16
Ju Jesús ta'acxtuchokolh
Acsni tapasalh ju avilhchan pa'astacni pus ju Malia amachaka' Magdala chai ju Salomé chai ju Malia ixnati ju Jacobo tatamaulh ju tu'u' ach'itin ju na c'us acamin. Va ixtalacamuc'aputun ju ixlacatuna ju lijunto Jesús ni chunch ixtalhilanita. Pus vats'isin ju lhitumincu acsni ixt'onachilh xajchini' ju avilhchan ju yu'unch tacha'alh junta ixmacnucanta ju lijunto Jesús. Ixtalaclajuni ixlhi'akstu'an acsni ixtaminta ju lacati:
―Tis chavaich ju aquintamak'osunin ju k'ai chiux ju quicyocanta junta acnui ju lijunto.
Para acsni talaca'alh talakts'ilh ju chiux ni mak'osucanta. Chai ju anu' chiux na k'ai ixjunita. Chai acsni tatanu junta ixmacnucanta ju ixlacatuna ju Jesús pus talakts'ilh pumatam ts'alh. Ju yuchi ixvi la'ixlhicana'an junta ixtayanalh ju chakolun. Chai ixmak'anch'ita lhman pumpu' ju na xnapapa ixjunita. Pus ju chakolun na tatalhonilh. Para ju yuchi alacjuni:
―Jantu at'alhanant'it. Ju uxijnan p'uxc'oyat'it ju Jesús amachaka' Nazaret ju maquilhtacalh lacacurus. Pus ta'acxtuchokolh. Jantu ani vi. Alakts'int'it junta ixmamacanta ju ixlacatuna. Pus a'inch'ok'ochit'it. A'una'it'it ju Pitalu' chai ju ali'in ix'alacmamaka'ui ju Jesús ni cap'ulh'anach ju Jesús ju laxa'estado Galilea. Astan ap'ina'it'it ju uxijnan chai anchach ju alakts'int'achit'it tachi ju xatajunan acsni tuca' ixmaknican.
Pus ju yu'unch ta'ats'alataxtulh junta ixmacnucanta ixlacatuna ju Jesús acsni tuca' ixlok'onchokota. Na ixta'axq'uip'ip'itnintach ni na ixtatalhanan. Chai jantu tu'u' xatajuni xamati' ni va ixtatalhananch.
Ju Jesús talacasunilh ju Malia amachaka' Magdala
Pus ju Jesús na vats'isin lhitumincu ju ta'acxtuchokolh junta ixmak'acanta. Pus talacasunilh p'ulhnan ju Malia amachaka' Magdala. Yuchi ju ixmaxtunicanta pumatujun lhacaticurulhni la'ixlacatuna. 10 Chai ju yuchi alh amac'atsanini' ju ix'alact'a'ucxunt'ajun ju Jesús acsni tuca' ixmaknican. Pus ju yu'unch na va ixtalac'amak'aninin chai na ixtalack'alhuvilanalh. 11 Para mas tak'asmatlh ni ta'acxtuchokolh ju Jesús chai t'ajun ju chavai chai ni ixlakts'intach ju yuchi ju Malia para jantu lai ixtalaca'i.
Ju Jesús atalacasunilh ixpumat'ui'an ix'alacmamaka'ui
12 Ju astanch ju Jesús atalacasunilh ixt'iyun'an lapanacni acsni ixta'alhtana'anta ju lacati. Para jantu chun ju atalacasunilh ju yu'unch tachi ju talacasunilh ju Malia. 13 Pus ju yu'unch ta'anchokolh amac'atsaninin ju ali'in ixt'atamaka'ui ju Jesús. Para nin yu'unch jantu aquiclaca'icalh.
Ju Jesús amalakachalh ju ix'alacmamaka'ui
14 Astan ju Jesús alactalacasunilh ixpumacautam'an acsni ixtat'ajun venin. Pus alhilak'ak'aima ni na p'as ixjunita ix'alhunut'an chai lana jantu lai ixtalhilaksita ju ixchivinti ju ix'ajunita acsni tuca' ixmaknicanta. Vachu' alhilak'ak'aima ni jantu tavanan ixtaquiclaca'ita ju yu'unch ju ixtalakts'inta ju Jesús acsni ixta'acxtuchokota junta ixmacnucanta. 15 Vachu' alacjunich:
―Ap'inchit'it ixlhilacaputs'un ju lacamunutpa'. A'una'it'it chux ju lapanacni ta yu lai putak'alhtaxtucan ni jantu ancan ju lacajipi. 16 Ju calaca'iya' chai ca'akpaxach catak'alhtaxtuya'. Para ju jantu calaca'iya' camuc'anik'alhicana' ju ixtalak'alhin. 17 Chai ju catalaca'iya' laich catanaviya' ju ani taxtokni ju capuc'atsacana' ni vasalh quilapanacni tajunita. Laquintapaka'ut cataxcomaxtuyach ju lhacaticuru la'ixlacatuna'an ju lapanacni. Chai catachivina' ju tumpa chivinti ju jantu aktam tachivininta. 18 Chai ni cata'oksp'alalacach'apalh ju lu u ni catak'ot'a' ju taxtokni ju va lhinican jantu tu'u' catitapasaya'. Chai catamuc'aya' ixmaca'an la'ixlacatuna'an ju tak'ank'anin chai palaich catanaviya'.
Ju Jesús alh lact'iyan
19 Astan acsni alact'achivink'o ju ix'alacmamaka'ui pus ju k'ai ix'ucxtin'an Jesús lana lhi'ancalh tus lact'iyan chai tavi vanin junta vi ju Dios. 20 Pus ju ix'alacmamaka'ui ta'alh vanta anchach nonin ta yu laich putak'alhtaxtucan. Chai is'akstu ix'ucxtin'an Jesús ix'alact'ach'alhcatnan. Ju yuchi ixmavasalai ju chivinti ju ixtanajun ju ix'alacmamaka'ui. Ixpumavasalai lacak'ai lhamak'an ju ixtanavi ju ix'alacmamaka'ui. Chunch vasalh ixlai.