28
Raban Jesús
(Mr. 16:1‑8; Lc. 24:1‑12; Jn.20 :1‑10)
Chi gudëd dxej raziiladx ree bejn, bareguiaal chidumingw, María Magdalena con stijb bén la gajc Li biquiaa reeman roꞌ baa guin. Dxel biꞌt tijb xudoxh, guial biguiajt tijb xianjl Dios diizd xanyabaa, dxel bibig anjl guin roꞌ baa guin biquiedaman guiaj nayaaw roꞌn, zianz gurejman guijcan. Dád rliajman bachaꞌ ziꞌc chi rëꞌp nijs, guiáad xabaman naquichbëjn. Chi baguiaa ree suldad guin anjl guin, binij reeman guial dád bidxeb reeman xt badaj reeman abiꞌ biyajb reeman luyuj. Dxel rëb anjl guin loj ree béngunaa guin:
―Ad rdxebidi, ragbeen cayguiilidi Jesús bén cwa loj crüjz. Per achutri laaman guie, ma babanman ziꞌc naman. Gol guida nial din guguiaadi lod gudixh reeman laaman. Yan, gol baxüün gol bicojn ree xbejnman guial ma babanman, ma nedaman lojdi zëgajman Galilea, ni guguiaadi laaman. Ni nezan na̱j ni rugojnan lëjt.
Dxel cari daꞌt baza reeman roꞌ baa guin rdxeb reeman rabaa tëë reeman, ruxüün reeman zia reeman zicojn reeman xbejn Jesús. Laꞌtgaj zia reeman, balüüloj Jesús loj reeman, bagajpdiozaman laa reeman. Abiꞌ bibig reeman lojman, bazuxib reeman, gudiidx reeman guiaꞌman, 10 abiꞌ rëbaman loj reeman:
―Ad rdxebidi. Gol chej, gol biguiedx loj ree da bejnan din che reeman Galilea, ni guguiaa reeman naj.
Ni rëb ree suldad
11 Laꞌtgaj zia ree béngunaa guin, në tioꞌp choon ree suldad cayajp roꞌ baa guin zë luguiedx guin zicojn reeman bixhioz rniabee ree bixhioz gra ni goc. 12 Dxel wej ree bixhioz rniabee guin bigneenë reeman guxtis Israel ree persi bayaꞌn reeman diidx xhie güün reeman. Abiꞌ dad zroꞌ milia badëëd reeman loj ree suldad guin, 13 rëb reeman:
―Con gol güjdx loj ree bejn: “Guxhin laꞌtgaj nadoodyëjsan, biꞌt ree xbejn Jesús abiꞌ gulan reeman xcuerpaman.” 14 Abiꞌ bal gagbee gobernador, dunujn yaneenëꞌ laaman chitëë xhie güünnëman lëjt.
15 Dxel cwaꞌ ree suldad guin milia guin abiꞌ been reeman ziꞌc rëb reeman. Laan na̱j diidx ni nareꞌch loj ree bén Israel xt yan.
Rxhiaal Jesús bén na̱j ree apóstoles
(Mr. 16:14‑18; Lc. 24:36‑49; Jn.20 :19‑23)
16 Guidxiptib ree xi apóstoles Jesús, wej reeman Galilea, guijc tijb guiaꞌ lod rëb Jesús che reeman. 17 Abiꞌ chi baguiaa reeman Jesús, bazuxib reeman lojman, majsi yuꞌ reeman ad bililadxzaꞌct. 18 Dxel bibig Jesús loj reeman, rëbaman:
―Dios ma banee gra guialrniabee din ganabeen xanyabaa në loj guidxliuj. 19 Zeel, gol chej guidib guidxliuj, gol biglüü ree bejn din gac reeman da bejnan. Gol baroobnijs reeman por dux Dad ree, por Xiꞌnman në por xSprijtaman, 20 gol balüü tëë reeman din guzoob reeman diidx gra ni ma rnin lëjt. Abiꞌ naj gazunëꞌ lëjt gradxejczi xt chi nit guidxliuj. Amén.