Zekarià
1
Niheo amy Zekarià* Zekarià (Z’eekariaho): fitiahia’ Iehovà mpitoky ana’ i Berekià Berekià: mavesatse; amam-bente’e ana’Idò Idò: mpiama’e; ozatse; fandrengeañe amy volam-paha-valo’ i taom-paha-roe’ i Dariavese mpanjakaiy ty tsara’ Iehovà manao ty hoe: Niviñetse aman-droae’ areo t’Iehovà. Aa le isaon­tsio ty hoe: Hoe t’Iehovà’ i Màroy: Mimpolia amako, hoe ty nafè’ Iehovà’ i Màroy, vaho himpoliako ka, hoe t’Iehovà’ i Màroy. Ko mitsikombe an-droae’ areo, o nitseize’ o mpitoky taoloo ty hoe: Hoe t’Iehovà’ i Màroy: Mifotera amo sata rati’ areoo henane zao, naho amo fitoloña’ areo ratio; f’ie tsy nijan­jiñe, tsy nañaoñe ahy, hoe t’Iehovà. O roae’ areoo! aia iereo? naho o mpitokio, veloñe nainai’e hao? Fa o volakoo naho o fañèko nafantoko amo mpitoky mpitorokoo, tsy ie hao ty nahatakatse o roae’ areoo? ie nitolike nanao ty hoe: Toe i nisafirie’ Iehovà’ i Màroy hanoañey, ty amo sata’aio, naho o fitoloña’aio, ty nafetsake ama’ay.
Ie amy andro faha-roapolo-efats’ ambi’ i volam-paha-folo-raik’ambiy, i volan-katsiha an-taom-paha-roe’ i Dariavesey, le niheo amy Zekarià mpitoky ana’ i Berekià, ana’ Idò ty tsara i’ Iehovà, manao ty hoe: Niaroñaroñeko amy haleñey, te ingo t’indaty niningitse soavala mena, nijohañe ambane’ ty borodoke§ Heb: Hadase: karazan-katae an-goledoñe ao, naho amboho’e ty soavala mena naho ty mavo naho ty foty. Le hoe raho, Hoke ry Talè, Inoñe o reroañeo? Aa hoe i ìrake nisaontsy amakoy, Hatoroko azo ty lengo’ iretoañe. 10 Nanoiñe amy zao indaty nijohañe amo borodokeoy, ami’ty hoe: Ie o nirahe’ Iehovà hañavelo mb’eo mb’eo an-tane atoio. 11 Vinale’ iareo ty anjeli’ Iehovà nijohañe amo borodokeo ami’ty hoe: Nanjotike mb’eo mb’eo amy taney zahay, le ingo, mipendreñe i taney vaho mitofa. 12 Nanoiñe amy zao ty anjeli’ Iehovà, nanao ty hoe: Ry Iehovà’ i Màroy, ombia te hiferenaiñe t’Ierosalaime* Ierosalaime: hazavan-arofo, aroñaroñe naho o rova’ Iehodao, o nitorifiha’o i fitompolo taoñe rezaio? 13 Tinoi’Iehovà tsara soa i anjely nisaontsy amakoy, tsaran-kanintsiñe. 14 Aa le hoe ty natoi’ i anjely nifanaontsy amakoy, taroño ty hoe, Hoe t’Iehovà’ i Màroy; farahieko t’Ierosalaime naho i Tsione am-parahy ra’elahy. 15 Loho nahabosek’ ahy o kilakila’ondaty miaiñañoleñañeo; ie ni-bosebosehako avao, fe nindràe’ iareo i hasilofeñey. 16 Aa le hoe ty nafè’ Iehovà, Mimpoly mb’e Ierosalaime am-piferenaiñan-draho; haoreko ao i kivohokoy, hoe t’Iehovà’ i Màroy, vaho ho kozozoteñe am’ Ierosalaime ty taly. 17 Taroño indraike, ty hoe: Hoe t’Iehovà’ i Màroy, Hitòbake havokarañe indraike i rovakoy; naho mbe ho tretreze’ Iehovà t’i Tsione Tsione: vatolahy fitiahiañe; toetse masy, vaho mbe ho joboñe’e Zek 2:12; Oni: Ies 14:1 t’Ierosalaime.

*1:1 Zekarià (Z’eekariaho): fitiahia’ Iehovà

1:1 Berekià: mavesatse; amam-bente’e

1:1 Idò: mpiama’e; ozatse; fandrengeañe

§1:8 Heb: Hadase: karazan-katae

*1:12 Ierosalaime: hazavan-arofo, aroñaroñe

1:17 Tsione: vatolahy fitiahiañe; toetse masy

1:17 Zek 2:12; Oni: Ies 14:1