3
Jesús tjwl̈õ ara, Moisés kjinmo
E kjĩshko ga pjeyoga, pjãy rokara Sbörë, iara beno tjeng dboy ba kong l̈i, Jesús woyotjl̈ĩzĩ ĩyado. Ichara Sbörë ba tjl̈õkwo roy l̈ë bi kong l̈i e. Syõshtaga Sbö kong bi kjĩshko kësbangyo l̈i e bakoe. Shji mär ba go l̈ëy eni. Jesús iara Sbörë beno shäng parkë ba kong, ga parkono pjl̈ú, Moisés parkono pjl̈ú Sbö nopga kong sorë ga eni. Gueniyo Jesús, e tjwl̈õ ara, Moisés kjinmo, domer u shäryaga tjwl̈õ ara, u shäryara l̈i kjinmo wl̈eni. U tjeng kës l̈i shäryaga tjok, gueniyo l̇l̇ëbo tjeng kës l̈i shäryaga Sbörë. Moisés parkono Sbö nopga kong pjl̈ú, parkaga tjwl̈ẽk shäng pjir wl̈eniyo dik. Eni ga l̇l̇ëye shäryara l̈i beno l̇l̇ëbo wen l̇l̇ono l̈i jyãgl̈o. Gueniyo Cristo, e Sbö Wa, ga parkë shäng Sbö nopga ichaga. Tjawa tjl̈ẽ ga shji mär ba go, ga koshëy ĩyado l̈ëy eni. Shäryëy eni jl̈õkoyo wl̈eni ga shji ber ba nopga, so u shäryara l̈i kjoyoe.
Woyde ga shji mär Sbö go äär jong ba dbo go
7-8 E kjĩshko ga Sbö Sëya tjl̈ẽ ga
«Eeri ga Sbö tjl̈õkwo kumi wl̈eni
ga kjrozĩa.
Bomi tjl̈apgaga tek dënashko so,
Sbö kol̈ara l̈ok l̇l̇ëm,
l̇l̇ëye kuya woydë l̇l̇ëm bakoe.
Pjãy opshäryë baĩya dik l̇l̇ëme.
Epga l̈öng kjok dogro no l̇l̇ëmshkoshko ga
Sbö tjl̈ĩna l̈ok.
L̇l̇ëbo shäryara Sbörë kës l̈i ĩna l̈ok öötong l̈u pjl̈ogl̈o sak pkëng (40).
Eni ëmdë ga Sbö tjl̈ĩna l̈ok ara.
10 E kjĩshko ga Sbö iirkono ara ba kong,
ga tjl̈ẽ ga “Jeno l̈öng ĩyado, jëk l̈ok woydë bor tjok l̇l̇ëme” l̈e.
11 E kjĩshko ga Sbö iirkono ara ba kong,
ga tjl̈ẽ jl̈õkoyo ga “Epga äär l̈öng bor woshtozl̈ong kjokyo l̇l̇ëme”» l̈e.* Salmo 95.7-11.
12 ¡Pjeyoga, pjãy sjëke! Sbö, e sök ĩyado. Eni ga l̇l̇ëbo owa iëmi äär ber tjeng bomi pjl̈úshko l̇l̇ëm, Sbö rayëmi l̇l̇ëm wl̈o. 13 Dbar kjwobi go ga pjãy ëng kjimtos dbokjrë dey. Dbar kowëy «eeri» l̈i pjang obishko ga pjãy opshäryos eni, pjãy jyãpgwe l̇l̇ëbo owa l̈irë l̇l̇ëm wl̈o, Sbö rayëmi l̇l̇ëm wl̈o. 14 Shji mär l̈öng Cristo go bäm go sorë ga woyde ga shji mär ber l̈öng ba go eni äär jong ba dbo go. Shäryoroy eni ga shji äär ber l̈öng ba tjok ĩyado, 15 tak pjang Sbö tjl̈õkwo go sorë l̈i eni. Tjl̈ẽno beno eni:
«Eeri ga Sbö tjl̈õkwo kumi wl̈eni ga
kjrozĩa.
Bomi tjl̈apgaga tek dënashko so,
Sbö kol̈ara l̈ok l̇l̇ëm,
l̇l̇ëye kuya woydë l̇l̇ëm bakoe.
Pjãy opshäryë baĩya dik l̇l̇ëme.» Salmo 95.7-8.
16 ¿Nopga öör l̈öng Sbö tjl̈õkwo kuno, gueniyo kol̈ara l̈ok l̇l̇ëm l̈i ë? Nopga shira Moisésdë tek Egipto kjokyo dwayo l̈i epga om go. 17 ¿Sbö iirkono öötong l̈u pjl̈ogl̈o sak pkëng (40) l̈i ë kong? Nopga l̇l̇ëbo owa shäryono, ga wol̈ono tjeng kjok dogro no l̇l̇ëmshko l̈i kong. 18 «¿Epga äär l̈öng bor woshtozl̈ong kjokyo l̇l̇ëme» l̈ara Sbörë jl̈õkoyoshko ga ë l̈ayde shäng? Nopga ba tjl̈õkwo kol̈ono l̇l̇ëm l̈i l̈ayde. 19 Miydëy e go ga epga öötong l̈ok l̇l̇ëm, epga mär Sbö go l̇l̇ëm kjĩshko.

*3:11 Salmo 95.7-11.

3:15 Salmo 95.7-8.