Hebrews
Leta Mo Vano
Isana Tavtavuin Israel
Leta Nike
Leta nike, enia mo vano isana tavtavuin Israel sei la tau nora rasua hin Iesu Kr̃isto. Hija sei Hebrew enia hija atu Israel la hase tovira hasera hinia. Tatuara la lo r̃omkaka vara la pa usuri Iesu teni vara la mele usuri na leu non Moses. Puku akerihi mo vujangia vara Iesu mo jeu na hinau tari sohena angelo, Moses, pr̃ovet tari tuai, teni te pr̃is aulu tuai, vao pr̃is matan Israel. Ale enia mo mar̃ivisi na hinau tari na Retitauhi Tuai (Old Testament). Mo verea vara enr̃a r̃a pa sopo r̃omkaka na mauri rasua matan, Iesu enia nor̃a tovongi r̃uhu (Heb 12.2–3).
Hin puku nike
1. Natun God mo aulu jea (1.1–4)
2. Iesu mo jeu na angelo (1.5–2.18)
3. Iesu mo jeu Moses (3.1–4.13)
4. Iesu enia Pr̃is Aulu (4.14–7.28)
5. Retitauhi r̃uhu mo mai (8.1–9.22)
6. Mo mate vahatea mata rani tari (9.23–10.31)
7. Tovongi r̃uhu mata rasua (11.1–40)
8. Tovongi r̃uhu non Iesu (12.1–13.19)
9. Isoiso usiusi (13.20–25)
1
Iesu Kr̃isto Enia Natun God
Tuai tiroma, God mo retireti vaha visa moiso, ale na malele matuvana isana nor̃a pua na nona pr̃ovet, pani hin la pongi hitahu nike, enia mo pete retireti moiso isar̃a hin Natuna tataholo, God mo vir̃onia vara hinau tari enira koruna, ale hinia sei God mo vai na varama. Natuna enia sasarami meran God, ale enia tovongina tataholo r̃a er̃i hitea, ale enia suiha sei mo vai na hinau tari la lo toho na nona reti suiha. Ale hin rani atu mo isoiso na nona vavahinau mata vair̃a r̃a vokevoke na hehe, mo sahe mo sakele na tavalu liman God mata suiha tavera jea aulu na tuka.
Kr̃isto Enia Mo Jeu Na Angelo
Harihi mo vujangia vara Natun God enia mo aulu mo jeu na angelo, sohen hija atu sei God mo silea isana sei mo aulu jea na hijara. Matan God mo sopo verea isan te angelo na sava mo verea isan Iesu sei mara:
‘Engko natu, natuku.
Nahapani enau na mai Tamam.’
Psa 2.7
Ale God mo mele verea mara,
‘Enau a pa tamana,
ale enia i pa natuku.’ 2 Sam 7.14
Ale hin rani atu mara mo lavi Natuna vora tiroma mo unu na varama mo verea mara,
‘Angelo tari la pa lotua!’ Deut 32.43
Ale mo retireti mata angelo mara,
‘Mo vai na nona angelo la sohena langi,
ale enira la volitusi purongo sei
mo vaira na pepe hapu.’ Psa 104.4
Pani isan natuna mo vere na reti matea mo aulu jea matana mara,
‘God, nom jara sakele mata suiha,
enia i pa toho tui tui tarea.
Nom suiha mata Supe Aulu
mo pala na hinau mo tataholo.
Engko ko opoi na sava mo tataholo,
ale ko r̃ohu na sava mo sasati.
Matan haratu God, enau nom God na vir̃oniho,
na surei na wel mata noku avulahi isam mo jeu na angelo.’ Psa 45.6–7
10 Ale mo mele verea mara,
‘Moli, na tapulo vavahinau na varama,
engko ko tau na pulon varama nike,
ale tuka enira vua nom vavahinau.
11 Hina purongo vara enira la pa tihai,
pani engko o pa toho jejeu.
Enira la pa r̃ovo sohena ruru tuai.
12 O pa virivirira sohena tavalu ruru tuai,
enira la pa posi,
pani engko o pa lo sohena tarea,
o pa sopo er̃i vajiaha.’ Psa 102.25–27
13 Ale God mo sopo retireti isana angelo sohen mo verea isan Natuna mara,
‘O sakele na jara suiha na matuaku
vavano a vai na nom meresahi
la toho na ruhuruhu palom!’ Psa 110.1
14 Pani mo verea mata angelo vara enira volitusi purongo sei mo lo r̃ulera vara la lo matahi la haratu sei God i pa jurira.