbi tamogwan yɨpgwit, ae gɨldat kapbɨ aŋakwan kɨmoron da pɨdagɨt. +Ae Pita kon altaŋek don yabekbi 12 kabɨkon kɨsi altaŋ yomgut. Ae don nandaŋ gadat amɨn 500 yapmaŋdak uŋun kabɨkon altaŋ yomgut. Uŋun kabɨkon morapmɨ abɨsok ekwaŋ, mani dɨwarɨ kɨlɨ kɨmakgwit. +Ae don Jems altaŋ ɨmgut. Ae don yabekbi kɨsikon altaŋ yomgut.
+Uŋun kabɨkon altaŋ yomɨŋek don mibɨ do nagon altaŋ namgut. Nak monjɨ kɨnda altok altok bɨsapmonsi dɨma altaŋbi yombem. +Nido nak yabekbi kabɨ dakon pɨŋbinisi egɨsat. Ae amɨn da yabekbi yaŋ tagɨ dɨma nayɨgɨ, nido kalɨp Piŋkop dakon paŋmuwukbi paŋupbal ak do pi madepsi agɨm. 10  +Mani Piŋkop da nandaŋ yawok namɨŋek aŋpulugaŋban yabekbi kɨnda dagat da egɨsat. Ae nak do nandaŋ yawot agɨt uŋun dɨma suŋ tagɨt. Dɨmasi. Yabekbi dɨwarɨ yapmaŋek pi madepsi agɨm da asat. Mani naga dɨma asat, Piŋkop da nandaŋ yawok namɨŋek tapmɨm namɨŋakwan pi uŋun asat. 11 Do nak bo ae yabekbi dɨwarɨ da pi uŋun aŋ uŋun da yo madep dɨma asak. Yo madep uŋun Yesu kɨmot aŋek aeni pɨdagɨt uŋun dakon geni yaŋ teŋteŋaŋapno ji da nandaŋek nandaŋ gadat awit.
Don amɨn kɨsi morap kɨmakgwit uŋun kɨmoron da pɨdokdaŋ
12 Kristo kɨmoron da pɨdagɨt uŋun dakon geni yaŋ teŋteŋomaŋ, do jikon amɨn dɨwarɨ da mibɨlɨ nido “Amɨn kɨmakbi kɨmoron da arɨpmɨ dɨma pɨdokdaŋ” yaŋ yoŋ? 13 Asi, amɨn kɨmakbi arɨpmɨ dɨma pɨdoni kaŋ, Piŋkop da Kristo kɨmoron naŋ dɨma aban pɨdagɨt. 14 Asi, Kristo kɨmoron naŋ dɨma aban pɨdagɨt tam, gen yaŋ teŋteŋok amaŋ uŋun yo ɨsalɨ asak, ae nandaŋ gadat aŋ uŋunyo kɨsi yo ɨsalɨ. 15 Ae yaŋ tam nin Piŋkop da yo agɨt uŋun do top amɨn dagagɨmaŋ. Nido nin Piŋkop da Kristo kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt uŋun dakon geni yaŋ teŋteŋomaŋ. Mani Piŋkop da amɨn kɨmakbi kɨmoron baŋ dɨma paban pɨdoŋ tam, Kristo kɨmoron naŋ dɨma aban pɨdagɨt. 16 Asi, amɨn kɨmoron da dɨma pɨdoŋ tam, Kristo kɨmoron da dɨma pɨdagɨt. 17 Ae Kristo dɨma pɨdagɨt tam, nandaŋ gadatji da ji arɨpmɨ dɨma paŋpulugokdɨsak. Yokwi morapji sigɨn taŋ damɨŋakwa ekwaŋ. 18 Ae Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek kɨmakgwit amɨn uŋun pasɨlgwit. 19 Nin Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek uŋun da paŋpulugosak do jomjom aŋek ekwamaŋ. Mani nin yo tagɨsi on mɨktɨmon gɨn tɨmɨt do jomjom amaŋ tam, nin bupmɨ amɨn dakon mibɨ amɨn wagɨl yokwisi ekwamaŋ.
20 Mani yaŋ dɨma. Kristo kɨmoron da kɨlɨ pɨdagɨt. Uŋun pigaga jap bamɨ mibɨltoksi tosok uŋun da tɨlak kɨlɨ kɨmakgwit amɨn dakon wasok wasok amɨni pɨdagɨt. 21  +Amɨn kaloŋɨ kɨnda da kɨmot aŋalon agɨt, ae yaŋ gɨn amɨn kaloŋɨ kɨnda da kɨmoron da pɨdot pɨdot aŋalon agɨt. 22 Adam dakon amɨn kabɨ morap si kɨmokgoŋ, ae yaŋ gɨn Kristo dakon amɨn kabɨ morap egɨp egɨp abɨdokdaŋ. 23  +Mani nin morap Piŋkop da sɨlɨp yɨpgut uŋun da arɨpmon pɨdokdamaŋ. Mibɨltok Kristo, ae don tobɨl apjak bɨsapmon mɨŋat amɨn kabɨ morapni nin kɨmoron da pɨdokdamaŋ.
24 Uŋun da kwenon mibɨ bɨsap abɨŋakwan Kristo da koŋ mibɨlɨ mibɨlɨ tapmɨmɨ toŋ dakon kɨla amɨni uŋun paŋupbal aban pasɨl mudaŋakwa kɨla agak pi morap Piŋkop Dat da kɨsiron yɨpdɨsak. 25  +Nido Kristo dasi kɨla amɨn madep egakwan wɨgɨ uwal morapni pabɨŋ yopmaŋakwan pɨŋbini egɨpdaŋ. 26  +Ae uwalni mibɨsi abɨŋ yɨpdɨsak uŋun kɨmot. 27  +Piŋkop gen papiakon gen yaŋ tosok:
“Uŋun da yo morap pɨŋbini egɨpni do yopgut.”
Yo morap pɨŋbini egɨpni do yopgut yaŋ yosok, mani nin nandamaŋ, Piŋkop iyɨ Yesu dakon pɨŋbini dɨma egɨsak. 28 Ae don, yo morap Kristo dakon pɨŋbini taŋakwa Monjɨ da iyɨ naŋ Piŋkop dakon pɨŋbini yɨpdɨsak. Mibɨltok Piŋkop da yo morap Monji dakon pɨŋbini yopgut, mani Monji da iyɨ naŋ Piŋkop dakon pɨŋbini yɨpjak bɨsapmon Piŋkop da yo morap dakon wukwisini yɨtdɨsak.
29 Amɨn kɨmakbi kɨmoron da dɨma pɨdoni tam, mibɨlɨ nido amɨn dɨwarɨ da amɨn kɨmakbi paŋpulugok do telagɨ pakbi sosoŋ? Arɨpmɨ dɨma pɨdoni tam, nido uŋun aŋpak aŋ? 30  +Amɨn morapmɨ da pi amaŋ uŋun do toktogɨsi uwal aŋ nimɨŋek nindapba kɨmotneŋ do aŋ. Do amɨn kɨmoron da dɨma pɨdoni tam, nin mibɨlɨ nido uŋun pi amaŋ? 31 Not kabɨ, nak asi dayɨsat, Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo da jikon pi tagɨsi asak uŋun do butnokon da nandako yo madepsi asak. Dɨsi nandaŋ, uŋun bamɨsi. Ae yaŋyo kɨsi nandani, nak gɨldarɨ gɨldarɨ kɨmoronsi kɨŋ kɨŋ asat. Gen on bamɨsi yosot. 32  +Epesas kokupmon amɨn dɨwarɨ joŋ bɨt kɨlapyo yokwisi da yaŋ emat aŋek nak nɨt do awit. Kɨmakbi kɨmoron da dɨma pɨdoni tam, mibɨlɨ mɨni emat agɨm. Ae amɨn kɨmakbi kɨmoron da dɨma pɨdoni tam,
“aŋwa wagɨl kɨmotdamaŋ,
do jap pakbiyo madepsi aneŋ.”
33 Ji amɨn dɨwarɨ da top paŋkewaldaŋ do pɨndatni. Gen on dɨsi nandaŋ, “Ji amɨn yokwi gat muwutni kaŋ, aŋpakji tagɨ uŋun paŋupbal akdaŋ.” 34 Ji aesi nandak nandak kɨlegɨ tɨmɨgek yokwi ae saŋbeŋek dɨma ani. Asi jikon da dɨwarɨ Piŋkop dɨma nandaŋ ɨmaŋ. Ji da mayaktok pani do aŋek gen on dayɨsat.
Gɨptɨmnin kɨmoron da pɨdokdɨsak uŋun ŋwakŋwarɨ
35 Amɨn kɨnda yaŋ yokdɨsak, “Amɨn kɨmakbi kosit niaŋon da pɨdokdaŋ? Ae pɨdoni bɨsapmon niaŋen gɨptɨm da pɨdokdaŋ?” 36  +Uŋun nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn dakon gen kɨnda! Gak jap yet kwaokdal uŋun mibɨltok kɨmot aŋek don kwosok. 37 Ae wit bo ae jap dɨwarɨ dakon yerɨ kwaokdal uŋun jap bamɨ don kwokdɨsak uŋun yombem dɨma. 38 Mani Piŋkop da iyɨ nandaŋ kokwinɨgek yerɨ kaloŋ kaloŋ do obi tamɨyo iyɨkon iyɨkon wasosok. 39 Gɨptɨm morap uŋun arɨp gɨn dɨma. Amɨn uŋun gɨptɨmni ŋwakŋwat, ae bɨt kɨlapyo gɨptɨmni ŋwakŋwat, ae mɨnam gat ae tap kɨlapyo kɨsi yaŋ gɨn. 40 Kundukon yo toŋ uŋun gɨptɨmni iyɨ, ae mɨktɨmon yo toŋ uŋun yo kɨsi gɨptɨmni iyɨ. Mani kundukon yo toŋ dakon tɨlɨmni uŋun ŋwakŋwat, ae mɨktɨmon yo toŋ dakon tɨlɨmni uŋun yo kɨsi ŋwakŋwat. 41 Gɨldat kanek ae gɨkyo tɨlɨmni ŋwakŋwat ŋwakŋwat. Ae gɨk morap tɨlɨmni iyɨkon iyɨkon taŋ yomaŋ.
42 Amɨn kɨmakbi kɨmoron da pɨdokdaŋ uŋun yaŋ gɨn. Gɨptɨm wayɨkgamaŋ uŋun mɨktogɨ, mani gɨptɨm pɨdosak uŋun arɨpmɨ dɨma mɨktogɨ. 43  +Gɨptɨm wayɨkgamaŋ uŋun tɨlɨmni mɨni, mani gɨptɨm pɨdokdɨsak uŋun tɨlɨmni wagɨl tagɨsi. Gɨptɨm wayɨkgamaŋ uŋun tapmɨmni mɨni, mani gɨptɨm pɨdokdɨsak uŋun tapmɨmɨ toŋ. 44 Gɨptɨm wayɨkgamaŋ uŋun on mɨktɨm dakon, mani gɨptɨm pɨdokdɨsak uŋun Wup da egɨp egɨp ɨmɨsak.
Mɨktɨm dakon gɨptɨm tosok, do gɨptɨm Wup da egɨp egɨp ɨmɨsak uŋun yo kɨsi tosok gɨn. 45  +Piŋkop dakon papia da yaŋ yosok:
“Amɨn mibɨltogɨ, Adam, uŋun amɨn egɨp egɨpmɨ toŋ dagagɨt.”
Mani mibɨ Adam da amɨn do egɨp egɨp yomyom Wup dagagɨt. 46 Wup dakon egɨp egɨp da mibɨltok dɨma altagɨt. On mɨktɨmon egɨp egɨp da mibɨltok altagɨt, aŋakwan wup dakon egɨp egɨp da don altagɨt. 47 Amɨn mibɨltogɨ Adam uŋun on mɨktɨm dakon, ae mɨktɨm naŋ wasaŋbi. Ae Adam uŋun da buŋon nani uŋun Kwen Kokupmon da pɨgɨt. 48 Mɨktɨmon mɨŋat amɨn morap uŋun gɨptɨmni uŋun Adam dakon gɨptɨm yombem. Mani Kwen Kokup dakon gɨptɨmnin uŋun Kristo dakon yombem akdɨsak. 49 Abɨsok nin mɨktɨm amɨn Adam yombem da ekwamaŋ. Uŋudeŋ gɨn don Kwen Kokup amɨn Kristo yombem akdamaŋ.
50 Not kabɨ yaŋsi dayɨsat, mɨktɨm gɨptɨm gat kɨsi Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak da kagagwan arɨpmɨ dɨma wɨgɨgɨ. Ae yo mɨktogɨ da yo dɨma mɨktogɨ arɨpmɨ dɨma tɨmɨrɨ.
51  +Nandani. Gen pasɨlɨ kɨnda dayɨkdɨsat. Nin morap kɨsi dɨma kɨmotdamaŋ. Nin kɨsi morap kulabɨk aŋ mudokdamaŋ. 52 Kweŋ mibɨsi yosak bɨsapmon nin mal wambɨlgamaŋ uŋun da tɨlak tepmɨsi kulabɨk akdamaŋ. Kweŋ yaŋban amɨn kɨlɨ kɨmakgwit uŋun kɨmoron da pɨdokdaŋ, ae buŋon arɨpmɨ dɨma mɨk tokdaŋ. Ae nin kalugɨ sigɨn ekwamaŋ amɨn kulabɨk akdamaŋ.
53  +Nido, gɨptɨmnin mɨktogɨ uŋun kulabɨk aŋek toktogɨsi tagɨsi egɨpdɨsak. Gɨptɨmnin si kɨmorɨ uŋun kulabɨk aŋek toktogɨsi kalugɨ egɨpdɨsak. 54  +Gɨptɨmnin si kɨmorɨ ae mɨktogɨ uŋun kulabɨk aŋek toktogɨsi tagɨsi kalugɨ egɨpdɨsak bɨsapmon Piŋkop dakon gen kɨnda tosok uŋun bamɨ toŋ akdɨsak. Gen uŋun yaŋ:
“Piŋkop da emaron teban taŋek kɨmot obɨsi aŋakban pasɨlgɨt.
55  +Kɨmot, gak amɨn pabɨŋ yopyop dakon tapmɨmgo jɨrɨ?
Kɨmot, gak amɨn tepmɨ madep yomyom tapmɨmgo jɨrɨ?”
56  +Yokwi da kɨmot tapmɨm ɨban amɨn tepmɨ madep yomɨsak. Ae yokwi uŋun gen tebanon tapmɨm pasak. 57 Mani Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo da tapmɨmon Piŋkop da tapmɨm nimɨŋakwan emaron teban tomaŋ, do Piŋkop ya yaŋsi iyamaŋ.
58 Yaŋdo, not kabɨno, ji tebaisi agek wayɨŋ wayɨŋ dɨma ani. Dɨsi nandaŋ, Amɨn Tagɨ dakon pi madepsi aŋ uŋun bamɨ mɨni dɨma akdaŋ, do ji bɨsapmɨ bɨsapmɨ Amɨn Tagɨ dakon pi aŋ kɨmotni.
Pol yo ak do nandagɨt uŋun do yagɨt
(Kɨlapmɨ 16)
+ 15:3 Ais 53.5-12 + 15:4 Mt 12.40; Ya 2.24-32 + 15:5 Mt 28.16-17; Lk 24.34 + 15:7 Ya 1.3-4 + 15:8 Ya 9.3-6 + 15:9 Ep 3.8; 1Ti 1.15 + 15:10 2Ko 11.23 + 15:21 Ro 5.12 + 15:23 1Tes 4.16; PA 20.5 + 15:25 Mt 22.44 + 15:26 PA 20.14 + 15:27 Kap 8.6 + 15:30 Ro 8.36 + 15:32 Ais 22.13 + 15:36 Jn 12.24 + 15:43 Pil 3.20-21 + 15:45 WW 2.7 + 15:51 Mt 24.31; 1Tes 4.15-17 + 15:53 2Ko 5.4 + 15:54 Ais 25.8 + 15:55 Os 13.14 + 15:56 Ro 7.13