Mpizaka
1
Ie fa nivilasy t’Iehosoa, le nihalaly am’ Iehovà o ana’ Isra­eleo ami’ty hoe: Ia ty hionjoñe valoha’e mb’amo nte-Khanàneo ho anay, hialy? Le hoe t’Iehovà, Iehodà ty hionjomb’eo fa natoloko am-pità’e i taney. Le hoe t’Iehoda amy Simone rahalahi’e, Mindreza amako mb’amy anjarakoy hialy amo nte-Khanàneo; le hindre ama’o ka raho mb’amy anjara’oy. Aa le nindre lia ama’e t’i Simone. Nionjom-beo t’Iehoda; naho nasese’ Iehovà am-pità’ iareo o nte-Khanàneo naho o nte-Perizeo* Perize; mpañialo, vaho binaibai’ iereo e Bezeke Bezeke: helatse ty lahilahy rai-ale. Nizoe’ iareo e Bezek’ ao t’i Adonibezeke Adonibezeke: hela’ Iehovà; talèn-kelatse, le nialy ama’e, vaho zinama’ iareo t’i nte-Khanàne naho t’i nte-Perize. Fe nipoliotse añe t’i Adonibezeke, le hinorida’ iareo naho tsinepa’iareo vaho fonga kinitsi’ iareo ty tondro-beim-pità’e naho tondrobeim-pandia’e. Le hoe t’i Adonibezeke, Nitsindrok’ ambanen-datàbako ao ty mpanjaka fitompolo kinitsin-tondrobeim-pitàñe naho tondrobeim-pandia, aa le nafoten’ Añahare amako i nanoekoy. Aa le napo’ iareo e Ierosa­laime ao re, vaho ao ty nihomaha’e. Toe fa nialy am’ Ierosalaime o ana’ Iehodao, le fa tinava’ iareo naho linafa’ iareo an-dela-pibara, vaho namiañe afo amy rovay.
Ie amy zay, nizotso hialy amo nte-Khanàne mpimoneñe am-bohibohitse ao naho Atimo ao vaho an-tane petrak’ ao o ana’ Iehodao. 10 Naname o nte-Khanàne nimoneñe e Kebroneo t’Iehoda (toe natao Kiriate’arba ty Kebrone taolo), le vinono’ iareo t’i Sesay§ Sesay: eneñe; tretre, naho i Akimane* Akimane: rahalahim-pità’ ankavana vaho i Talmaý Talmay: mikalañe o ranoo; . 11 Boak’ao re nañoridañe o mpimone’ i Debireo Debire: mpilañoñe; tsara (toe natao Kiriate-sefere§ Kiriate-sefere: Rovam-boke ty Debire taolo). 12 Le hoe t’i Kalebe, Ze mandafa i Kiriate-sefere vaho mandrambe aze, ty hitolorako i Aksae* Aksae: mihamiñe: mizilik’ a’ marerarera anak’ ampelako ho vali’e. 13 I Otniele Otniele: fotoan’Añahare, ana’i Kenaze Kenaze: mpangoroñe zai’ i Kalebe ty nandrambe aze; vaho natolo’e ama’e t’i Aksae anak’ampela’e ho tañanjomba’e. 14 Ie amy zao, naho nimb’ama’e, le nosihe’e hihalaly tane aman-drae’e hambolea’e. Aa ie nizotso amy borìke’ey, le hoe ty asa’ i Kalebe ama’e, Ino o paia’oo? 15 Le hoe re tama’e: Fitsezo rano raho fa tane maike ty natolo’o ahy; ehe toloro rano manganahana ka. Aa le natolo’ i Kalebe aze o manganahana amboneo naho o manganahana ambaneo.
16 Nionjoñe boak’ an-drovan-tsatrañe ao o ana’ i Keny§ Kený: fanaña; fivilianañe; firovetañe, rafoza’ i Mosèo, mindre amo ana’ Iehodao, mb’ am-patram-bei’ Iehoda mb’eo, atimo’ i Arade* Arade: borike ly ey vaho nindre nimoneñe am’ ondatio. 17 Le nindre aman-joke’e Simone t’Iehoda, le linafa’ iareo o nte-Khanàne nimoneñe e Tsefate Tsefate: i mioniñe; miatreke, manaroñe ao le vata’e narotsa’e. Natao Kormà Kormà: natokañe aman’Añahare; ty añara’ i rovay. 18 Rinambe’ Iehoda ka t’i AzৠAzà: maozatse, ose rekets’ i tane’ey naho i Aske­lone* Askelone: havesarañe; balantsy; afo bey rekets’ i tane’ey, vaho i Ekrone Ekrone: miholitse; hinolitse rekets’ i tane’ey. 19 Nindre am’ Iehoda t’Iehovà, nandroake o am-bohibohitseo, fe tsy nahafaniotse o an-tane petrakeo ty amo saretem-bi’ iareoo. 20 Le natolo’e amy Kalebe ty Kebrone Kebrone: fifampilongoañe ty amy saontsi’ i Mosèy; vaho rinoa’e boak’ao i ana-dahi’ i Anake§ Anake: ravam-bozo telo rey.
21 Tsy nahafandroake o nte-Iebosý nimoneñe e Ierosalaimeo t’i Beniamine; le mitrao-pimoneñe amo ana’ i Beniamineo pake henane o nte Iebosìo. 22 Aa ty amy anjomba’ Iosefey, naname i Betele ka iereo vaho nolora’ Iehovà. 23 Nirahe’ i anjomba’ Iosefey ty hisarisary i Betele, i nitokaveñe ty hoe Loze taoloy. 24 Nahaoniñe ondaty niakatse i rovay i mpisary rey, le hoe iereo tama’e, Atorò anay ty lalam-pimoahañe amo rovao, le hitretreza’ay. 25 Aa ie natoro’e ty fizilihañe amy rovay, le linafa’ iareo am-pibara i rovay, fe napo’ iareo hañavelo mb’eo indatiy reketse ty hasavereña’e iaby. 26 Nomb’ an-tane’ o nte Kiteo indatiy le namboatse rova vaho natao’e Loze ty añara’e, le mbe ie henaneo. 27 Fe tsy nahafaniotse o mpimone i Betseane* Betseane: anjomba an-tsifa; naho o tanà’eo ndra i Tànake Tànake: i mampirek’ azo; i manoiñe azo naho o tanà’eo, ndra o mpimone’ i Dore naho o tanà’eo, ndra o mpimone’ Ibleame naho o tanà’eo, ndra i Megido naho o tanà’eo t’i Menasè; amy te nifahatse amy taney o nte-Khanàne nimoneñ’ aoo. 28 Ie añe naho naozatse t’Israele le nampandoa’e haba o nte-Khanàneo fa tsy fonga niroaheñe. 29 Tsy nahafaniotse o nte-Khanàne nimoneñe e Gezereo ka t’i Efraime, fe nitrao-pimoneñe am’ iereo e Gezere ao o nte-Khanàneo. 30 Tsy niroahe’ i Zebolone ka o mpimone’ i Kitroneo, ndra o mpi­mone’ i Nahaloleo, le nitrao-pimoneñe am’ iereo o nte-Khanàneo vaho nampandoàñe haba. 31 Tsy niroahe’ i Asere ka o mpimone’ i Akòo ndra o mpimone’ i Tsidoneo, ndra o Aklabeo, ndra i Kel­bà, ndra i Afike, ndra i Re­kobe; 32 te mone nitrao-pimoneñe amo nte-Khanàne mpimoneñe amy taneio t’i Asere; fa tsy nilefe’e ty naniotse iareo. 33 Tsy niroahe’ i Naftalý ka o mpimone’ i Bete’semeseo, ndra o mpimone’ i Bet’anateo; te mone nitrao-pimoneñe amo nte-Khanàne mpimoneñe amy taneio; aa le nampandoa’e haba o mpi­mone’ i Bete-semese naho Bet’anateo. 34 Nazi’ o nte-Amoreo mb’ am-bohibohitse ao o ana’ i Daneo, le tsy nenga’ iareo hizotso mb’am-bava­tane mb’eo. 35 Nimanea’ o nte-Amoreo ty himoneñe am-bohi-Karese e Ai’ialone naho e Saal­bime ao; fe nahagioke ty fità’ Iosefe vaho nanoe’e mpandoa haba. 36 Nifototse amy fitroara’ i Akrabimey ty efe-tane’ o nte-Amoreo, boak’ amy vatoy mañambone.

*1:4 Perize; mpañialo

1:4 Bezeke: helatse

1:5 Adonibezeke: hela’ Iehovà; talèn-kelatse

§1:10 Sesay: eneñe; tretre

*1:10 Akimane: rahalahim-pità’ ankavana

1:10 Talmay: mikalañe o ranoo;

1:11 Debire: mpilañoñe; tsara

§1:11 Kiriate-sefere: Rovam-boke

*1:12 Aksae: mihamiñe: mizilik’ a’ marerarera

1:13 Otniele: fotoan’Añahare

1:13 Kenaze: mpangoroñe

§1:16 Kený: fanaña; fivilianañe; firovetañe

*1:16 Arade: borike ly

1:17 Tsefate: i mioniñe; miatreke, manaroñe

1:17 Kormà: natokañe aman’Añahare;

§1:18 Azà: maozatse, ose

*1:18 Askelone: havesarañe; balantsy; afo bey

1:18 Ekrone: miholitse; hinolitse

1:20 Kebrone: fifampilongoañe

§1:20 Anake: ravam-bozo

*1:27 Betseane: anjomba an-tsifa;

1:27 Tànake: i mampirek’ azo; i manoiñe azo