Bentatse
1
Fiaolo Rehake
Ty namentabentara’ Iesoà Norizañey, ie nitoloran’ Añahare, hanoroa’e o mpitoro’eo o tsy mahay tsy ho tendrek’ anianio, le nampihitrife’e an-An­jeli’e ty hampahafohiñe i Jaona mpitoro’e. Ie nitaroñe ze hene nioni’e amy tsaran’ Añaharey naho amy taro’ Iesoà Norizañey. Haha ty mamaky ty tsaram-pitokiañe toy am-palie naho o mitsendreñe vaho mañambeñe o miso­kitseo, fa an-titotse ty andro.
Fisalamañe naho Fitatañe
I Jaona,
Ho ami’ty Fivory fito e Asia ao.
Hasoa ama’areo naho hanintsiñe boak’ amy Ao, naho i Tao, vaho i Hitotsake eo naho boak’ amo arofo fito aolo i fiambesa’eio, naho boak’ am’ Iesoà Norizañey, i valolombeloñe migahiñey, ty valoha’e nasamak’ amy havilasiy, toe i Talèm-panjaka’ ty tane toiy* Its 10:17, Sabo 136:3.
Ho amy Mpikoko naho nañaha antikañe amo hakeon-tikañeo amy lio’eiy, vaho nanoe’e mpanjaka naho mpisoroñe aman’ Añahare, i toe Rae’ey, aze ty engeñe naho ty haozarañe nainai’e donia! Amena. Hehe, t’ie mitotsake eo
mindre amo rahoñeo Dan 7:13;
kila fihaino ro hahaisak’ aze,
naho o nitombok’ azeo,
vaho hangoihoia’ ze hene foko’ i Taney Zek 12:10. Ie zay! Amena. Zaho ty A naho Z§ A naho Zede : Gr: Alfa naho Omega; Heb: Alef naho Tav (Gen 1:1), hoe t’i Talè Andrianañahare, i Eo naho i Teo vaho i ho Aviy, i Tsitongerèñey.
Ty Nanahake i Ana’Ondatiy Zaho, toe rahalahi’ areo, Jaona, mpitraoke amy haloviloviañey naho amy fifeahañe vaho fahaliñisañe amy Iesoà, ro tan-tokonose atao Patmo, ty amy tsaran’ Añaharey naho ty amy taro’ i Iesoày. 10 Ie tañ’ Arofo ao amy andro ra’elahy zay vaho nahatsanoñe ty fiarañanañañe nipazake hoe antsiva* Grika: trompetra (le hoe zay iaby) ambohoko ao 11 nanao ty hoe, Patero am-boke ao ze isa’o le ahitrifo mb’amo Fivory fito rezao: mb’amy Efesosy naho mb’amy Smirna naho mb’amy Pergamosy naho mb’amy Tiatira naho mb’amy Sardisy naho mb’amy Filadelfia vaho mb’amy Laodikia. 12 Nitolike raho hahatreavako i fiarañanañañe nisaontsy amakoy; aa naho nitolike le nahatrea menorà Menorà: fitongoàn-jiro, fito ty jiro’e volamena fito Zek 4.2-3, 13 nah o an-teñateña’ i fitongoàn-jiro rey ty nanahake i Ana’ Ondatiy§ Dan 7:13 nisikiñe lamba nahatakatse o fandia’eo vaho nisadiam-bolamena añ’araña’e eo* Dan 10:5. 14 Nifoty hoe volon’ añondry foty o maroin’ añambone’eo, vaho hoe afo miroborobo o fihaino’eo. 15 Nihoe torisìke nikotriñeñe, natranak’ an-toñake ao, o fandia’eo Dan 10:6, le nanahake ty fitromoron-drano maro i fiarañanaña’ey Iek 1:24, 43:2; 16 naho am-pità’e havana ao ty vasiañe fito, le niboake am-palie’e ao ty fibara masioñe sambe-lela’e§ Ben 2:16; Ies 49:2, Heb 4:12, vaho nanahake ty fireandrea’ i àndroy te tsipinde mena ty lahara’e. 17 Ie nitreako, le nibabok’ am-pandia’e eo hoe mate, vaho natongoa’e amako ty fità’e havana, nanao ty hoe: Ko hemban-drehe. Zaho ro Valoha’e naho ty Fara’e* Ies 44:6, 48:12, 18 vaho i Veloñey; toe nikenkan-draho, fa heheke, veloñe nainai’e donia! Amena. Vaho amako o lahin-dakilè’ i Tsikeokeokey naho i Havilasio. 19 Aa le sokiro o niisa’oo, o eoo, vaho o mbe hifetsakeo. 20 Ty tafatoño’ i vasiañe fito nioni’o an-kavanako eo rey, naho i fitongoàn-jiro volamena fito rey: toe anjeli’ i Fivory fito rey i vasiam-pito rey, vaho Fivory fito i fitongoàn-jiro fito rey.

*1:5 Its 10:17, Sabo 136:3

1:7 Dan 7:13

1:7 Zek 12:10

§1:8 A naho Zede : Gr: Alfa naho Omega; Heb: Alef naho Tav (Gen 1:1)

*1:10 Grika: trompetra (le hoe zay iaby)

1:12 Menorà: fitongoàn-jiro, fito ty jiro’e

1:12 Zek 4.2-3

§1:13 Dan 7:13

*1:13 Dan 10:5

1:15 Dan 10:6

1:15 Iek 1:24, 43:2

§1:16 Ben 2:16; Ies 49:2, Heb 4:12

*1:17 Ies 44:6, 48:12