Matio
1
Toñon-draza’ i Norizañey
Rot 4.18-22; 1 Tan 1.34, 2.1-15; Lke 3.31-34
Intoy ty toñon-droae’ Iesoà* Grika: Iesòse; Malagasy beteke Jesosy; Hebreo: Iesoà: Mpandrombake, Mpañaha, ana’ i Davide, ana’ i Abrahàme Nadika ami’ty Matio nanoeñe an-tsaontsy Hebreo, tsinikombe’ i Evan Bohan tan-taoñe faha 1380 .
Nisamake Isàka t’i Abraàme naho nisamake Iakobe t’Isàka; nisamake Iehodà naho o roahalahi’eo t’Iakobe; nisamake i Peretse naho i Zerà amy Tamare t’Iehodà; nisamake i Hezrone t’i Peretse, nisamake i Rame t’i Hezrone;
nisamake i Aminadabe t’i Rame, nisamake i Nakhsone t’i Amina­dabe, nisamake i Salmone t’i Nakh­sone. Nisamake i Boaze amy Rakhabe karapilo t’i Salmone; nisamake i Ovede amy Rote t’i Boaze, vaho nisamake i Jesè t’i Ovede.
Nisamake i Davide t’Jesè, le nisamake i Solomone amy vali’ i Oriay t’i Davide. Nisamake i Rehoboame Mp I 14:21,31 t’i Solomona; nisamake i Abià t’i Rehoboame; nisamake i Asà t’i Abià. Nisamake i Jehosafate t’i Asà, nisamake i Jorame t’i Jehosafate; nisamake i Ozià t’Jorame. Nisamake i Jotame t’i Ozià; nisamake i Ahaze t’i Jotame, nisamake i Hezekià t’i Ahaz. 10 Nisamake i Menasè t’i Hezekià; nisamake i Amone t’i Menasè; nisamake Josia t’i Amone. 11 Nisamake i Jekonia miroahalahy amy faneseañe e Babolone añey t’i Josia.
12 Ie nitampetse i faneseañe e Babolone añey, le nisamake i Sealtiele t’i Jekonia; nisamake i Zerobabele t’i Sealtiele; 13 nisamake i Abihode t’i Zerobabele; nisamake i Eliakime t’i Abihode; nisamake i Azore t’i Eliakime.
14 Nisamake i Tsadoke t’i Azore; nisamake i Ahkime t’i Tsadoke; nisamake i Elihode t’i Ahkime. 15 Nisamake i Ele­azare t’i Elihode; nisamake i Matane t’i Eleazare; nisamake i Jakobe t’i Matane. 16 Nasama’ i Jakobe t’Josefe. I Josefa ty tañanjomba’ i Marie, rene’ Iesoà tokaveñe ty hoe: i Mesià ndra i Norizañey§ Norizañe: Hinosotse ho lenteheñe, hañefera’e an-dio’e ze ondaty miato. Grika: Kristy; Heb: Mesiake.
17 Aa le tariratse folo efats’ amby ty boak’ amy Abrahàme pak’amy ­Davide; naho tariratse folo efats’ amby ty boak’ amy Davide sikal’amy faneseañe e Babolone añey, vaho tariratse folo efats’ amby ty boak’amy faneseañe e Babolone añey pak’ am’ Iesoà.
Ty Nisamaha’e
18 Zao ty nisamahañe Iesoà: ie vinorovoro’ i Josefe ty rene’e naho mbe tsy niolora’e, le tendreke t’ie nivesatse añamy Arofo-Masiñey* Arofo; Gr: pneuma; Heb kofòke.
19 Ondaty vañoñe t’i Josefe vali’ey, ie tsy te hindre-toboke ama’e ndra ty hampiborake aze ho salareñe, ndra ty hamahots’ aze havetrake, le nisafirie’e ty hañetake aze. 20 Ie nitsa­kore zay an-trok’ ao, intoy ty anjely nisodehañe ama’e ami’ty nofy, nanao ty hoe: O Josefe, ana’ i Davide, ko marimariha’o ty handrambe i Marie vali’o amy te nampiareñe’ i Arofo Masiñey i ama’ey. 21 Hisamake ana-dahy re naho hatao’o Iesoà ty añara’e, amy te ie ty handrombake ondatikoo amo hakeo’ iareoo.
22 Nanoeñe iaby zay hañeneke ty nampanokira’ Iehovà i mpitokiy ami’ty hoe: 23 Inao, miareñe i somondraray Somandrara: ie mboe tsy nahavany lahy naho hisama-dahy, vaho hatao’ areo Imanoela, toe Andrianañahare Amantika, ty tahina’e Ies 7:14.
24 Nivañoñe amy firota’ey amy zao t’i Josefe le nanoe’e iaby i namantoha’ i anjeli’ Iehovày azey vaho rinamb’e i vali’ey. 25 Fe tsy niolora’e ampara’ te nisamake i tañoloñoloña’ey vaho nanoe’e Iesoà ty añara’e.

*1:1 Grika: Iesòse; Malagasy beteke Jesosy; Hebreo: Iesoà: Mpandrombake, Mpañaha

1:1 Nadika ami’ty Matio nanoeñe an-tsaontsy Hebreo, tsinikombe’ i Evan Bohan tan-taoñe faha 1380

1:7 Mp I 14:21,31

§1:16 Norizañe: Hinosotse ho lenteheñe, hañefera’e an-dio’e ze ondaty miato. Grika: Kristy; Heb: Mesiake

*1:18 Arofo; Gr: pneuma; Heb kofòke

1:23 Somandrara: ie mboe tsy nahavany lahy

1:23 Ies 7:14