JU CHIVINTI IXLACATA JU CRISTO JU TS'OKLH JU MATEO
1
Ju mak'aniya ixlacpa'itni ju Jesús
Ju ani yuchi ixtapaka'ut'an ju mak'aniya ixlacpa'itni ju Jesucristo acsni tavanan quitsucuchilh ju ani tachi lapanac. Pus ju yuchi mak'aniya ixpapanti ixjunita ju David chai ju Abraham.
Pus ju Abraham alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Isaac. Chai ju Isaac alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Jacob. Chai ju Jacob alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Judá. Vachu' alilh ju ali'in is'ap'isek'en. Chai ju Judá t'a'amask'at'analh ju Tamar. Alhimapaka'ulh ju ists'alan Fares chai ju Zara. Pus ju Fares alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Esrom. Chai ju Esrom alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Aram. Chai ju Aram alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Aminadab. Chai ju Aminadab alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Naasón. Chai ju Naasón alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Salmón. Chai ju Salmón t'a'amask'at'analh ju Rahab. Chai lhimapaka'ulh ju ists'alh Booz. Pus ju Booz t'a'amask'at'analh ju Rut. Lhimapaka'ulh ju ists'alh Obed. Chai ju Obed alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Isaí. Pus ju Isaí alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh David ju valh k'ai ucxtin. Pus ju k'ai ucxtin David t'a'alilh ists'alh ju ix'amachaka' ixjunita ju lijunto Urías. Chai talhimapaka'ulh ists'alh Salomón.
Chai ju Salomón alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Roboam. Chai ju Roboam alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Abías. Chai ju Abías alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Asa. Chai ju Asa alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Josafat. Chai ju Josafat alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Joram. Chai ju Joram alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Uzías. Chai ju Uzías alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Jotam. Chai ju Jotam alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Acaz. Chai ju Acaz alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Ezequías. 10 Chai ju Ezequías alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Manasés. Chai ju Manasés alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Amón. Chai ju Amón alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Josías. 11 Chai ju Josías alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Jeconías. Vachu' alilh ju is'ap'isek'en. Pus acsnich ju tatsuculh ju Jeconías chai is'ap'isek'en acsni tach'in alhi'ancalh ju israelitanin ju xalacat'un Babilonia.
12 Chai ju anch pus ju Jeconías alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Salatiel. Chai ju Salatiel alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Zorobabel. 13 Chai ju Zorobabel alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Abiud. Chai ju Abiud alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Eliaquim. Chai ju Eliaquim alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Azor. 14 Chai ju Azor alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Sadoc. Chai ju Sadoc alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Aquim. Chai ju Aquim alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Eliud. 15 Chai ju Eliud alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Eleazar. Chai ju Eleazar alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Matán. Chai ju Matán alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh Jacob. 16 Chai ju Jacob alilh ju ists'alh chai lhimapaka'ulh José. Chai yuchach ju valhch ixpapa ju Malia ixnati ju Jesús ju Cristo juncan. Yuchi ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios.
17 Pus tus acsni tsuculh ju Abraham tus acsni tsuculh ju David quilhmaccaut'at'i va ju tatsuculh ju lapanacni. Chai aquilhmaccaut'at'i va ju tatsuculh tus acsni tsuculh ju David tus acsni alhi'ancalh ju israelitanin tach'in ju xalacat'un Babilonia. Chai aquilhmaccaut'at'i va ju tatsuculh tus acsni alhi'ancalh tach'in ju israelitanin ju xalacat'un Babilonia tus acsni tavanan tsuculh ju Cristo.
Tsuculh ju Jesucristo
18 Acsni tavanan lak'aulhch ju Jesucristo pus chanich va. Pus yuchi ju Malia ju ixnati cajuna' va is'asq'uinintica' ixjunita ju José. Para acsni jantuca' ixtalat'atsucui acsnich ju c'atsacalh ni ixpacxanta ju is'ask'at'a la'ixtachaput ju Spiritu Santu. 19 Pus ju José na ixnavi tachi ixnajun la'ixlhamap'aksin ju Moisés chai ju anch ixlhik'alhtsajui ni xamati' va k'aya calalh. Pus ixlhiyuchi ju José jantu ixt'atamak'axtokputun ju Malia acsni c'atsa ta yu ixjunita. Para jantu ixmamaxaniputun ju Malia lacatalhavat ni va cachivimak'alh. Alai va sekch ixmaco'ulaputun. 20 Para acsni pastaclich ju chunch pus lana talacasunilh pumatam anquilh la'ilhtatat chai chani juni:
―José. Ju uxint'i mak'aniya ixpapanti David unit'a. Jantu at'alhan. Jantu anauch ni jantu navip'ut'un mi'amachaka' ju Malia. Pus ju tuchi pacxanta ix'anuch ju Spiritu Santu. 21 Chai ju yuchi camaklok'onach pumatam ts'alh chai alhimap'ak'a'uya'ich Jesús ni yuchach ju camak'alhtaxtuya' ixlapanacni la'ix'alactu'unti'an. ―Chunch ju junicalh ju José.
22 Pus tachi chun ju ani chunch ju tapasalh ni chunch ju pu'uctaxtulh ju tuchi ixnajunta ju mak'aniya lapanac ju ixnajun ixchivinti Dios. Pus chani ixnajun:
23 Ju pumatam atsi' ju va is'akstuca' ma capacxana' ju ask'at'a chai camaklok'ona' pumatam ts'alh
chai calhimapaka'uyach Emanuel.
Pus ju Emanuel va nomputun ni quintat'avilanch ju Dios.
24 Pus ju tunculh acsni cujlh ju José pus navilh tachi ju junilh ju anu' anquilh chai lhi'alh ju Malia la'ixchaka'. 25 Para jantu t'atsuculh tus acsni tsuculh ist'asast'i is'ask'at'a. Chai ju yuchi lhimapaka'ulh Jesús.