17
Bidxin ree Pab con Silas Tesalónica
Chi zë Pab con Silas, gudëd reeman niz Anfípolis në niz Apolonia zianz bidxin reeman luguiedx Tesalónica lod yuꞌ tijb xyadoo ree bén Israel. Abiꞌ ziꞌc goc xcostumbr Pab, wejman lën yadoo guin, choon dxej raziiladx ree bejn. Wejman bigneenëman laa reeman xtiidx Dios. Bagojnman balüü tëëman laa reeman loj xtiidx Dios lod rëb guial na̱j sagdiaj Cristo, abiꞌ chi ma güjtaman yabanman stijb. Rëbaman loj reeman:
―Jesús ruzat gajcan lojdi, laagajcaman na̱j Cristo din yabëëman dunuj ree loj dol.
Yuꞌ ree bén Israel guin bililadx abiꞌ bachajg reeman Pab con Silas. Në zien ree bén grieg rën Dios bililadx, nëtëë zien ree béngunaa zojbloj bililadx Jesús. Per ree bén Israel ad bililadxt Jesucrist, gudëdloj reeman abiꞌ batoꞌp reeman benmal ziza ree lunejz persi gulëë reeman wadijl luguiedx guin, abiꞌ guyu reeman lidx Jasón, raguiil reeman Pab con Silas din cwëë reeman laa reeman guzuj reeman laa reeman loj ree bén guiedx guin. Per guial ad badxejlt reeman laa reeman yagaj, dxel guxoobyuj reeman Jasón në ree ben ren bén rliladx Jesucrist, binë reeman laa reeman loj guxtis, rbixdiaj reeman, rëb reeman:
―Tioꞌp ree xin cabëë wadijl guidib guidxliuj, ma biꞌt reex guie, abiꞌ lidx Jasón zojb reex. Laa reex con gra ree bén nuchajg laa reex, ad cayüjnt reex ziꞌc rniabee xley rey César, din rëb reex guial yuꞌ zatijb rey la Jesús.
Chi biguiejn ree guxtis guin zian con ree bejn, gra loj xgab been reeman. Per Jasón con los demazri ree bén guyu ladxguiib guin gudijx reeman loj ree guxtis guin, dxel baslaa reeman laa reeman.
Bidxin Pab con Silas Berea
10 Guxhinzii gajc, guxhaal ree bén rliladx Jesucrist Pab con Silas luguiedx Berea. Chi bidxin reeman ni, wej reeman lën xyadoo ree bén Israel. 11 Mazri benzaꞌc na̱j ree bén Israel guin guial loj ree bén Israel zojb Tesalónica. Con gan bacaagdiajg reeman ni rëb Pab. Abiꞌ guixie guixie rusiid reeman xtiidx Dios, din gagbee reeman waliqui ni rëb Pab ya. 12 Zeel dád zien reeman bililadx Jesucrist, nëtëë zien bén grieg bililadx laaman ziꞌc ree xinguiaaw ziꞌc ree béngunaa zojbloj niz ni. 13 Chi gogbee ree bén Israel zojb Tesalónica guial catieꞌch Pab xtiidx Dios luguiedx Berea, dxel wej reeman ni bigtiaalguiiw reeman bejn ree din guidxeꞌch reeman Pab. 14 Per ree bén rliladx Jesucrist ad goglaat reeman, laa guxhaal gajc reeman Pab niz roꞌ nijsdoo. Guiáad Silas con Timoteo bayaꞌn reeman mazri Berea. 15 Abiꞌ ree bén bigluꞌnejz Pab, xt Atenas binë reeman laaman. Chi baza reeman ni, bignë reeman xruson Pab din diob che Silas con Timoteo chinal reeman laaman.
Bidxin Pab Atenas
16 Laꞌtgaj cabëz Pab guidxin Silas con Timoteo luguiedx Atenas, guyunayaman guial baguiaaman zien daꞌt ni rajp ree bejn niz ni ziꞌc dios. 17 Zeel wejman lën xyadoo ree bén Israel bigneenëman laa reeman në los demazri ree bén rën Dios ziꞌc ree bén Israel, guixie guixie rnieenëman chutëëz bén rdxaaglojman niz galay guiedx guin. 18 Guneenë tëëman garol ree bén zinal ni balüü bén brii laj epicureo, në za garol ree bén estoicos. Abiꞌ yuꞌ reeman rëb:
―¿Xhienin rniee xin guin zeel rniee daꞌtix?
Yuꞌ tëë reeman rëb:
―Rulüü xtiidx dios ren ree bén ad naguieenbeet ree catieꞌchix.
Rëb reeman zian guial caneenë Pab laa reeman xtiidxzaꞌc Jesucrist në xcwent guial babanman stijb. 19 Dxel binë reeman Pab tijb luar la Areópago, lod radoꞌp reeman. Abiꞌ gunabdiidx reeman lojman, rëb reeman:
―¿Zajc nal ya xhie ree nicüb guin zidgalüül niz guie? 20 Din rül diidx du lojn ni ad rayagbeetan, zeel rayënan yayagbeen xhie rën guiëban.
21 Graczi ree bén Atenas, con los demazri ree benzit zojb ni, zianczi zaꞌ reeman zian. Ruladx reeman tëd reeman dxej, gucaagdiajg reeman o gü reeman ni na̱j ree nicüb.
22 Dxel guzuli Pab galay reeman lod la Areópago, rëbaman:
―Bén Atenas, por graczi ni ma baguian, ma gogbeen guial dád zien ree xdiosidi. 23 Abiꞌ chi zizaan ziquian luar lod rbejdxidi xdiosidi, badxejlan tijb luar lod ca ree diidx ni rëb: “Par Dios ad naguieenbeet ree.” Yan, Dios rbejdxidi sin guial ad nünbeetidi laaman, xtiidxaman na̱j ni zidguien lojdi.
24 ’Dios guin been guidxliuj con graczi ni yuꞌ lojn, laaman rniabee xanyabaa në loj guidxliuj. Ad zaꞌtaman lën yadoo ni rüjn ree bejn. 25 Ad riaadx tëëtaman chu güün xhienin par laaman, din laaman na̱j bén razaladx bi nabajnnëꞌ ree, laaman razaladx guialnaban duloj ree në ree ni rayaadx ree.
26 ’Por tijb bejn been Dios din chuꞌ zienloj bejn loj guidxliuj din cwe reeman guidib loj guidxliuj. Abiꞌ ma na̱j xhie tiamp guiban reeman ban tëë cwe reeman. 27 Din yaguiil reeman Dios majsi ziꞌc chi rgan bejn chi raguiilaman xhienin, zian güün reeman din yadxejlaman. Majsi diidxliczi ad zijtt zaꞌman par gra bejn. 28 Din por Dios nabajn ree, por laaman raniib ree radxoo tëë ree, por laaman nadxuꞌ ree loj guidxliuj. Ziꞌc rëb tëë ree xbénrigniaꞌdi, chi rëb reeman: “Dunuj ree nayajc xiꞌn Dios.” 29 Zeel bal nayajc ree xiꞌn Dios, ad rayalt yaguieen ree xgab guial Dios najnë or, o plajt, o guiaj ya ziꞌc na̱j ni rüjn ree bejn ziꞌc na̱j xixgab reeman. 30 Tiamp gulal cwëjb Dios been ree bejn ziꞌc naladx reeman guial achetczi ragbee reeman, per yan gra ladczi canabeeman gra ree bejn din yayüjn reeman xgab por xtol reeman. 31 Din Dios ma gulej tijb dxej ni yadëëd ree bejn cwent lojman, dxej ni güün xguialguxtisaman. Ma gulej tëëman Jesucrist din güünman guialguxtis guin, abiꞌ din guiguien guial gulejman laaman par zian, basbanman laaman chi gütaman.
32 Chi biguiejn reeman rëb Pab guial baban Jesucrist loj ree bengüt, yuꞌ reeman bazeꞌ laaman, yuꞌ tëë reeman rëb:
―¡Zatijb dxej yasnuu yacaagdiajgan ni canal!
33 Dxel baza Pab lod zaꞌ reeman. 34 Per yuꞌ reeman bachajg laaman, abiꞌ bililadx reeman xtiidx Dios. Loj reeman noꞌch tijb bén zojbloj lën Areópago laman Dionisio, në stijb béngunaa la Dámaris në ree ben ren.