5
Ananias le Safira
Ananias aa tahpaw cawngsawpaw le a nupuino Safira zong taco aa ly sangkheh khah aa zua hrah. Ananias taco a nupuino a rei tah ly mai tangka a chybang khah law ka a chia, mataico a tangpaw tangka khah va chua khui ka, apostol sahlo aa phehrang leco a chia.
Mataico Piter tah, “Ananias, zekhatah zia tamaw Setan tah na lungthing cawh pahrang ka, Thlawpaw Pathai cawh dungkhei ceh ka, alui mai na hmuhpaw tangka chung taitah a chy cawh na cawtah na chia zia? Na zua hlai takhei na tei pui a cang caw! Na zua khy tai zong tah tangka cawh na tei cang thlang bei maw? Zemaw, ma hapaw hmingchahly heh na tua lalei? Ma heh cawngsaw na dungkheipaw cang be, Khazing na dungkheipaw a cang,” tatah a tah.
Ananias tah ma bia cawh a thui tihtah pohly ka, a thi. Macawtaco ma hming a cangnah kong a thuipaw cawngsaw sahlo cawh aa ci ngetei. Mataico satlepaw sahlo khah va chuh he ka, a rawh cawh pahlong he ka, alailang piakhui he ka, aa phung.
Suimehlang pathung a ry tih hrawng lekhei a nupuino Safira cawh a za nae ka, hming a cang zia khah hnih be. Piter taco, “Ma tangka heh nama le Ananias tei alui naa zuanah mai cawh a cang maw, pa ching tua?” a tah.
“A cang, ma khah alui mai cawh a cang,” tatah a chai.
Piter taco a hai letah, “Abuipaw Thlawpaw hnehsá pawtah zekhatah zia tamaw na naw a tlah lalei? Mingtua! Na pasae rawh a phungpaw cawngsaw sahlo cawh ingkaw letah ung thlang he ka, nama zong aa ca seikhui hra a,” tatah a tah.
10 Ma cangkawleh cawh a phehrang leco pohly ka, a thi. Satlepaw sahlo cawh a za nae he ka, a thihpaw khah aa hmuh tihtah alailang cawh piakhui he ka, a pasaepaw aa phungnah kae leco aa phung hrah. 11 Khrisawbu vytei le ma konglang a thuipaw vytei cawngsaw sahlo cawh aa ci ngetei.
Apostol sahlo tah cawngsaw hlupui aa dangsah he
12 Apostol sahlo taco ningang chuipaw paching pakhanah le khuarawha chuipaw hming a hlupui khah cawngsaw hrong letah aa tua. Taico zingtu vytei cawh Solomon dungkalung leco a tong tei he. 13 Ahohmai zingtu sahlo khaco a pakong ngang bei he, caduisai cawh ma sahlo taco zingtu sahlo cawh aa cizaw ngetei he. 14 Abuipaw cawh canu kha capaw kha a hlupui tah zing he ka, a ka lo leimei he. 15 Zecawtamaw tatah a danglypaw sahlo khah ikhung le aphia letah isah he ka, Piter a va khia tihtah mehthaikheh cung letah a ningpahlipaw a zeiso phung tah he ka, lang sahlo lekhei aa va chuakhui he. 16 Jerusalem khuapui kaekang letei khuapui sahlo taikhei cawngsaw hlupui va chuh hrah he ka, a danglypaw le thlawpaw pialuipaw tei a pahrangpaw sahlo khah va chuakhui he ka, aa zongmingtei co dangsah a cang he.
Apostol sahlo aa hreh he
17 Mataico tlangbui alaicaipaw le a vesaw vytei le Sadusi phu a cangpaw sahlo cawh aa hei a tlia ngetei. 18 Apostol sahlo cawh tle he ka, vaitlang thong letah aa thlah he. 19 Canghrasala zai taco Abuipaw a vaiming tah thong-ing ingkaw cawh hong ka, a piakhui he, 20 taico aaning cawh, “Va sei la, behnah ingdung chung lekhei a va daw la, hringnah a thapaw bia a cangpaw heh cawngsaw sahlo kha va ching tua o,” a tah he.
21 Khua a dui taikhei a chingpaw he hraco behnah ingdung chunglang cawh a nae he ka, cawngsaw khah aa cawngpah he.
Tlangbui alaicaipaw le a vesaw sahlo aa va chua tihtah Sanhedrin (Israel nawhnuitu sahlo a pahmonah alaipaw pui a cang) khah y he ka, apostol sahlo cawh thong leco aa va ysah he. 22 Canghrasala thong-ing aa va phah tih taco, thong-ing bui sahlo taco ma cawngsaw tlaw cawh hmuh bei he. Macawtaco va sei kaw he ka, 23 “Thong ing ingkaw cawh cabi a hrai thlang ka, a vaipaw sahlo cawh ingkaw letah a daw thlangpaw he kaa hmuh he, canghrasala, ingkaw sahlo cawh hong he peh ka, kaa ming tihtah a chung letah ahohmai hmuh bei peh,” tatah aa thuisah he. 24 Ma thuisahnah bia cawh aa thui tihtah behnah ing vaitu sahlo aa buipaw le tlangbui macang sahlo cawh aa ningping ka, ma heh zekhatamaw a cang tah he ka, pacangrung tah aa ung.
25 Mataico thaikhehpaw a vong he ka, “Ngetua o! Cawngsaw pahning thong letah naa thlah pawhe khah behnah ingdung chung letah a daw he ka, cawngsaw sahlo aa cawngpah leimei he,” tatah aa tah. 26 Macawtaco, behnah ing vaitu sahlo aa buipaw cawh a kih rai letei abui sahlo khaco piathlah he ka, apostol pahning cawh aa va chuakhui he. Canghrasala tharung hmang tah zekhatahmai tah bei he, zecawtamaw tatah zawpui takhei alung tah aa ma vaseh sua a tah aa cinah cawtah a cang.
27 Apostol sahlo cawh aa va chuakhui khy tai he tah, tlangbui alaicaipaw tah bia hae ná he seh tah he ka; Sanhedrin hme leco a dawsah he. 28 Tlangbui alaicaipaw tah, “Ma Zisu a ming hei cawngpah lai bei he ceh tatah biasah teitah kaa ca tah he, canghrasala Jerusalem khuachung cawh naa cawngpah ná tah chih thlang myca ka, Zisu a thihnah kong lehei sua phosah na ma pachia he ceh hi,” a tah he.
29 Piter le ahringpaw apostol sahlo taco, “Cawngsaw rei navy co Khazing rei kaa nge hri ruapaw a cang! 30 Khraws letah khaipai he ceh katei, naa thawpaw Zisu khah kaa mapaw sahlo aa Khazing tah thihnah taitah a patho kaw. 31 Israel cawngsaw sahlo tah aa suanah a ngepachih tah ngethai aa cang nápaw cawtah Khazing tah Abui le Pachahtu tah a cacang lang a cuicaling myca. 32 Kaaning sahlo heh ma hming sahlo a hnikhuitu cang he peh ka, Ama a rei a ngepaw sahlo khatah Khazing tah a pehpaw he Thlawpaw Pathai zong a cang hrah,” tatah aa tah.
33 Sanhedrin phu taco ma bia cawh aa thui tihtah aa thingae ngetei ka, thaw aa du he. 34 Canghrasala Gamalia aa tahpaw Farasipaw, phungbia cawngpahtu, cawngsaw vytei tah aa cizawpaw takhei Sanhedrin hme leco a daw ka, ma tlaw heh alailang sungkheh tei piakhui cong law, a tah he. 35 Mataico aa hai letah, “Israel cawngsaw sahlo, ma tlaw cung letei tua na pachia pawhe ceh heh achaw teitah pacang tua my lo. 36 Khuahlai takhei ama leh ama khah mehlai ka cang a tahpaw Theuda va chuh ka, cawngsaw 400 hrawng tah ama cawh aa zui. Canghrasala ama cawh theh he ka, a hningzuitu vytei cawh a paipatlaw he ka, zehmai cang bei he. 37 Ama khy taico Judas, Galili cawngsawpaw cawh mehlu reining tah va chuh ka, carae tho rua pawtah cawngsaw phukheh khah a hruichua he. Ma cawngsawpaw zong cawh theh hrah he ka, a hningzuitu vytei cawh a paipatlaw thlang hrah he. 38 Macawtaco, atoteipaw kong lehei rawhnah peh ka ca dupaw he cawh ma tlaw heh thlaw la, seisah thlang o! Aa pacangpaw le aa hming tuapaw heh mehnung taiteipaw a cang caco, a rawh kaw thlang a. 39 Canghrasala, ma heh Khazing taitah a cang caco, ma tlaw heh thly khy bei he ceh; Khazing kaa dy tahpaw naaning teitah naa bi tae a,” a tah he.
40 A reipaw bia leco aa nawtlah ka, apostol sahlo cawh behnah ing chunglang y he ka, aa cheisah he. Mataico Zisu ming tah phung rei khaw bei ceh tah he ka, aa thlaw he.
41 Apostol sahlo cawh Sanhedrin taico piathlah he ka, aa thaw a chah ngetei, zecawtamaw tatah Zisu a ming rawng tah tai-ingnah a ing tlangpaw ka cang peh aa tah cawtah a cang. 42 Ningkheh khy ningkheh behnah ingdung chung le ingkheh khy ingkheh khei Zisu cawh Khri a cang tahpaw thawngchawbia cawngpah le y khui khah tai bei he.