12
వృద్దాప్యంలో ఎదురయ్యే సమస్యలు
చెడ్డకాలం దాపురించక ముందు (నీవు ముసలి వాడవు కాకముందు), “నా జీవితం వృథా చేసు కున్నాను”* నా జీవితం వృథా చేసుకున్నాను వ్యాఖ్యార్థం, “నాకు వాటిలో ఏ ఆనందమూ లేదు.” దీని అర్థం యిలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు “నా యౌవనంలో నేను చేసిన పనులు నాకు నచ్చలేదు,” లేక “నా ఈ వృద్ధాప్యంలో నా జీవితం నాకు ఆనందం యివ్వడంలేదు.” అని నువ్వు వాపోయే వయస్సు రాక ముందు, నువ్వింకా యౌవ్వనావస్థలో వుండగానే నీ సృష్టికర్తని నువ్వు గుర్తుచేసుకో.
సూర్య చంద్రులూ, నక్షత్రాలూ నీ కంటి దృష్టికి ఆనని కాలం దాపురించక పూర్వం, (నువ్వింకా యౌవన ప్రాయంలో ఉండగానే, నీ సృష్టికర్తని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో). ఒక తుఫాను తర్వాత మరొక తుఫాను వచ్చినట్లే, (కష్టాలు పదే పదే వస్తాయి).
ఆ వయస్సులో నీ చేతులు శక్తి కోల్పోతాయి. నీ కాళ్లు బలము లేక వంగుతాయి. నీ పళ్లు ఊడిపోతాయి, నువ్వు నీ ఆహారం నమలలేవు. నీ కళ్లు మసకబారతాయి. నీ వినికిడి శక్తి మందగిస్తుంది. వీధుల్లోని శబ్దాలు నీకు వినిపించవు. నీ గోధుమలు విసిరే తిరగలి శబ్దం కూడా నీకు వినిపించదు. స్త్రీలు పాడే పాటలు కూడా నువ్వు వినలేవు. అయితే, పక్షి చేసే కిలకిలారావానికే నీకు వేకువజామున మెలుకువ వచ్చేస్తుంది. (మరెందుకో కాదు, నీకు నిద్రరాదు, అందుకు.)
ఎత్తయిన ప్రదేశాలంటే నీకు భయం వేస్తుంది. నీ దోవలో ఏ చిన్న వస్తువు ఉన్నా, దానిమీద కాలువేస్తే ఎక్కడ బోల్తాపడిపోతానో అని నీకు బెదురు కలుగు తుంది. నీ జుట్టు నెరిసి, బాదం చెట్టు పూతలా కనిపిస్తుంది. నువ్వు కాళ్లీడ్చుకుంటూ మిడతలా నడుస్తావు. నువ్వు నీ కోరికను కోల్పోతావు (జీవించటానికి). అప్పుడిక నువ్వు నీ శాశ్వత నివాసానికి (సమాధిలోకి) పోతావు. (నీ శవాన్ని సమాధికి మోసుకెళ్తూ) విలాపకులు విలాపకులు లేక ఆకలి, లేక కామవాంఛ. ఈ సందర్భంలో వాడబడిన హీబ్రూ మాటలు అన్వయక్లిష్టంగా ఉన్నాయి. అంత్యక్రియల దగ్గర శోకనాలు పెట్టేవాళ్లు. బైబిలు కాలంలో, మరణించిన వ్యక్తి అంత్యక్రియల సందర్భంగా, అతని బంధువులు తమ దుఃఖాతిరేకాన్ని ప్రదర్శించేందుకు కిరాయికి కుదుర్చుకొనే వృత్తి విలాపకులు. వీధుల్లో గుమిగూడి శోకనాలు పెడతారు.
మరణం
నీ వెండి మొలతాడు తెగక ముందే,
బంగారు గిన్నె నలగక ముందే.
బావి దగ్గర పగిలిన మట్టి కుండలా,
(నీ జీవితం వృథా కాక ముందే) పగిలి బావిలో పడిపోయిన రాతి మూతలా నీ జీవితం వృథా కాకముందే
నీ యౌవనకాలంలోనే నువ్వు నీ సృష్టికర్తను స్మరించుకో.
మట్టిలో నుంచి పుట్టిన నీ శరీరం
నువ్వు మరణించినప్పుడు తిరిగిఆ మట్టిలోనే కలిసి పోతుంది.
కానీ, దేవుని దగ్గర్నుంచి వచ్చిన నీ ఆత్మ
నువ్వు మరణించినప్పుడు తిరిగి ఆ దేవుడి దగ్గరకే పోతుంది.
 
అంతా వ్యర్థం, శుద్ధ అర్థరహితం. ఇదంతా కాలాన్ని వ్యర్థం చెయ్యడం అంటాడీ ప్రసంగి!
ముగింపు మాటలు
ప్రసంగి గొప్ప జ్ఞాని. ఆయన తన జ్ఞానాన్ని జనానికి బోధ చేసేందుకు వినియోగించాడు. అనేక వివేకవంతమైన బోధనలను అయన ఎంతో శ్రద్ధగా అధ్యయనం చేసి, జాగ్రత్తగా విభజించాడు. ఆయన … విభజించాడు ఈ హీబ్రూ మాటకి “సరళం చేయు, పొందుపరచు, సరిదిద్దు లేక సవరించు” అని అర్థం. 10 ప్రసంగి సరైన పదాలు ఎంచుకునేందుకు చాలా శ్రమించాడు. ఆయన యధార్థమైన, ఆధారపడదగిన ఉపదేశాలు రచించాడు.
11 జ్ఞానుల మాటలు, జనం తమ పశువులను సరైన బాటలో నడిపేందుకు ఉపయోగించే ముల్లు కర్రల వంటివి. ఆ ఉపదేశాలు విరగని గట్టి గూటాల వంటివి. (నీకు సరైన జీవన మార్గాన్ని చూపే సరైన మార్గదర్శులుగా నువ్వా బోధనల పైన ఆధారపడవచ్చు) ఆ జ్ఞానోపదేశాలన్నీ ఒకే కాపరి (దేవుని) నోట నుండి వచ్చినవి. 12 అందుకని కుమారుడా, (ఆ ఉపదేశాలను అధ్యయనం చెయ్యి) అయితే ఇతర గ్రంథాలను గురించి ఒక హెచ్చరిక. రచయితలు గ్రంథాలు ఎప్పుడూ వ్రాస్తూనే ఉన్నారు. అతిగా అధ్యయనం చేయడం నీకు చాలా అలసట కలిగిస్తుంది.
13-14 సరే, ఈ గ్రంథంలోని విషయాలన్నీ చదివి మనం నేర్చుకోవలసింది ఏమిటి? మనిషి చేయగలిగిన అత్యంత ముఖ్యమైన పనేమిటంటే, దేవుని పట్ల భయ భక్తులు కలిగివుండటం, దేవుని ఆజ్ఞలు పాటించడం. ఎందుకంటే, మనుష్యులు చేసే పనులన్నీ గుప్త కార్యాలతో బాటు దేవునికి తెలుసు. ఆయనకి మనుష్యుల మంచి పనులను గురించీ చెడ్డ పనులను గురించీ సర్వం తెలుసు. మనుష్యుల పనులేవీ దేవుని విచారణకు రాకుండా పోవు.

*12:1: నా జీవితం వృథా చేసుకున్నాను వ్యాఖ్యార్థం, “నాకు వాటిలో ఏ ఆనందమూ లేదు.” దీని అర్థం యిలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు “నా యౌవనంలో నేను చేసిన పనులు నాకు నచ్చలేదు,” లేక “నా ఈ వృద్ధాప్యంలో నా జీవితం నాకు ఆనందం యివ్వడంలేదు.”

12:5: విలాపకులు లేక ఆకలి, లేక కామవాంఛ. ఈ సందర్భంలో వాడబడిన హీబ్రూ మాటలు అన్వయక్లిష్టంగా ఉన్నాయి. అంత్యక్రియల దగ్గర శోకనాలు పెట్టేవాళ్లు. బైబిలు కాలంలో, మరణించిన వ్యక్తి అంత్యక్రియల సందర్భంగా, అతని బంధువులు తమ దుఃఖాతిరేకాన్ని ప్రదర్శించేందుకు కిరాయికి కుదుర్చుకొనే వృత్తి విలాపకులు.

12:9: ఆయన … విభజించాడు ఈ హీబ్రూ మాటకి “సరళం చేయు, పొందుపరచు, సరిదిద్దు లేక సవరించు” అని అర్థం.