23
Baguiaa Pab loj ree guxtis guin, abiꞌ rëbaman:
―Compniar Israel, loj guidib ni nabanan xt yan, achet naladxan delant loj Dios din naj ragbee xhienaag nabanan.
Dxel Ananías, bixhioz mazri zojbloj rniabee graczi ree bixhioz, gunabeeman bén zaꞌ ree gajxh cwëꞌ Pab din caꞌp reeman roꞌman. Per badxiꞌ Paban rëbaman loj bixhioz guin:
―¡Ziangajc caꞌp Dios roꞌl, bén rusquiee! ¿Id zojbil yagaj ya par güünl guialguxtis ziꞌc rniabee ley? Abiꞌ ¿chexquiza zeel rüjnl ziꞌc ad rniabeet ley, rniabeel caꞌp reeman roꞌn?
Abiꞌ ree bén zaꞌ yagaj rëb reeman lojman:
―¿Zian rusaglojl xbixhioz zojbloj Dios ya?
Dxel rëb Pab:
―Gol been perdon, ad gogbeetan guial laaman na̱j bixhioz mazri zojbloj. Din loj xtiidx Dios rëb: “Ad gusaglojl bén rniabee ladxil.”
Chi gogbee Pab guial garol reeman na̱j bénsaducew za garol reeman na̱j bénfarisew, dxel guneeman rejs rëbaman:
―Naj na̱j bénfarisew, xiꞌn bénfarisew naj. Abiꞌ guial rliladxan yaban ree bengüt zeel zaꞌ ree bejn contr naj.
Chi rëbaman zian, guzuloj cadildiidx ree bénfarisew con ree bénsaducew abiꞌ gojc reeman tioꞌp lalaꞌ. Din bénsaducew ree ad rliladxt reeman guial yaban ree bengüt, ad rliladx tëët reeman guial yuꞌ ree anjl në ree sprijt, per ree bénfarisew rliladx reeman gra ree ni guin. Abiꞌ been reeman naquieꞌ yagaj. Dxel guzuli bëlzi ree bénfarisew na̱j mextr rulüü ley, rëb reeman:
―Achet ni mal wayüjn bén guie. Wed tijb sprijt o tijb anjl gunee laaman, gol gojp cudad ad niad contr Diosan nadxuꞌ ree.
10 Chi baguiaa suldad rniabee guin mazri cadildiidx reeman, dxel bidxebix nuroox reeman Pab. Abiꞌ gunabeex biꞌt ree suldad din yabëë reex laaman galay ree bén guin, chinë tëë reex laaman lod yuꞌ ree suldad stijb.
11 Chi gure guiaal stijb, balüüloj Jesucrist loj Pab, rëbaman lojman:
―Baguꞌ luxdool Pab, din ziꞌc guneel por naj luguiedx Jerusalén guie, ziangajc guinieel por naj luguiedx Rom.
Been reeman xgab gugüjt reeman Pab
12 Chi bareguiaal, garol ree bén Israel bayaꞌn reeman diidx din gugüjt reeman Pab, rëb tëë reeman guial achet gaw reeman achet tëët guiëꞌ reeman xt gugüjt reeman laaman. 13 Nadëd tiuu na̱j ree bén rëb zian. 14 Abiꞌ wej reeman bigneenë reeman bixhioz ree bén rniabee ree bixhioz në ree xbengol ree bén Israel, rëb reeman loj reeman:
―Dunujn ma raguieꞌch guial achetczi yadaawan xt chi ma bagüjtan Pab. 15 Yan lëjt con gra ree guxtis, gol gunab loj suldad rniabee guin din guidnëx laax lojdi guixie, con gol badxiib guijc guial rëndi gagbeechaawidi xhienaag na̱j xcwentix. Abiꞌ dunujn ma yadxuꞌsinan din yagüjtan laax chi gadix guiꞌt guie.
16 Per xiꞌngaan bizan Pab biguiejnx guial cayëb reeman zian, dxel wejx lod yuꞌ ree suldad bicojnx Pab. 17 Zianz gunee Pab tijb ree suldad rniabee guin, rëbaman lojx:
―Binësii xin guie loj suldad rniabee din gudëëx tijb ruson lojman.
18 Binë xin suldad guin laax loj suldad rniabee guin, rëbix lojx:
―Pab, xin yuꞌ ladxguiib guredx naj abiꞌ gunabix guidnëꞌn xin guie lojl din guneex tijb ruson lojl.
19 Abiꞌ suldad rniabee guin gunaazix yaa xin guin, binëx laax tiblad, gunabdiidxix lojx rëbix:
―¿Xhie rënl nal lon?
20 Abiꞌ rëb xin guin lojx:
―Bén Israel ree ma bayaꞌn reeman diidx din guiniab reeman lojl guixie din chinël Pab loj ree guxtis, con gudxiib reeman guijc guial rën reeman gagbeechaaw reeman xhienaag na̱j xcwentaman. 21 Per ad bal chililadxil laa reeman, din nadëd tiuu na̱j ree bén cwëz laaman guquieꞌchloj reeman lunejz, abiꞌ ma rëb reeman guial achet gaw reeman ache tëët guiëꞌ reeman xt gugüjt reeman laaman. Yan zaꞌsin reeman cabëz reeman ni guiëbil.
22 Dxel rëb suldad guin loj xin guin:
―Baguiaj. Achu loj guiëbil ni ma nal lon.
Guxhaal reeman Pab loj gobernador Félix
23 Dxel gunee suldad rniabee guin tioꞌp ree xsuldadix, abiꞌ gunabeex laa reex din güün reex porvinid tioꞌp gayuu suldad che guiaꞌ, në za gayojnchii ree suldad cwib way, zatioꞌp gayuu ree suldad tiaꞌ lans din che reex Cesarea raca gaa guxhin. 24 Abiꞌ gunabee tëëx güün reex porvinid way cwib Pab, rëbix loj reex guial guinia reex Pab din guidxinman zagdxe loj gobernador Félix. 25 Abiꞌ guxhaalnëx laa reex tijb guiꞌch ni rëb:
26 “Naj Claudio Lisias, rugajpdiozan lüj gobernador Félix, lüj guial najl bén zojbloj. 27 Bén Israel ree gunaaz xin guie ma nugüjt reeman laax. Per chi gogbeen guial xin Roman, dxel wan con ree da suldadan buglëën laax loj reeman. 28 Abiꞌ guial rënan gagbeen xhie rüjnx zeel rdxeꞌch reeman laax, dxel bazun laax loj ree guxtis Israel. 29 Dxel gogbeen guial por xcwent xley reeman zeel rdxeꞌch reeman laax, per ad najtan ni rayal guiëtix niꞌqui guial chuꞌx ladxguiib. 30 Në guial ma gogbeen guial xixgab ree bén Israel na̱j gugüjt reeman laax, zeel cayxhalan laax lojl. Abiꞌ ma rën loj ree bén rdxeꞌch laax guial con lüj güün reeman reglad ni rajp reeman contr laax. Laanan rugojnan lüj.”
31 Been ree suldad guin ziꞌc gunabee suldad rniabee guin abiꞌ guxhin binë reex Pab luguiedx Antípatris. 32 Chi bareguiaal suldad zë ree guiaꞌ bayejc reex lod yuꞌ ree suldad, guiáad ree suldad dxiib way zinë reex laaman luguiedx Cesarea. 33 Chi bidxin reex Cesarea, badëëd reex guiꞌch guin loj gobernador guin, bayü tëë reex Pab lojman. 34 Chi gulox biil gobernador guin guiꞌch guin, gunabdiidxaman loj Pab ban zaman. Dxel chi gogbeeman guial Cilicia zëëdaman, 35 dxel rëbaman lojman:
―Chi guiꞌt ree bén zaꞌ ree contr lüj, dxel gucagdiagan ni nal.
Abiꞌ gunabeeman gap reex Pab lën xpalas Herodes.