14
Bidxin Pab con Bernabé Iconio
Luguiedx Iconio, Pab con Bernabé guyu reeman lën xyadoo ree bén Israel. Abiꞌ ziꞌc balüü reeman xtiidxzaꞌc Jesucrist, zien daꞌt reeman bililadx, ziꞌc ree bén Israel ziꞌc ree bén ad najt bén Israel. Per ree bén Israel ad bililadxt batiaalguiiw reeman bén ad najt ree bén Israel persi guzuloj been reeman xgab mal por ree bén rliladx Jesucrist. Per niꞌczi zian, xchej daꞌt guzuj ree apóstoles guin ni, abiꞌ sin guialrdxeb gunee reeman xtiidx Dios guial rliladx reeman Jesucrist, laaman badëëd guialrniabee loj reeman persi been reeman zien daꞌt ree milagr në mazri ree ni ren, persi balüü Jesucrist guial diidxli na̱j ni rëb reeman xcwent Dios. Per ree bén luguiedx zii gojc reeman tioꞌp lalaꞌ, garol reeman guzunë ree bén Israel zagarol reeman guzunë apóstoles guin ree. Dxel ziꞌc ree bén Israel ziꞌc ree bén ad najt bén Israel, bayaꞌn reeman diidx con ree guxtis din tilë reeman Pab con Bernabé gucaaguiaj tëë reeman laa reeman. Abiꞌ chi gogbee Pab con Bernabé zian, laa zia gajc reeman Listra con Derbe, guiedx rigaꞌ ree niz Licaonia, në gra ree guiedx rigaꞌ niz ni, gunee reeman xtiidxzaꞌc Jesucrist.
Bacaaguiaj reeman Pab Listra
Luguiedx Listra guyu tijb xinguiaaw ad rajct rza, ad guzatczix guial naxin guiaꞌx diizd chi golix abiꞌ zojbix cucaagdiajguix ni rëb Pab. Chi baguiaa Pab laax, gogbeeman guial rliladxix par yayajquix. 10 Abiꞌ guneeman rejs, rëbaman:
―¡Bisu, guzuli zagdxe!
Loj hor zii gajc gutiajs xin guin, guzulix abiꞌ guzuloj cazax. 11 Chi baguiaa ree bejn ni been Pab, guzuloj canee reeman rejs diidx Licaonia, rëb reeman:
―Dios na̱j ree ziꞌc bejn ma biguiajt lod nadxuꞌ ree.
12 Abiꞌ rëb reeman guial Bernabé na̱j dios Júpiter, guiáad Pab na̱j dios Mercurio guial laaman na̱j bén rniee loj reeman. 13 Abiꞌ roꞌ guiedx guin niz lod ru bejn na̱j xyadoo Júpiter, dxel bixhioz yuꞌ lën yadoo guin binëman goꞌn ree con ree guiaa, abiꞌ laaman con ree bén guin guyën reeman nugüjt reeman goꞌn guin ree din niën reeman apóstoles guin ree ziꞌc xdios reeman. 14 Per chi gogbee Pab con Bernabé zian, gudixyaꞌ xab reeman, guzëëb reeman la̱d ree bén guin, rbixdiaj reeman rëb reeman:
15 ―Gol bacaagdiajg, ¿chexquiza zeel rüjndi zian, awa bejn gajc dunujn ziꞌcgajc lëjt? Awa par zianclan zioꞌpan din yanan lojdi din yasaꞌndi ni rüjndi, din achetczi lasajc reen. Mejorli gol binal xnejz Dios naban, bén been xanyabaa në guidxliuj nëtëë nijsdoo con gra ni yuꞌ loj reen. 16 Tiamp gulal Dios baslaa been ree bejn ni guyëntzi reeman. 17 Per niꞌczi zian, zianczi balüüman chu najman por ree ni zagdxe ni rüjnman. Din laaman na̱j bén razaladx guia con guialnazaꞌc abiꞌ razaladxaman ni radaaw ree din chuꞌ du luxdoo ree zagdxe. 18 Chi rëb Pab con Bernabé zian, con ree diidx guin penz been reeman gan badxoon reeman guial nugüjt ree bén guin goꞌn guin ree din niën reeman laa reeman ziꞌc xdios reeman.
19 Per bëlzi ree bén Israel zojb Antioquía në Iconio, chi bidxin reeman luguiedx Listra been reeman gan batiaalguiiw reeman bén luguiedx guin ree. Dxel bacaaguiaj reeman Pab abiꞌ gunaladx reeman ma güjtaman abiꞌ guxoobyuj reeman laaman, babëë reeman laaman luguiedx guin. 20 Per chi bidoꞌp ree bén rliladx Jesucrist gadëd lod nagaꞌman, dxel bixcheman, bayuman luguiedx guin stijb. Chi bareguiaal briinëman Bernabé zë reeman luguiedx Derbe.
21 Chi gulox gutieꞌch reeman xtiidxzaꞌc Jesucrist luguiedx Derbe lod been reeman gan bililadx zien ree bejn laan, dxel bayejc reeman luguiedx Listra në Iconio nëtëë Antioquía. 22 Luguiedx zii ree badxeꞌ reeman luxdoo ree bén rliladx Jesucrist. Rëb reeman loj reeman din sudxiꞌch reeman loj ni rliladx reeman laaman, din dád sagdiaj reeman din yayu reeman lod rniabee Dios. 23 Abiꞌ tëë loj tijb gaj ree guiedx guin bacaabee reeman bengol nabee ree loj ree bén rliladx Jesucrist. Zianz chi gulox gubaꞌn reeman gurejdx tëë reeman Dios, dxel basaꞌn reeman laa reeman con Dad Jesús bén ma bililadx reeman.
Badxin ree Pab con Bernabé Antioquía ni rigaꞌ niz Siria
24 Chi baza ree Pab con Bernabé niz Pisidia, bidxin reeman niz Panfilia. 25 Abiꞌ gunee reeman xtiidx Dios luguiedx Perge, dxel zë reeman guiedx Atalia. 26 Ni guyu reeman loj barcw zë reeman Antioquía, luguiedx lod basaꞌn ree los demazri ree bén rliladx Jesucrist laa reeman con Dios din gagnëman Pab con Bernabé din guitieꞌch reeman xtiidxaman. Abiꞌ dxiin guin na̱j ni ma baloox reeman. 27 Dxel chi bidxin reeman Antioquía, batoꞌp reeman bén rliladx ree Jesucrist, persi be reeman diidx loj reeman gra ni been Dios con laa reeman, xhie tëë naag guxhalaman nejz din chililadx ree bén ad najt bén Israel Jesucrist. 28 Ni guzu Pab con Bernabé xchej, guzunë reeman bén Antioquía rliladx ree Jesucrist.