Kristo da Gen Pasɨlɨ Jon do Paŋalon Aŋ Ɨmgut
But pɨso gen
On papia Jon da mandagɨt. Uŋun Jon dagɨn Gen Bin Tagɨsi gat ae 1 Jon, 2 Jon, ae 3 Jon kɨsi mandagɨt.
On papia uŋun amɨn da Yesu yolyol amɨn madepsi paŋupbal awit bɨsapmon Jon da mandagɨt. Yo yokwisi aŋ yomgwit, nido Yesu yolyol amɨn uŋun Yesu Kristo do Amɨn Tagɨnin yaŋsi nandaŋ gadaŋ ɨmgwit. On papia da Yesu yolyol amɨn dakon nandaŋ gadatni paŋteban aŋakwan jɨgɨ madep uŋun da dɨma pabɨŋ yopjak yaŋ do yosok.
On papia da yo don noman tokdaŋ uŋun do tɨlak gen morapmɨ yosok. Yesu yolyol amɨn uŋun bɨsapmon egɨpgwit uŋun da tɨlak gen nandaŋ pɨsawit, mani nandaŋ gadatni mɨni amɨn dɨma nandawit. Tɨlak gen uŋun dakon mibɨlɨ uŋun yaŋ: Yesu Kristo uŋun Amɨn Tagɨ, ae uŋun da kɨsiron da Piŋkop da uwalni kɨsi morap pabɨŋ yopdɨsak, aŋek Sunduk yo kɨsi abɨŋ yɨpdɨsak. Aŋek Yesu pini aŋ mudosak bɨsapmon Piŋkop da mɨŋat amɨnyo tebaisi agek nandaŋ gadatni dɨma yɨpmaŋ dekgwit amɨn do tomni yomdɨsak. Aŋakwan Piŋkop gat egek ae saŋbeŋek jɨgɨ dɨma pakdaŋ, nido Piŋkop da yo morap aeni paŋkaluk aŋ mudokdɨsak.
1
Yesu Kristo da paŋmuwukbi 7 kabɨ do gen yɨpgut
(Kɨlapmɨ 1–3)
+Gen on pasɨlɨ tawit, baŋ Yesu Kristo da paŋalon agɨt. Yesu da oman monjɨni yolɨsak do Piŋkop da ɨmgut. Yo uŋun tepmɨsi altokdaŋ. Yesu da aŋeloni yabekban abɨŋ pi monjɨni nak Jonon gen on nayɨgɨt. Nak da pi monjɨni dɨwarɨ yolɨkeŋ yaŋon da nayɨgɨt. Yo morap nolɨgɨt uŋun bamɨsi pɨndakgɨm. Piŋkop dakon gen ae Yesu Kristo dakon gen uŋun bamɨsi.
+Piŋkop yo morap noman toni do yagɨt uŋun dakon bɨsap kwaŋ tosok, do amɨn kɨnda da on kombɨ gen paŋmuwukbi do manjɨŋ yomjak kaŋ, uŋun kɨsɨk kɨsɨk tagɨ asak. Ae gen on mandabi uŋun nandaŋek guramɨtni amɨn, uŋunyo kɨsi kɨsɨk kɨsɨk ani.
Jon da paŋmuwukbi 7 kabɨ do gen mandagɨt
+Nak Jon da paŋmuwukbi 7 kabɨ Esia Provinskon ekwaŋ ji do gen on mandɨsat. Piŋkop abɨsok egɨsak, ae kalɨpsigwan egɨpgut, ae don egɨpdɨsak uŋun da nandaŋ yawok damaŋakwan butji yaworɨ tosak. Ae wup 7 kabɨ Piŋkop dakon kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamo da ɨŋamon ekwaŋ uŋunyo kɨsi da nandaŋ yawok damaŋakwan butji yaworɨ tosak. +Yesu Kristo, Piŋkop dakon gen bamɨsi yaŋ teŋteŋok amɨn, uŋun kɨmoron da mibɨltaŋ pɨdagɨt. Ae uŋun kɨla amɨn madep morap mɨktɨmon ekwaŋ uŋun dakon Amɨn Tagɨni. Uŋun kɨsi da but yawot nandaŋ damaŋakwan butji yaworɨ tosak.
Yesu da nin but dasi galak taŋ nimɨsak, ae iyɨ dakon yawi da yokwinin wɨrɨrɨk mudagɨt. +Yaŋ aŋek nin uŋun gat amɨn kɨla aneŋ do manjɨŋ nipgut, ae iyɨ dakon Piŋkop ae Datni uŋun dakon oman aneŋ do mukwa sogok amɨni egɨpneŋ do manjɨŋ nipgut. Bɨsap mudok mudogɨ mɨni Yesu Kristo dakon tɨlɨmni ae tapmɨm madepni taŋ ɨmdɨsak. Uŋun asi.
+Koni. Uŋun gɨkwem gat kɨsi apdɨsak. Abɨŋakwan amɨn morap kɨsi da dabɨl da kokdaŋ. Amɨn morap Yesu sugawit uŋun kɨsi da kokdaŋ. Aŋakwa amɨn morap mɨktɨmon ekwaŋ kɨsi da uŋun do nandaŋek kunam bupmɨyo madepsi akdaŋ. Asi, yo morap uŋun altaŋ mudokdaŋ. Uŋun asi.
+Amɨn Tagɨ Piŋkop Tapmɨm Ami, abɨsok egɨsak, ae kalɨpsigwan egɨpgut, ae don apdɨsak, uŋun da yaŋ yosok, “Nak Wasok Wasoksi ae Mibɨsi egɨsat.”
Jon da Kristo kagɨt
Nak Jon, ji dakon notji. Nin Yesu dakon amɨn kabɨ, ae Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak uŋun da kagagwan kaloŋɨ ekwamaŋ, do but yaworon da jɨgɨ ae tepmɨyo kaloŋɨ pamaŋ. Paŋek kɨsin da dɨma alek taŋek tebai akgamaŋ. Nak Piŋkop dakon gen yaŋ teŋteŋaŋek, “Nak Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmɨsat” yaŋ yagɨm, do aŋek nak abɨdaŋ tap binap mɨktɨm tɨm Patmos uŋudon nepgwit da egɨsat. 10 Amɨn Tagɨ dakon gɨldatni Sondakon, Telagɨ Wup da butnokon pɨgɨ madepsi tugagɨt. Aŋakwan manjinokon nandaŋapbo amɨn kɨnda gen madepsi yaŋ tɨdaŋek kweŋ da yaŋ yagɨt. 11 Uŋun amɨn da yaŋ yagɨt, “Yo morap pɨndakdal uŋun papiakon mandaŋ yopbɨ paŋmuwukbi 7 kabɨ do kɨni. Mandaŋ yopbɨ paŋmuwukbi Epesas kokup papmon ekwaŋ, ae Smena, ae Pegamum, ae Taitaira, ae Sadis, ae Piladelpia ae Laodisia do kɨni.”
12 Yaŋban nak gen nayɨgɨt amɨn uŋun kok do tobɨlgɨm. Tobɨlek teŋteŋɨ tamo gol baŋ wasaŋbi 7 kabɨ pɨndakgɨm.
13  +Uŋun da binapmon
“amɨn dakon monji yombem kɨnda”
akban kagɨm. Uŋun ɨmal dubakni paban pɨgɨ kandapni kɨsi wɨtjɨgɨt. Aŋek nap kɨnda gol baŋ wasaŋbi naŋ pɨbɨrɨkon aŋgwasɨŋek wamgut. 14  +Busuŋɨ ae busuŋ daŋgwani uŋun kwakwagɨsi, sipsip dakon daŋgwan ae gɨk sitnaŋ yombem. Ae dabɨlni kɨndap tebaisi sosoŋ uŋun yombem. 15 Kandapni uŋun teŋteŋɨsi ain kɨnda mani bras kɨndapmon sosoŋ uŋun yombem. Ae tekni nandagɨm uŋun pakbi madepsi pokgoŋ uŋun dakon wɨwɨk yombem. 16  +Kɨsirɨ amɨn tet da gɨk 7 kabɨ tɨmɨkgɨt. Ae emat agak sɨba geni terɨ terɨ ae geni tepmɨsi uŋun gen kaganigwan da pawɨŋ tagɨt. Gɨldat da tebaisi wɨsɨsak uŋudeŋ tomno dabɨlni madepsi teŋteŋagɨt.
17  +Nak uŋun kaŋek kandapnikon maŋ pagek amɨn kɨmakbi da yaŋ pakgɨm. Pagapbo kɨsitni amɨn tet da kwenokon wɨtjɨŋek yaŋ yagɨt, “Dɨma pasolgi. Nak Wasok Wasoksi ae Mibɨsi egɨsat. 18 Nak Egɨp Egɨp Egɨsat Amɨn. Nak kɨmakgɨm, mani koki, nak egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni egɨ aŋaŋ kɨsat. Kɨmot dakon yoma wɨtdal, ae amɨn kɨlɨ kɨmakgwit uŋun dakon kokup dakon yoma wɨtdal kɨsitnokon toŋ. 19 Do gak yo pɨndakdal uŋun dakon geni mandaki. Yo abɨsok toŋ, ae yo don noman tokdaŋ, uŋun do mandaki. 20 Gɨk 7 kabɨ kɨsitno amɨn tet do taŋba pɨndal, ae teŋteŋɨ tamo gol baŋ wasaŋbi 7 kabɨ yaŋ pɨndal, uŋun dakon mibɨlɨ pasɨlɨ tosok. Mibɨlɨ uŋun yaŋ: gɨk 7 kabɨ uŋun paŋmuwukbi 7 kabɨ dakon aŋeloni. Aŋakwa teŋteŋɨ tamo 7 kabɨ uŋun paŋmuwukbi 7 kabɨ.”
+ 1:1 PA 22.6 + 1:3 PA 22.7,10 + 1:4 TP 3.14-15; PA 3.1; 4.5 + 1:5 Kap 89.27; Kol 1.18 + 1:6 1Pi 2.9; PA 5.10; 20.6 + 1:7 Dan 7.13; Sek 12.10; Mt 24.30; Jn 19.34-37; 1Tes 4.17 + 1:8 PA 21.6; 22.13 + 1:13 Dan 7.13; 10.5 + 1:14 Esi 43.2; Dan 7.9; 10.6; PA 2.18; 19.12 + 1:16 Ibr 4.12; PA 2.12; 19.15 + 1:17 Ais 44.6; 48.12; PA 2.8; 22.13