Rut
1
Elimélec pjeyoga
1-2 Domer shäng kjl̈ara ko Elimélec, boy ko Noemí,* Hebreo tjl̈õkwo Noemí, e wol̈ësowa l̈okl̈o. wapga domerga do pjök ko Majlón, Quilión. Elimélec, e efrateo, Belén so. Belén kjokyo, e Judá tjëyoga kjokyo obi. Israel tjëyoga pjl̈uyo l̇l̇ëm obi dbaryoshko ga pjl̈i shrono ara kjok eshko. E kjĩshko ga Elimélec to jek öötong beno sök Moab kjokyo, ba pjeyoga l̈i tjok.
Eshko ga Elimélec shinmotkonoe. Ba boy Noemí beno sök eshko, ba wapga do pjök tjok. E irgo ga ba wapga orkwosmono wal̈ëga Moab so tjok, kjl̈ara ko Orfa, kjl̈ara ko Rut. Gueniyo öötong l̈uyo sak kjwara (10) ga Majlón, Quilión, e shinmotkono l̈ok. Eni ga Noemí beno sök wa dret, l̈anma dret bakoe.
Rut, Noemí
6-7 Eshkoshko ga Israel tjëyoga kjimtara Jehovárë, ga pjl̈i dbaryo l̈i pjirae. Roy kura Noemírë eshko Moab kjokyo. E kjĩshko ga wotjl̈ĩk to iröng Judá tjëyoga kjokyo obi, ba pjl̈aydoga do pjök l̈i tjok l̈e. Opshik kjok eshko dwayo kjwl̈ëshko ga tjl̈ẽ ba kong l̈ok ga «Pjãy nom jek iröng bomi mekëga shwoy. Tja, bor wapga, tjawa woydoromi, kjimtoromi ara. E kjĩshko ga rokër Jehová kong ga pjãy woyde, pjãy kjimte eni bakoe. Pjãy kong l̈anma wl̈ẽya jek obi, pjãy ber l̈öng wopjl̈ú bomi ushko wl̈o» l̈e. E irgo ga l̈õ shira, L̈õ shik l̈anyo, e tak pjang Génesis 27.26 go. tja toe l̈okl̈o.
Kuya l̈ok ga sl̈ar tira l̇l̇ëm, 10 ga tjl̈ẽ ba kong ga «L̇l̇ëme. Tjawa jek bop tjok, bop pjeyoga l̈öng l̈ishko» l̈e.
11 Gueniyo kuya ga tjl̈ẽ ba kong l̈ok ga «Toguëga, pjãy to iröng obi. ¿Pjãy jek bor tjok l̈ëmi kjër l̇l̇ëno? Tja wapga orkwosmok bomi tjok wl̈o ame. 12 Pjãy to iröng bomi ushko. Tja këguë anmoyõ, tja orkwosmok obi wl̈o. Tja kjwe orkwosmono eeri jã, ga wapga domerga weno tjeng bor kong jekdo kjwe ga 13 pjãy orkwosmok l̇l̇ëm, äär jong epga äär këkboga dbaryo guing l̇l̇ëme. Pjãy jek bor tjok l̇l̇ëme. L̇l̇ëye weno bomi kong l̈i, e kjange. Gueniyo l̇l̇ëye weno bor kong l̈i, e kjang anmoyõ, Jehová opyono shäng bor wl̈oyo kjĩshko» l̈e.
14 Kuya l̈ok ga sl̈atong jek obi. Eshko ga Orfa, ba ëm l̈õ shira, ga briktong toe. Gueniyo Rutda jek pjä ba ëm l̈i go, to rayara l̇l̇ëme. 15 Eshko ga Noemí tjl̈ẽ ba kong ga «Bop kjl̈ara kjwe ĩzong. To jek iröng ba pjeyoga l̈öng l̈ishko. To ba sböpga baĩya poshrëk iröng obi. Pja to ba tjok dey» l̈e.
16 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga
«Pja yorkër woydë jl̈õkoyo.
Tja ichëp bop rayë l̇l̇ëme.
Pja jek kjone ga
tja jek bop tjok eshko.
Pja äär sök kjone ga
tja äär sök bop tjok eshko.
Bop pjeyoga l̈ëp l̈i,
e ber bor pjeyoga bakoe.
Bop Sbö l̈ëp l̈i,
e ber bor Sbö bakoe.
17 Pja shinmotkë äär kjone ga
tja shinmotkë ber eshko bakoe.
Pja jnekoba kjone ga
tja jnekoba eshko bakoe.
Tja tjl̈ẽ bop kong jl̈õkoyo ga
shji l̈öng së obishko ga
pja äär kjone pogo ga pja rayër l̇l̇ëme.
Rokër Jehová kong ga
shäryoror eni l̇l̇ëm wl̈eni ga
tja shdũya» l̈e.
18 Ĩya Noemírë ga raye woydë Rutdë l̇l̇ëm kuzong ga l̇l̇ëye l̈ara ba kong ame. 19 Eni ga jek l̈ok pjöyĩkong.
Öötong l̈öng Belén kjokyo ga nopga shdöktong tjl̈ẽ ara. Wal̈ëga eshko so tjl̈ẽ l̈ok ëng kong ga «¿Kjwe Noemí l̇l̇ëmdo?» l̈e l̈ok eni.
20 Kuya Noemírë ga tjl̈ẽ ba kong l̈ok ga «Tja kowëmi Noemí ame. Jehová, l̇l̇ëye shärye woydë l̈i shärye ga pjl̈úe. Ga tja iara beno sök woydë ara. E kjĩshko ga tja kowëmi Mara Hebreo tjl̈õkwo Mara, e kë ara l̈okl̈o. Ba kong ga tjl̈ẽ ga «Tja iara sök kë ara», e «Tja iara sök woydë ara» l̈okl̈o. shara. 21 Tja opshino na dwayoshko ga l̇l̇ë pogo woydër l̈i tjok. Gueniyo tja söra Jehovárë tek iröng or rorëe. Opyono shäng bor wl̈oyo. ¿Eni ga tja kowëmi Noemí sorëro?» l̈e.
22 Eni ga Noemí opshino tek Moab kjokyo dwayo ba pjl̈aydo Rut, Moab so l̈i tjok. Öötong l̈öng Belén kjokyoshko ga dwl̈a bo kjrozl̈ong dbaryo l̈i soyëba l̈öng kjwl̈ëe.

*1:1-2 Hebreo tjl̈õkwo Noemí, e wol̈ësowa l̈okl̈o.

1:9 L̈õ shik l̈anyo, e tak pjang Génesis 27.26 go.

1:20 Hebreo tjl̈õkwo Mara, e kë ara l̈okl̈o. Ba kong ga tjl̈ẽ ga «Tja iara sök kë ara», e «Tja iara sök woydë ara» l̈okl̈o.