JU AMAVASALANICALH JU XIVAN
1
Yuchi ju Jesús ju mavasalanilh ju Xivan ju chivinti
Ju quit'in icXivan ixlapanac ju Jesucristo. Pus ju Dios mavasalanilh ju ani chivinti ju Jesucristo ni laich ca'amasuniya' ju ixlapanacni tachi chun ju taxtokni ju vasalh catapasaya'. Chai jantu mak'an cativa tus catapasaya' ju ani taxtokni. Pus ju Jesucristo quimalakachanichilh pumatam anquilh chai yuchi ju quijunilh ni acts'ok'ulaya' tachi chun ju ani taxtokni. Pus ju quit'in ictsok'ulata ixchivinti Dios chai tuchi naulich ju Jesucristo chai tachi chun ju taxtokni ju iclakts'ilh.
Na k'achan va tichi chavaich ju najun ju ani chivinti ju icts'ok'ulata junta icnaulh tuchi catapasaya'. Chai na tak'achan tachi chun ju tak'asmat'a ju ani chivinti chai talaca'i ju chivinti ju icts'ok'ulata. Na tak'achan ni vanin chinta ju avilhchan acsni ca'uctaxtuya' tachi chun ju ani taxtokni ju icts'ok'ulata.
Amac'amican ju quilhmactujun ju talhilaca'anta ju Jesucristo
Ju quit'in icXivan chai iclamac'amiyau ju uxijnan ju lhilac'ap'inat'it ju Jesús ju lakatujun lak'achak'anixni vilat'it ju laxalacat'un Asia. Ju Dios t'ajun tus va tavananch chai yuchi ju camina' astan. Pus ju Spiritu Santu chunch junita tachi ju anu' lakatujun maclhcu ju lacya la'ix'ucxlacapu' ju k'ai putolan junta lhinajun ju Dios. Pus ju Spiritu Santu chai ju Dios cata'aktaijuyan laca'amapaininti chai cata'aktaijuyan ni jantu calac'alh ju mi'alhunut'an. Vachu' ju Jesucristo cata'aktaijuyan. Pus yuchi ju lana vas najun tuchi c'atsai. Chai yuchi ju p'ulhnan lok'onchokolh acsni ixnita. Chai yuchi ju alhijuni tachi chun ju ucxtinin ju ani lacamunutpa'. Chai yuchi ju quintamapainiyan chai quintach'ak'anin ju qui'alactu'unti'an acsni taxtunilh ju ix'ac'alhni ju lacacurus. Chai yuchi ju quintalhilhca'ulatan ni ucxtinin cat'ajumvi ju yuchi. Chai vachu' quintalhilhca'ulatan ni palijni cajumvi ni lai calak'ayayau ju Dios. Chai yuchach ju ixpai vachu' ju Cristo. Pus yuchach ju va tachi calak'ayacalh ni alin ixtachaput jonk'alhita. Vasalh chunch junita.
Pus yuchi ju Cristo ju caminchokoya' laca'ataputs'i chai tachi chun ju lapanacni catalakts'ina'. Chux ju yu'unch ju talhtok'olh acsni ixt'ajun ju ani lacamunutpa'. Chai tijpachux ju lapanacni ju alin ju ani lacamunutpa' p'as catalact'asaya' va ixlacata yuchi. Slivasalh chunch ju catapasaya'.
Pus ju Jesucristo chani najun: “Ju quit'in xact'ajunch tus acsni matica' tu'u' ixjunita chai actsucuk'alhiya' tus mas va tavananch. Chai quit'in ju acminchokopala' astan. Quit'in ju lai icnavik'ojui tachi chun ju taxtokni”.
Ju Xivan lakts'ilh ju Cristo
Pus ju quit'in ju ict'ajun ats'oknu' ju ani alhiqui milak'au'an Xivan icjunita. Pus tachi ju uxijnan mak'alhk'ajnanat'it chai lhinajun ju Jesucristo lami'atsucunti'an chai ch'ixk'oyat'it tachi chun ju macxcai va ixlaca'atalh ni lhilac'ap'inat'it ju Jesús pus vachu' chunch iclai ju quit'in. Pus ju quit'in xacvi lacalacat'icst'i lacat'un la'ixtampusni alama. Chai ju anu' lacat'un Patmos juncan. Pus ju quit'in tach'in xacjunita ju anch va ixlaca'atalh ni xacnajun ixchivinti Dios chai xac'ajuni ju lapanacni ixlacata ju Jesús. 10 Pus lhitumincu ixjunita acsni lak'ayacan ju qui'ucxtin'an Jesús. Chai ju Spiritu Santu quimak'asmatni lakatam chivinti ju xachivincan ju laquimpulacan. Lana na p'as ju chivinilh tachi acsni na p'as suncan ju tu'u' sk'olh ni va xaquimamachakxaniputun ni jantu va xamati' ju xaquixak'alai. 11 Chai chani ju quijuni:
―Ju quit'in xact'ajunch tus acsni matica' tu'u' ixjunita chai actsucuk'alhiya' tus mas va tavananch. Ats'ok'ulat'i laca'alhiqui ju tuch'i alakts'ina'. Chai amalak'ach'aninch ju quintalhilaca'anta ju tavilanancha ju ani lakatujun lak'achak'anixni laxalacat'un Asia. Anch ju Efeso chai ju Esmirna chai ju Pérgamo chai ju Tiatira chai ju Sardis chai ju Filadelfia chai ju Laodicea. ―Chunch ju xaquijuni ju xaquixak'alai.
12 Pus ju quit'in ictalakasp'itlh ni va xaclakts'imputun tichi chavaich ju xaquixak'alai. Chai acsni ictalakasp'itlh pus iclakts'ilh lakatujun ixputayan cantila ju si oro ixtajunita. 13 Chai la'ixlacaitat junta ixlacya ixputayan cantila ixya pumatam ju va ixt'achunch ixjunita tachi ju yuchi ju malakachachilh ju Dios ni lapanac catsucuya' ju ani lacamunutpa'. Chai ju yuchi ixlakch'ita ju lhman ixpumpu' ju ix'akxtakmanik'ota ju ixch'aja'. Chai vachu' ixtanquilhakch'imuc'acanta ju liston ju oro ixjunita. 14 Chai ju ix'ai slivasalh na xnapapa ixjunita. Chun tachi ju tu'u' apamat borrego ju na xnapapa junita u tachi ju tu'u' miqui. Chai k'ai lam lam ixtalakpuyajui tachi ju tu'u' xa'alapna' jipi. 15 Chai ju ixch'aja' lana k'ox slamnic'a ixjunita tachi ju tu'u' k'oxi tsasnat ju va anca' camaxtucalh lacajipi. Chai ju la'ixchivinti lana istasui ni na alin ju ixtachaput. Chunch tachi ju ixk'asmatca ist'asat ju tu'u' talhavanti xcan. 16 Chai ixch'apata la'ixlhicana lakatujun st'acu. Chai ju la'ixquilhni ixtaxtui lakatam espada ju na lhman ixjunita chai acxput'ui ixquicxtui. Chai ju ix'ucxpu' na slamnic'a ixjunita tachi ju avilhchan acsni na p'as maktaji.
17 Chai ju quit'in acsni iclakts'ilh pus lana tin icta'aktalh. Chai tachi ju va xanin ictama la'ixch'aja' acsni icta'aktalh. Pus ju yuchi quimokslanilh ixmaca' la'ixlhicana laquilacatuna chai chani quijuni:
―Jantu at'alhan. Quit'in ju xact'ajun tus acsni matica' tu'u' ixjunita chai actsucuk'alhiya' tus mas va tavananch. 18 Chai ict'ajun ju chavai. Chai mas xacnita para ict'ajun chai actsucuk'alhiya'. Chai quit'in ju icnajun tichi chavaich ju caniya' chai quit'in ju icch'apata ju xallave junta ta'an ju tanita. 19 Pus ats'ok'ulat'ich ju tuch'i xalakts'in chai ta yu junita ju ali' taxtokni ju chavai chai ju tuchi catapasaya' astan. 20 Pus chanich ju nomputun ju anu' ju jantu lai xamach'akxai ixlacata ju anu' lakatujun st'acu ju lakts'int'a laquilhicana chai ju anu' lakatujun ixputayan cantila ju si oro ixtajunita. Pus ju anu' lakatujun st'acu pulakts'ipaxcavacan ju talhist'ac'a ju quintalhilaksi ju tavilanancha ju lakatujun lak'achak'anixni. Chai ju ixputayan cantila ju lakts'int'a pulakts'ipaxcavacan ju quilhmaktujun ju quintalhilaksi.