3
Nínive sopga, l̇l̇ëbo owa shärye l̈öng l̈i rayara
E irgo ga Jehová tjl̈ẽno Jonás kong jek obi. Tjl̈ẽ ga «Kjok buk kjrina kësbang, kjëryo shäryak ak go pjribri kjókshko ko Nínive. Pja nom eshko. Ga l̇l̇ëye l̈ër bop kong l̈i l̈ëp ba kong eni» l̈e.
Eni ga Sbö tjl̈õkwo l̈i kol̈ara, ga to jek Nínive kjokyo. Kjok, e kësbang, shji jek u ĩk ba roshko wl̈o ga woydara dbargwo mya. Jonás jëktong shäng ba roshko dbar kjwara ga tjl̈ẽ nopga kong ga «Äär dbargwo sak pkëng (40) ga Nínive kjokyo ëre pjiya Sbörë» l̈e.
Kuya l̈ok ga tjl̈õkwo kjrarae. Ga tjl̈ẽ l̈ok ëng kong ga «Shji ië l̇l̇ëm Sbö kong» l̈e. Eshko ga nopga uunkong shwong pjuno shtëgro së ä wl̈eniyo, ba woowa l̈i ĩya Sbörë wl̈o l̈e.
Roy öötong Nínive so pjl̈uyo kongshko ga kojono ba sökkl̈o sökshko dwayo, ga shwong onmo pjl̈ú l̈i skwara, shwong shtëgro së ä wl̈eniyo pjuna, ga wl̈oktong sök töshko bakoe. E irgo ga pjl̈u, ba pjl̈oyoga, e kjibokwo tono kjwara, miyde kjok eshko sopga uunkongdë wl̈o. Kjibokwo l̈i tjl̈ẽ ga
«Shji ië l̇l̇ëme. Öng l̇l̇ë së̃y l̇l̇ëm, kong di twëy l̇l̇ëm bakoe. Shwong shtëgro së ä wl̈eniyo, e pjũzĩ, bi woowa l̈i ĩya Sbörë wl̈o.
Ga pjãy kjl̈oshtos jl̈õkoyo Sbö kong. L̇l̇ëye owa shäryëmi l̈öng ĩyado l̈i rayozĩa. Pjãy opshäryë owa, oba zrök, oba shpok, e rayozĩ bakoe. Eni wl̈eni ga Sbö wotjl̈ĩk l̈i kjl̈opswë, ba iir l̈i l̈õya, sl̈õya, ga shji pjiya l̇l̇ëm kjwe.»
10 Ĩya Sbörë ga l̇l̇ëbo owa shärye l̈öng l̈i rayara kjĩshko ga epga songe l̈ara, ga l̇l̇ëye shärye ba tjok l̈ara l̈i shäryara eshko l̇l̇ëme.