9
Iesu mo mele verea isara mara, “Varar̃uhu na verea isamim vara tatuamim sei la lo turu nakerihi, la pa sopo lo mate la pa hite mauri atu God mo aulu hinia i mai na suihana tavera.”
Epen Iesu Mo Posi
(Mt 17.14–21; Lk 9.28–36)
Rani mo limarave la vano moiso, ale Iesu mo lavi Peter, James peresi John, la sahe aulu na vutivuti enira hasera. Hin rani atu la hite na epen Iesu mo posi, ale la hite na nona ruru la mera hajavua, la lulu tinapua, la jeu na hinau lulu tari nike na varama. Moiso la hite pr̃ovet Elijah enia Moses la pala ale la lo sorasora peresi Iesu. Peter mo verea isan Iesu mara, “Moli, mo r̃uhu matan kama lo toho akerihi. Mo r̃uhu r̃a vai te tent i tolu akerihi, matea nom, matea non Moses ale matea non pr̃ovet Elijah.” Matan Peter mo sopo levosahia vara i pa vere na sava matan la matahu hajavua.
Ale telangi matea mo mai mo hohovira, moiso la rongo na leo matea mo malue hinia mara, “Harihi enia Natuku sei na opoia mo tavera jea. Ha tapurongo isana!” Vahatea purongo la pa ale Moses enia Elijah pani la tihai, pani la hite Iesu hasena mo pa lo toho atu. Ale lara la lo sevuti na vutivuti, Iesu mo reti horora vara la sopo mele verea na sava la hitea isan te tamlohi vavano Natun Tamlohi i mele mauri na mateia. 10 Ale la sopo mele verea isan tea, pani la lo usia vara r̃aramin reti sei vara i pa mele turu na mateia enia sava.
Elijah I Pa Mele Mai
11 Ale la usia isana lara, “Mata sava natu, tamlohi vujangi mata leu la verea lara, ‘Elijah i pa mai tiroma?’ ”
12 Iesu mo r̃aramira mara, “Varar̃uhu, Elijah i pa mai tiroma vara i vai tataholoi na hinau tari. Pani mata sava natu la ulia na Retiulia vara Natun Tamlohi i pa lavi na r̃ilangi ale la pa vailejlejia na nora hiter̃er̃esi? 13 Pani na verea isamim vara Elijah mo pete mai moiso, ale tamlohi la vailejlejia usuri na masalora sohena Retitapu mo lo verea.”
Iesu Mo Tueni Na Uluvou Matea
(Mt 17.14–20; Lk 9.37–43a)
14 Iesu peresi la tupu tolu atu, lara la mele sevuti sivo na pulon vuti atu, la hite na tapalara tamlohi usuri peresi na vao tavera matea la lo turu r̃alihira, ale la hite na tamlohi vujangi mata leu hai la lo vasvasi peresira. 15 Ale la vao tamlohi atu lara la hite Iesu la hutura hinia, ale vahatea la avulahi la maro vano isana.
16 Iesu mo usi na nona tamlohi mara, “Eh! Kamim ka lo vauriuri na sava?”
17 Vonara matea mo verea isan Iesu mara, “Tija, na lavi natuku na mai isam matan tanume mata mengo mo lo toho isana. 18 Vara mo vaia, mo lo pulahia atano na lepa, ale epena la lo r̃ira mo lo hatihati na hur̃una moiso jingona mo lo valval. Ale na usia isana nom tamlohi usuri vara la titiu nar̃ihi tanume sasati nike, pani la sopo er̃i vaia.”
19 Iesu mo r̃aramira mara, “Kamim nomim rasua mo sohena sava! A pa toho peresi kamim i tikeli pangisa? A pa tueni kamim i tikeli pangisa? Ha lavi uluvou atu i mai isaku!”
20 Moiso la lavi uluvou atu mo mai isana, ale tanume sasati atu mara mo hite Iesu, mo tuatuahi pa uluvou atu mo jovi atano na lepa, ale mo lo makurekure, moiso valval jingona mo lo malue.
21 Iesu mo usia isan tamana mara, “Tanume sasati nike mo tapulo vaia nangisa?”
Ale tamana mo r̃aramia mara, “Na rani mo lo natirihi. 22 Hin te rani mo vaia mo jovi na hapu teni na wai vara i vilimateia. Pani vara o er̃i vai te hinau, o r̃omopoi kamam, o tueni kamam.”
23 Iesu mara, “Ko verea vara a er̃i vaia! Vara te nom rasua o er̃i vai na hinau tari!”
24 Vahatea tamana mo r̃aramia mara, “Na rasua, pani o nar̃ihi na noku r̃omkaka!”
25 Ale Iesu mara mo hite na vao matea la lo maro la mai vara la pa turu porotia matana, mo reti r̃ilangi isan tanume lumiha sasati atu mara, “Tanume mengo, na verea isam vara o malue isan uluvou sei nakerihi! O sopo mele unu hinia hin te rani!” 26 Tanume sasati atu mo ulo sasati, mo mele tuatuahia mo jovi sivo atano moiso mo malue hinia. Tamlohi la hitea sohena vara uluvou atu mo mate moiso, ale lara, “Eh, mo mate!” 27 Pani Iesu mo saua, ale mo mele turu.
28 Ale hitahu Iesu mara mo mele unu hin ima atu, nona tamlohi usuri la usia lara, “Mata sava natu, kamam kama sopo er̃i titiu nar̃ihi tanume sasati atu?”
29 Ale Iesu mo verea isara mara, “Tanume sasati sohen haratu, usiusi purongo i er̃i titiu nar̃ihia.”
Iesu Mara I Pa Mate
(Mt 17.22–23; Lk 9.43b–45)
30 Iesu peresi na nona tamlohi la malue hin jara atu, ale la hahau roto na jara Galilee, matan hin rani atu Iesu mo sopo opoia vara tea i levosahia vara mo lo toho atu. 31 Matan mo opoia vara i vujangi na nona tamlohi usuri hasera. Mo mele verea isara mara, “Tamlohi la pa turuposi hin Natun Tamlohi, ale la pa taua na lima tamlohi vara la vilimateia. Pani na hatolu rani i pa mele turu na mateia.” 32 Pani la sopo rongovosahi na sava hinau mo lo verea isara, ale la matahu vara la usi na r̃arami nona retireti.
Hare Mo Aulu
(Mt 18.1–5; Lk 9.46–48)
33 Lara la kakau Capernaum, ale la unu na ima matea mata la pa toho hinia. Iesu mo usia isara mara, “Sava natu, ka lo sorahia na malele?” 34 Pani la sopo r̃aramia matan la lo vauriuri vara hare natu mo aulu jea hinira. 35 Ale Iesu mo sakele mo tovi la tupu sangavulu r̃omana mo rua atu la mai isana mara, “Vara tea mo opoia vara i aulu i jeu na tinapua, enia i pa hasena taua atano i jeu na volitusi nona tamlohi tari.”
36 Moiso Iesu mo lavi na natirihi matea hin vao atu ale mo taua na livuhara. Moiso mo tulia mara, 37 “Vara tea mo lavi te natirihi sohen haranike na hijaku, enia mo lo laviau. Ale vara tea mo laviau, mo sopo laviau haseku, pani mo lo lavi Tamaku sei mo lo r̃uleau sohena.”
Vavahinau Na Hijan Iesu
(Lk 9.49–50)
38 John mo verea isan Iesu mara, “Tija, kama hite na tamlohi matea mo lo titiu nar̃ihi na tanume sasati na hijam, pani kama horoa vara i isoiso matan enia mo sopo tatuar̃a.” 39 Pani Iesu mo verea isara mara, “Ha sopo horoa, matan i pa sopo te tamlohi hatea vara mo lo vai na matamata tavera na hijaku i er̃i mele verelejlejiau hin te rani. 40 Matan la haratu la sopo turuleji hinir̃a, enira nor̃a. 41 Varar̃uhu na verea isamim, vara tea mo sile te paniken wai hamar̃ir̃i isamim matan ka tamlohi non Kr̃isto, varar̃uhu enia i pa lavi na otori matana!”
Ha Lo Kilau Mata Posposi Hehe
(Mt 18.6–9; Lk 17.1–2)
42 “Pani vara tea mo vai na natirihi matea sohen harihi sei mo rasuau i jovi na hehe, i pa mele r̃uhu jea vara la lasi te vatu tavera na r̃alona, ale la putehia na tasi puaha. 43 Vara limam mo lo vaiho ko lo vai na hehe, o tai nar̃ihia! I pa mele r̃uhu jea vara o lavi mauri atu na tuka peresi te limam hatelete purongo, mo jeu haratu vara o pa vano na hapu mata moruhapu sei mo sopo er̃i mate peresi na limam mo rua! 44-45 Vara palom mo lo vaiho ko lo vai na hehe, o tai nar̃ihia! I pa mele r̃uhu jea vara o unu hin mauri atu na tuka peresi te palom hatelete purongo, mo jeu haratu vara la pulahiho peresi na palom mo rua na moruhapu. 46-47 Vara matam mo lo vaiho ko lo vai na hehe, o hoti nar̃ihia! Mo mele r̃uhu jea vara o unu hin mauri atu God mo aulu hinia peresi te matam hatelete purongo, mo jeu haratu vara la pulahiho peresi na matam mo rua na moruhapu. 48 ‘Hin jara atu hulesira la sopo er̃i mate, ale hapu mo sopo mate hin te rani.’ Isa 66.24
49 Matan God i pa tau na hapu mata rani r̃ilangi na mauri tamlohi tari, matan vara i hani nar̃ihi na hehe na maurira sohena solo mo lo vai na mit mo sopo ranga. 50 Solo mo r̃uhu, pani vara mejina mo tihai, ha pa er̃i vaia i mele meji sohena sava? Ha taurilati na r̃omimim mata r̃ohu na hehe, ale ha toho na tamata peresi kamim hatehateahi!”